logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
UCHWA艁A Nr 50/2012 z dnia 3 lipca 2012 r.

w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.

UCHWA艁A Nr 50/2012
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 3 lipca 2012 r.


w sprawie powo艂ania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.) w zwi膮zku art. 9g ust.2, art 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz.674 z p贸藕n. zm.) uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.

Powo艂uje si臋 komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia post臋powania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego w sk艂adzie okre艣lonym w za艂膮cznikach nr 1 do nr 10 do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Tryb dzia艂ania komisji okre艣la Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U Nr 260, poz.2593 z p贸藕n. zm.).

搂 3.

Komisje egzaminacyjne rozwi膮zuj膮 si臋 z chwil膮 przeprowadzenia egzaminu.


搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji.


搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Wiktor To艂oczko
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC69.5 KB POBIERZza艂膮cznik2012-08-22 13:11:141126

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-08-22 13:10:44
Data ostatniej modyfikacji : 2012-08-22 13:10:44
Liczba wy艣wietle艅 : 1628licznik odwiedzin: 13000969