logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 37/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 37/2012
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie planu o kwot臋 7 600,32 z艂
w rozdziale 85204 - rodziny zast臋pcze, pochodz膮c膮 z dofinansowania w ramach "resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zast臋pczej na rok 2012", udzielonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu finansowego Domu Dziecka w Czernicach. Konieczno艣膰 zwi臋kszenia planu wynika z otrzymanych darowizn na 艂膮czn膮 kwot臋 13 400 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 skarbnika do przygotowanie stosownego projektu uchwa艂y rady powiatu.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Wnioskuje si臋 o dodatek w wysoko艣ci 45 % wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 wrze艣nia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Zmiany wynikaj膮 ze zwi臋kszenia planu finansowego Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekty uchwa艂 Rady Powiatu Pyrzyckiego dotycz膮ce zmian uchwa艂 podj臋tych na ostatniej sesji Rady Powiatu. Zmiany zaleci艂 wydzia艂 nadzoru wojewody, a dotycz膮 one wymogu publikacji. Pierwszy projekt dotyczy艂 zmiany uchwa艂y nr XVIII/98/12 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwa艂y nr XVIII/103/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej, drugi - uchwa艂y w sprawie nadania statutu Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach, a trzeci uchwa艂y w sprawie nadania statutu Zak艂adowi Opieku艅czo-Leczniczemu w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione projekty uchwa艂 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie w trwa艂y zarz膮d, na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych, dzia艂ek ewidencyjnych zaj臋tych pod drogi powiatowe. Nieruchomo艣ci wymienione we wniosku Sygn. ZDP.5547.54.2012.KO, stanowi膮 w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Ustanowienie trwa艂ego zarz膮du na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych pozwoli tej jednostce w pe艂ni dysponowa膰 nieruchomo艣ciami
i realizowa膰 jej zadania statutowe. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 tego wniosku w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-10-11 10:15:07
Data ostatniej modyfikacji : 2012-10-11 10:15:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1655licznik odwiedzin: 12795001