logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 38/2012 z dnia 4 wrze艣nia 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 38/2012
z dnia 4 wrze艣nia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2013 rok. Przed podj臋ciem uchwa艂y Zarz膮d rozwa偶a艂, jakie wska藕niki nale偶y przyj膮膰 na rok 2013. Ostatecznie zarz膮d zatwierdzi艂 wska藕nik wzrostu wynagrodze艅 o 0 %, wska藕nik wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w (opr贸cz maj膮tkowych) pozap艂acowych (koszt贸w) o - 10 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego oraz wska藕nik wzrost wydatk贸w maj膮tkowych o 0 % w stosunku do przewidywanych wydatk贸w roku bie偶膮cego ze 艣rodk贸w w艂asnych powiatu. Konieczno艣膰 obni偶enia wska藕nika wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w wynika z nieracjonalnej polityki finansowej rz膮du, uniemo偶liwiaj膮cej samorz膮dom swobodne gospodarowanie bud偶etem
i zmuszaj膮cej do "kreatywnej ksi臋gowo艣ci". Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzona kwota 66 206 z艂, pochodz膮ca z dotacji na zadania z zakresu administracji rz膮dowej,
z przeznaczeniem na wydatki bie偶膮ce Komendy powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013. Do programu obowi膮zuj膮cego w roku ubieg艂ym nie zosta艂y wniesione 偶adne zmiany. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przyst膮pienia do konsultacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013. Obowi膮zek konsultowania programu wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego
i o wolontariacie. Rozpocz臋cie konsultacji nast膮pi w dniu 14 wrze艣nia 2012 r.,
a zako艅czenie w dniu 28 wrze艣nia 2012 r. Projekt Programu wsp贸艂pracy mo偶na pobra膰 ze strony www.pyrzyce.pl lub w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Opinie i uwagi b臋d膮 przyjmowane na pi艣mie
w sekretariacie Starostwa lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane na najbli偶sz膮 sesj臋 Rady Powiatu. By艂y to:
- Informacja o pozyskiwaniu przez Starostwo i jednostki organizacyjne fundusz贸w z program贸w pomocowych i wykaz program贸w, do kt贸rych z艂o偶ono wnioski;
- Dom Dziecka w Czernicach;
- Informacja o dzia艂alno艣ci Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych;
- Dzia艂alno艣膰 k贸艂 艂owieckich w Powiecie Pyrzyckim;
- Dzia艂alno艣膰 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2011/2012;
- Dzia艂alno艣膰 Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w I p贸艂roczu 2012.
Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 ofert臋 na przeprowadzenie audytu recertyfikacyjnego systemu zarzadzania jako艣ci膮 ISO 9001. Odnowienie certyfikatu, to koszt rz臋du 20 tys. z艂. Starosta zaproponowa艂, aby przeanalizowa膰 korzy艣ci uzyskiwane ze stosowania systemu zarzadzania jako艣ci膮 ISO 9001 oraz wynikaj膮ce z odnowienia certyfikatu. Uzyskany obraz pozwoli na podj臋cie decyzji o odnowieniu certyfikatu lub zrezygnowania z niego.
Druga informacja dotyczy艂a koszt贸w wynajmu pomieszczenia w Szpitalu Powiatowym dla Likwidatora SPZOZ. Okaza艂o si臋, 偶e wyst臋puj膮 nie艣cis艂o艣ci
w naliczaniu nale偶no艣ci. Zarz膮d ustali艂, 偶e w celu ograniczenia wydatk贸w nale偶y przenie艣膰 siedzib臋 Likwidatora ze Szpitala do Starostwa.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-10-11 10:15:26
Data ostatniej modyfikacji : 2012-10-11 10:15:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1545licznik odwiedzin: 12794100