logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 52/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 52/2012
z dnia 13 listopada 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu bud偶etu powiatu na rok 2013. Skarbnik wyja艣ni艂, jakie przyj臋to za艂o偶enia do projektu bud偶etu i jakie nale偶y wprowadzi膰 korekty, aby go zbilansowa膰. Mo偶liwe okaza艂o si臋 nieznaczne zwi臋kszenie dochod贸w, ale koniecznie trzeba by艂o ograniczy膰 wydatki. W trakcie dyskusji ustalono, z jakich wydatk贸w mo偶na
w przysz艂ym roku zrezygnowa膰, a jakie mo偶na w pewnym stopniu ograniczy膰.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Zmiana polega na wprowadzeniu do bud偶etu dotacji
w wysoko艣ci 208 z艂 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach na pokrycie wydatk贸w zwi膮zanych z usuwaniem szk贸d spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioskuje si臋 o przesuni臋cie niewykorzystanych 艣rodk贸w w wysoko艣ci 6 000 z艂, przeznaczonych na 艣wiadczenia spo艂eczne, na pozosta艂e wydatki bie偶膮ce. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Zmiany zosta艂y dokonane zgodnie z przyj臋tym przez Zarz膮d wnioskiem o zwi臋kszenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu, obowi膮zuj膮cych w 2013 roku. Na ka偶dy rok kalendarzowy w艂a艣ciwy minister do spraw finans贸w publicznych og艂asza w drodze obwieszczenia, maksymalne stawki op艂at i corocznie rada powiatu uchwala na tej podstawie nowe wysoko艣ci op艂at. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na podzia艂 i sprzeda偶 na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. dzia艂ki, kt贸ra stanowi w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Na dzia艂ce nr 122 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce ENEA Operator Sp. z o.o. zamierza wybudowa膰 stacj臋 transformatorow膮 i wyrazi艂a zgod臋 na nabycie wydzielonej dzia艂ki. Sp贸艂ka zobowi膮za艂a si臋 ponie艣膰 koszty podzia艂u i wyceny oraz koszty przeniesienia w艂asno艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W dniach od 16 kwietnia do 21 maja 2012 r. zosta艂a przeprowadzona kontrola w zakresie funkcjonowania i realizacji zada艅 jednostki. W wyniku kontroli stwierdzono szereg nieprawid艂owo艣ci i uchybie艅, kt贸re wykazano w wyst膮pieniu pokontrolnym. Kierownictwo jednostki podj臋艂o dzia艂ania maj膮ce na celu wyeliminowanie nieprawid艂owo艣ci. Skuteczno艣膰 tych dzia艂a艅 zostanie oceniona po przeprowadzeniu rekontroli. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-11-30 09:01:53
Data ostatniej modyfikacji : 2012-11-30 09:01:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1368licznik odwiedzin: 12794293