logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 54/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 54/2012
z dnia 21 listopada 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zmian w planie wydatk贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego. Na skutek przemieszczenia nauczycieli w ramach zmian organizacyjnych i podwy偶ek wynagrodze艅 konieczne jest przesuni臋cie 艣rodk贸w pomi臋dzy jednostkami klasyfikacji bud偶etowej w celu pokrycia brak贸w na wynagrodzenia nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej
i w gimnazjum specjalnym w wysoko艣ci 160 800 z艂. Skarbnik zauwa偶y艂, 偶e cz臋艣膰 proponowanych zmian nale偶y do kompetencji rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na dokonanie zmian i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y rady powiatu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przeniesienie 艣rodk贸w na uzupe艂nienie
II transzy odpisu na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych Nauczycieli Emeryt贸w i Rencist贸w. Wysoko艣膰 odpisu ulega zmianie w ci膮gu roku i kwota zaplanowana w bud偶ecie okaza艂a si臋 mniejsza o 8 017 z艂 od potrzebnej do wyp艂aty na koniec roku. Brakuj膮c膮 kwot臋 w 搂 4440 proponuje si臋 przenie艣膰 z 搂 6060
w rozdziale 80195. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Zmiany zosta艂y dokonane zgodnie z przyj臋tym przez Zarz膮d wnioskiem o przeniesienie 艣rodk贸w na uzupe艂nienie
II transzy odpisu na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych Nauczycieli Emeryt贸w i Rencist贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zawarcie um贸w wieloletnich na utrzymanie czysto艣ci ulic w Pyrzycach i Lipianach. W tym roku wygasaj膮 umowy zawarte na utrzymanie czysto艣ci ulic i na zimowe utrzymanie dr贸g. Proponuje si臋 przeprowadzenie post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego
i zawarcie um贸w na okres trzech lat na utrzymanie czysto艣ci i zimowe utrzymanie ulic w miastach Pyrzyce i Lipiany. Dotychczas na utrzymanie czysto艣ci ulic i ich zimowe utrzymanie zawierane by艂y odr臋bne umowy, z r贸偶nymi wykonawcami,
co prowadzi艂o cz臋sto do nieporozumie艅. Powierzenie obu zada艅 jednemu wykonawcy powinno usprawni膰 utrzymanie czysto艣ci i od艣nie偶anie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na podzia艂 i sprzeda偶 dzia艂ki, kt贸ra zosta艂a przekazana Gminie Pyrzyce w formie darowizny. Burmistrz Pyrzyc wyst膮pi艂 z propozycj膮 podzia艂u dzia艂ki nr 779/2 w Brzesku, kt贸r膮 Powiat Pyrzycki przekaza艂 Gminie Pyrzyce w formie darowizny z przeznaczeniem na Wiejski O艣rodek Zdrowia w Brzesku. Teren wok贸艂 Budynku nie jest wykorzystywany i proponuje si臋 podzielenie nieruchomo艣ci na trzy dzia艂ki, z kt贸rych dwie zostan膮 przeznaczone do sprzeda偶y. Cz臋艣膰 艣rodk贸w ze sprzeda偶y zostanie przekazana Powiatowi. Koszty podzia艂u i sprzeda偶y poniesie Gmina. Na wydzielonych do sprzeda偶y dzia艂kach nie b臋dzie realizowany cel okre艣lony w umowie darowizny i darowizna podlega odwo艂aniu. Zarz膮d mo偶e wyst膮pi膰 do Rady Powiatu z projektem uchwa艂y
o odst膮pieniu od odwo艂ania darowizny. W celu realizacji wniosku nale偶y zawrze膰
z Gmin膮 Pyrzyce porozumienie, w kt贸rym Powiat zobowi膮偶e si臋 do odst膮pienia od odwo艂ania darowizny, a Gmina Pyrzyce do podzia艂u, na w艂asny koszt, nieruchomo艣ci i przekazania Powiatowi dw贸ch dzia艂ek przeznaczonych na sprzeda偶. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na taki spos贸b realizacji wniosku w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-11-30 09:02:32
Data ostatniej modyfikacji : 2012-11-30 09:02:32
Liczba wy艣wietle艅 : 1563licznik odwiedzin: 12794297