logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 35/2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 35/2012
z dnia 21 sierpnia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie. Zmiana polega na przesuni臋ciu kwoty 300 tys. z艂 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zwi膮zane z budow膮 dom贸w dziecka w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
i zatwierdzi艂 dodatki motywacyjne dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych
w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 20 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 wrze艣nia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji poinformowa艂 Zarz膮d o problemach zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Poradni Medycyny Sportu. Poradnia nie w pe艂ni realizuje kontrakt zawarty z NFZ. Wynika to ze zbyt ma艂ej ilo艣ci wykonywanych us艂ug. Ma艂e zainteresowanie sportowc贸w badaniami w tej poradni mo偶e doprowadzi膰 do jej zamkni臋cia. Dlatego nale偶y upowszechni膰 informacj臋 o dzia艂alno艣ci poradni w艣r贸d klub贸w na terenie powiatu pyrzyckiego i powiat贸w s膮siednich. Kolejna informacja dotyczy艂a naboru uczni贸w w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Systematycznie zmniejsza si臋 liczba uczni贸w w tej plac贸wce. Brak jest zainteresowania kszta艂ceniem na kierunkach rolniczych. Wszystko wskazuje, 偶e utrzymywanie obecnego charakteru szko艂y nie jest korzystne i nale偶a艂oby wypracowa膰 inn膮 form臋 dzia艂alno艣ci, kt贸ra przyci膮gnie m艂odzie偶.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania reprezentacji Powiatu Pyrzyckiego do udzia艂u w zawodach sportowych
w tenisie sto艂owym w Ferdinandshof (Niemcy). Zawody sportowe odb臋d膮 si臋
w ramach projektu "Polski Tydzie艅" realizowanego przez Stowarzyszenie Niemiecko-Polskie z Meklemburgii. Zarz膮d zatwierdzi艂 sk艂ad reprezentacji i wyrazi艂 zgod臋 na sfinansowanie jednodniowego wyjazdu na zawody, podejmuj膮c uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o zwrot wadium wniesionego
w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie pn. Budowa dw贸ch dom贸w jednorodzinnych wraz z infrastruktur膮 techniczn膮. Jeden z oferent贸w ("STARDACH" ZHU Witold Starzy艅ski, 74-204 Przelewice 104) zosta艂 wezwany do uzupe艂nienia brak贸w w dokumentacji i nie uczyni艂 tego w wyznaczonym terminie. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, w takim przypadku zamawiaj膮cy mo偶e zatrzyma膰 wadium. Wadium zosta艂o wniesione w formie gwarancji bankowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na niewykorzystanie tej gwarancji. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie terenem dla cel贸w budowlanych - dzia艂ki nr 7/5, nr 7/6 i nr 122 obr臋b 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cym w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Wyra偶a si臋 zgod臋 dla ENEA OPERATOR Sp. z o.o. na dysponowanie terenem
w celu realizacji zadania "Zasilenie w energi臋 elektryczn膮 dzia艂ek budowlanych przy ul. Lipia艅skiej w Pyrzycach". Na tym terenie b臋d膮 budowane domy dziecka. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o kontrolach w plac贸wkach o艣wiatowych. Kontrole dotyczy艂y sposobu rozliczania i dokumentowania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym. W wyniku stwierdzonych nieprawid艂owo艣ci Starosta wyda艂 zarz膮dzenie reguluj膮ce te kwestie
i maj膮ce zapobiec podobnym zdarzeniom w przysz艂o艣ci.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 podzi臋kowanie, kt贸re wp艂yn臋艂o na jego r臋ce za pomoc
w zorganizowaniu uroczystych obchod贸w 艣wi臋ta Policji w Starostwie Powiatowym.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a przebiegu turnieju pi艂ki no偶nej zorganizowanego z okazji 艢wi臋ta Wojska Polskiego. Do udzia艂u w turnieju zg艂osi艂o si臋 12 reprezentacji wytypowanych przez organy administracji publicznej oraz s艂u偶by mundurowe z wojew贸dztwa zachodniopomorskiego.
Na zako艅czenie Starosta poinformowa艂 o wysoko艣ci 艣rodk贸w, kt贸re zosta艂y przyznane powiatowi w ramach Funduszu Pracy.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-10-11 10:14:22
Data ostatniej modyfikacji : 2012-10-11 10:14:22
Liczba wy艣wietle艅 : 1483licznik odwiedzin: 12794944