logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 24/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 24/2012
z dnia 11 czerwca 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu kwot臋 2 250 z艂 pochodz膮c膮 z darowizn przeznaczonych na organizacj臋 powiatowych eliminacji Og贸lnopolskiego Turnieju Bezpiecze艅stwa w Ruchu Drogowym oraz zwi臋ksza si臋 wydatki o kwot臋 152 250 z艂. 艢rodki w wysoko艣ci 150 tys. z艂 zostan膮 przeznaczone na sp艂at臋 zobowi膮za艅 SPZOZ w Pyrzycach w likwidacji, a pokrycie tych wydatk贸w b臋d膮 stanowi艂y wolne 艣rodki na koniec roku 2011. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Powiatowego programu rozwoju pieczy zast臋pczej w Powiecie Pyrzyckim na lata 2012-2014. Barbara Sykucka dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyja艣ni艂a, 偶e uchwalenie takiego programu jest obowi膮zkiem na艂o偶onym ustaw膮 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej. Program zawiera lokalne uwarunkowania i okre艣la kierunki dzia艂a艅 maj膮cych na celu zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zast臋pczej. Nale偶膮 do nich rodziny zast臋pcze i rodziny zawodowe. Ze wzgl臋du na r贸偶nice w finansowaniu tych form opieki istotne jest przewidywanie wydatk贸w w d艂u偶szej perspektywie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przyj臋cia Powiatowego programu przeciwdzia艂ania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Pyrzyckim w latach 2012-2017. Konieczno艣膰 uchwalenia tego programu wynika z ustawy o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Jaros艂aw Stankiewicz poinformowa艂 Zarz膮d o podaniu, kt贸re wp艂yn臋艂o do Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w sprawie wybudowania przepustu w Nowym Chrapowie. Gromadz膮ce si臋 wody opadowe na polu przy drodze powiatowej stanowi膮 藕r贸d艂o konfliktu, gdy偶 wykonanie przepustu spowoduje zalewanie p贸l po drugiej stronie drogi. Starosta zaproponowa艂, aby doprowadzi膰 do spotkania
z udzia艂em dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych, przedstawiciela sp贸艂ek wodnych
i zainteresowanych rolnik贸w w celu rozwi膮zania problemu zastoisk wodnych.
Kolejna informacja dotyczy艂a studzienek wodnych w drodze powiatowej
w 呕ukowie. Wizja lokalna wykaza艂a, 偶e cz臋ste zapychanie si臋 studzienek wynika
z niew艂a艣ciwie wykonanego odp艂ywu wody, kt贸ra nanosi piasek do studzienek. Jedynym rozwi膮zaniem jest przebudowa chodnika. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na podj臋cie rozm贸w z W贸jtem Gminy Przelewice na temat ewentualnego uj臋cia tego zadania
w planach na przysz艂y rok.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-07-02 09:52:46
Data ostatniej modyfikacji : 2012-07-02 09:52:46
Liczba wy艣wietle艅 : 1617licznik odwiedzin: 12795051