logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 46/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2011 rok

Uchwa艂a Nr 46/2012
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂u wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2011 rok


Na podstawie art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 wrze艣nia 1994 r.
o rachunkowo艣ci (j.t. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego zatwierdza sprawozdanie finansowe Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach za 2011 r. oraz wniosek dyrektora Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach o pokrycie straty z 2011 r. w kwocie netto
- 32 350,49 (kwota s艂ownie: trzydzie艣ci dwa tysi膮ce trzysta pi臋膰dziesi膮t z艂otych 49/100) z dodatniego wyniku finansowego wypracowanego w latach przysz艂ych.

搂 2.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko .....................................
Robert Betyna .....................................
Jaros艂aw Stankiewicz .....................................Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-08-22 13:03:30
Data ostatniej modyfikacji : 2012-08-22 13:03:30
Liczba wy艣wietle艅 : 1451licznik odwiedzin: 13000847