logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 62/2012 z dnia 4 wrze艣nia 2012 r.

w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013

Uchwa艂a Nr 62/2012
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 4 wrze艣nia 2012 r.

w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy
Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zmianami) oraz 搂 3 uchwa艂y Nr XLI/233/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie okre艣lenia sposobu konsultowania projekt贸w akt贸w prawa miejscowego uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.
Przyst臋puje si臋 do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego
z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2013:
1) rozpocz臋cie konsultacji nast膮pi w dniu 14 wrze艣nia 2012 r., a zako艅czenie
w dniu 28 wrze艣nia 2012 r.;
2) projekt Programu wsp贸艂pracy mo偶na pobra膰 ze strony www.pyrzyce.pl
/ Organizacje pozarz膮dowe / Konsultacje lub w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipia艅ska 4, 74-200 Pyrzyce;
3) opinie i uwagi nale偶y sk艂ada膰 na pi艣mie w sekretariacie Starostwa lub przesy艂a膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres w.durkin@pyrzyce.pl;
4) warunkiem udzia艂u organizacji w konsultacjach jest podanie nast臋puj膮cych informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imi臋 osoby zg艂aszaj膮cej udzia艂 organizacji w konsultacjach;
5) za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydzia艂 Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 2.
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pyrzyce.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego
w Pyrzycach.
搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Sekretarzowi Powiatu Pyrzyckiego.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-09-27 11:06:56
Data ostatniej modyfikacji : 2012-09-27 11:06:56
Liczba wy艣wietle艅 : 1519licznik odwiedzin: 13014377