logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 32/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 32/2012
z dnia 27 lipca 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w i dochod贸w Domu Pomocy Spo艂ecznej. Wnioskuje si臋 o zwi臋kszenie dochod贸w o kwot臋 24 886 z艂. 艢rodki te b臋d膮 przeznaczone na realizacj臋 projektu pn. "Pomoc spo艂eczna. 呕ywienie os贸b starszych - wymiana do艣wiadcze艅". Projekt jest dofinansowywany
z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. 艢rodki w wysoko艣ci 84,99 % wydatk贸w zostan膮 zrefundowane po zako艅czeniu projektu. Pozosta艂a cz臋艣膰 wydatk贸w stanowi wk艂ad w艂asny. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie termomodernizacji magazynu odpad贸w medycznych ze 艣rodk贸w przeznaczonych w bud偶ecie powiatu na ochron臋 艣rodowiska. Magazyn odpad贸w medycznych przy Szpitalu Powiatowym nie spe艂nia wymog贸w w zakresie utrzymania temperatury poni偶ej 10 oC, dlatego konieczne jest przeprowadzenie termomodernizacji. Koszty tej inwestycji wynosz膮 22 000 z艂,
a wnioskuje si臋 o dofinansowanie w wysoko艣ci 80 % tych koszt贸w tj. 18 600 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Uchwa艂膮 zwi臋kszono dochody bud偶etu o kwot臋 24 886 z艂 pochodz膮c膮 z dotacji Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Uchwa艂膮 dokonano przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami z przeznaczeniem na dofinansowanie dokszta艂cania nauczycieli i na dotacj臋 dla Szpitala na dofinansowanie termomodernizacji magazynu odpad贸w medycznych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 informacje o umorzeniach nale偶no艣ci dokonanych przez Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Umorzenia dotycz膮 odsetek i wynosz膮 36,42 z艂 PODGiK-u oraz 795,02 z艂 dla Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d przyj膮艂 informacje.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyst膮pienie do grupy zakupowej, w ramach kt贸rej zostanie udzielone zam贸wienie na dostaw臋 energii elektrycznej na rok 2013. Propozycj臋 tak膮 z艂o偶y艂 Zarz膮d Powiatu Gryfickiego. Dostawa energii proponowana jest po up艂ywie zwi膮zania aktualn膮 umow膮 zawart膮 z PGE Obr贸t S.A. tj. od maja 2013 r. do grudnia 2013 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych dopuszcza zawarcie umowy na dostaw臋 energii elektrycznej nawet na czas nieokre艣lony. Okres 1 roku proponowanej umowy jest zbyt ograniczony i obci膮偶aj膮cy powiat dodatkowymi kosztami organizacji przetargu w ka偶dym roku bud偶etowym. Zarz膮d zdecydowa艂, aby przed podj臋ciem decyzji przeprowadzi膰 analiz臋 koszt贸w i oceni膰 korzy艣ci z obecnie obowi膮zuj膮cej umowy.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o stanie finansowym Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci. Ograniczanie 艣rodk贸w na dzia艂alno艣膰 Zespo艂u spowodowa艂o, 偶e do ko艅ca roku konieczne b臋dzie dofinansowanie w wysoko艣ci rz臋du 68 000 z艂. Wnioski do Wojewody i do Wojew贸dzkiego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci o zwi臋kszenie dotacji nie zosta艂y zrealizowane. Do ko艅ca wrze艣nia Zesp贸艂 jeszcze posiada 艣rodki na funkcjonowanie. P贸藕niej Zarz膮d rozwa偶y mo偶liwo艣膰 przekazania dotacji z bud偶etu powiatu.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Szkolnej w Chojnie
w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋
i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Plac Wolno艣ci w miejscowo艣ci Mory艅 w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji zada艅 przyj臋tych do planu kontroli na I p贸艂rocze 2012 r. W tym okresie zrealizowano kontrole w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Domu Pomocy Spo艂ecznej, w Wydziale Architektury
i Budownictwa, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, w Powiatowym Mi臋dzyszkolnym O艣rodku Sportowym, w Zespole Szk贸艂 Nr 1, w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU i w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym. Ze wzgl臋du na nieplanowane kontrole dora藕ne nie wszystkie zaplanowane kontrole si臋 odby艂y. Niezrealizowane kontrole, uj臋te w planie kontroli na I p贸艂rocze 2012 r., zosta艂y przeniesione do planu kontroli na II p贸艂rocze br. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 ankiet臋 przygotowan膮 przez Urz膮d Marsza艂kowski przedstawiaj膮c膮 potencja艂 powiatu oraz zadania planowane do realizacji w latach 2014-2020. Dane do ankiety zosta艂y zebrane z jednostek organizacyjnych powiatu. Zarz膮d przypisa艂 rangi uj臋tym w ankiecie priorytetom
i zatwierdzi艂 tre艣膰 ankiety w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-08-22 13:23:53
Data ostatniej modyfikacji : 2012-08-22 13:23:53
Liczba wy艣wietle艅 : 1581licznik odwiedzin: 12795175