logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 55/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 55/2012
z dnia 27 listopada 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek Burmistrza Pyrzyc o dokonanie zmian
w porozumieniu w sprawie powierzenia prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego. Burmistrz proponuje zmian臋 zapisu dotycz膮cego ponoszenia koszt贸w dzia艂alno艣ci tej szko艂y poprzez dodanie wsparcia finansowego powiatu. Starosta przypomnia艂, 偶e powierzenie prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego Gminie Pyrzyce nast膮pi艂o na wniosek Gminy, kt贸ry zosta艂 poparty zapewnieniami o zdolno艣ciach finansowych
i ca艂kowitej samowystarczalno艣ci Gminy w tym zakresie, a nawet o mo偶liwo艣ci wykorzystania 艣rodk贸w uzyskiwanych przez t臋 szko艂臋 na rozw贸j gimnazjum.
Natomiast w bud偶ecie powiatu nie ma 艣rodk贸w przeznaczonych na utrzymanie szko艂y mistrzostwa sportowego i nie ma powod贸w do zmian tre艣ci porozumienia. Cz艂onkowie Zarz膮du zgodzili si臋 ze stanowiskiem Starosty i nie wyrazili zgody dokonanie zmian w porozumieniu w sprawie powierzenia prowadzenia szko艂y mistrzostwa sportowego. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w sprawie korekty planu wydatk贸w jednostki. DPS otrzyma艂 informacj臋 o konieczno艣ci ewidencji zrealizowanego projektu pn. "Pomoc spo艂eczna, 偶ywienie os贸b starszych", jako finansowanie program贸w i projekt贸w ze 艣rodk贸w funduszy strukturalnych.
W odpowiednim paragrafie czwarta cyfra jest cyfr膮 "8". W planie wydatk贸w zostanie dokonane przeksi臋gowanie kwoty 21 151 z艂 z paragrafu z czwart膮 cyfr膮 "7" do paragrafu z czwart膮 cyfr膮 "8". Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej
w sprawie zmiany planu finansowego jednostki. Jednostka uzyska艂a dodatkowe dochody w wysoko艣ci 110 tys. z艂. Planowane jest ich przeznaczenie na zakup pralni oraz specjalistycznych 艂贸偶ek dla os贸b ob艂o偶nie chorych. Skarbnik zauwa偶y艂, 偶e taka zmiana nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y rady powiatu.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e po rozliczeniu, uleg艂a zmniejszeniu o kwot臋 2 749 z艂 dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz zosta艂y zwi臋kszone dotacje dla Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej oraz na sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne mieszka艅c贸w domu dziecka o 艂膮czn膮 kwot臋 56 358 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Zmiana polega na przesuni臋ciu 艣rodk贸w na dotacj臋 dla O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego przedstawi艂 sprawozdanie
z dzia艂alno艣ci jednostki za III kwarta艂 2012 r. W tym okresie osi膮gni臋to strat臋 mniejsz膮 od planowanej o ponad 58 tys. z艂. Jednocze艣nie od pocz膮tku roku Szpital wykona艂 us艂ugi ponadlimitowe na kwot臋 495 tys. z艂. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Iwona Zibrowska dyrektor Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego przedstawi艂a sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu za III kwarta艂 2012 r. Jednostka uzyska艂a w III kwartale dodatni wynik finansowy por贸wnywalny z planowanym. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie wynagrodzenia dyrektor贸w Szpitala i ZOL-u za III kwarta艂 2012 r. w pe艂nej wysoko艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o przekazaniu sprawy wed艂ug w艂a艣ciwo艣ci. Zg艂oszenie rob贸t budowlanych nie wymagaj膮cych pozwolenia na budow臋 polegaj膮cych na wymianie instalacji wodoci膮gowej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU zosta艂o skierowane do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Ze wzgl臋du na wy艂膮czenie pracownik贸w Starostwa, gdy偶 s膮 stron膮 w tym post臋powaniu, sprawa zostaje przekazana Wojewodzie, kt贸ry wyznaczy organ do jej za艂atwienia.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-11-30 09:02:50
Data ostatniej modyfikacji : 2012-11-30 09:02:50
Liczba wy艣wietle艅 : 1529licznik odwiedzin: 12795228