logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 21/2012 z dnia 22 maja 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 21/2012
z dnia 22 maja 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Ustala si臋 dotacj臋 dla O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie na rok 2012,
w wysoko艣ci 3 667,87 z艂 na jednego wychowanka miesi臋cznie. 艢rodki na ten cel przekazywane s膮 z subwencji o艣wiatowej. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej. Decyzja o przed艂u偶eniu powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Teresie Mamos zosta艂a podj臋ta przez Zarz膮d w dniu 10 kwietnia 2012 r. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w tej sprawie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu na dzia艂k臋 nr 15/5 z drogi wewn臋trznej oznaczonej
w ewidencji grunt贸w i budynk贸w, jako dzia艂ka nr 15/9, obr臋b 12 miasta Pyrzyce. Wykonanie zjazdu ma na celu po艂膮czenie dzia艂ki z drog膮 publiczn膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu i doj艣cia do dzia艂ki nr 7/6 i nr 7/7 z drogi wewn臋trznej oznaczonej w ewidencji grunt贸w i budynk贸w, jako dzia艂ka nr 7/5, obr臋b 12 miasta Pyrzyce. Wykonanie zjazdu i doj艣cia ma na celu po艂膮czenie dzia艂ek z drog膮 publiczn膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zaj臋cie stanowiska w sprawie najmu lokalu
nr 26 przy ul. Niepodleg艂o艣ci 2. Najemca lokalu nie mieszka w nim i mieszkanie zosta艂o zad艂u偶one. Zarz膮d rozpatrywa艂 wcze艣niej t臋 spraw臋 i wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie porozumienia w sprawie sp艂at zad艂u偶enia, pomimo podstaw do rozwi膮zania umowy z najemc膮 za nielegalny podnajem mieszkania osobom trzecim. Obecnie sytuacja si臋 powt贸rzy艂a. Mieszkanie jest wynajmowane bez zgody w艂a艣ciciela, kt贸rym jest Powiat Pyrzycki. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o wypowiedzeniu umowy najmu
i wystawieniu mieszkania na sprzeda偶. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyst膮pienie do Wojewody Zachodniopomorskiego o potwierdzenie nabycia przez powiat Pyrzycki prawa w艂asno艣ci dzia艂ek ewidencyjnych nr 1/3, 7/3, 8/3, 9/3, 10/3 i 12/3 w obr臋bie Trzeb贸rz w gminie Kozielice. Wymienione dzia艂ki pozostaj膮 w zarz膮dzie Las贸w Pa艅stwowych, jednak grunty w wydzielonych dzia艂kach zaliczono do u偶ytku gruntowego o nazwie "drogi". W pa艅stwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym nie znajduj膮 si臋 jednak 偶adne dokumenty 艣wiadcz膮ce o przeniesieniu zarz膮du pomi臋dzy Lasami Pa艅stwowymi a w艂a艣ciw膮 jednostk膮 organizacyjn膮. Wymienione we wniosku dzia艂ki stanowi膮 drog臋 publiczn膮 nr 1555Z Pyrzyce - Tety艅 - Za艂臋偶e, og贸lnodost臋pn膮 i nie jest na nich prowadzona gospodarka le艣na. Przekazanie na w艂asno艣膰 tych grunt贸w umo偶liwi wykonywanie przez powiatu obowi膮zk贸w zarz膮dcy. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na z艂o偶enie takiego wniosku, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie na w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego nieruchomo艣ci gruntowych zaj臋tych pod drogi powiatowe. Nieruchomo艣ci te przekazane zostan膮 w trwa艂y zarz膮d dla Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach, na poszerzenie pasa drogowego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XVIII/103/2000 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie pozbawienia ulic w Pyrzycach i Lipianach kategorii drogi powiatowej. Zmiana ta reguluje stan prawny ulic w mie艣cie Pyrzyce i Lipiany, b臋d膮cych we w艂adaniu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Na mocy uchwa艂
z 2000 roku ulice zosta艂y pozbawione kategorii drogi powiatowej, a jedynie cztery ulice w Pyrzycach uzyska艂y kategori臋 drogi gminnej. Pozosta艂e ulice nie posiadaj膮 kategorii drogi gminnej ani powiatowej. Przywraca si臋 im kategori臋 drogi powiatowej, gdy偶 faktycznie s膮 one traktowane, jako drogi kategorii powiatowej do czasu nadania im innej kategorii. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta odczyta艂 list otwarty Jerzego Regulskiego z podzi臋kowaniami dla samorz膮dowc贸w. Prezydent Rzeczypospolitej odznaczy艂 go Orderem Or艂a Bia艂ego w czasie obchod贸w 艣wi臋ta 3 Maja. Jerzy Regulski jest wsp贸艂tw贸rc膮 reformy ustrojowej, w wyniku kt贸rej powsta艂y powiaty, a z perspektywy czasu wida膰, 偶e reforma odnios艂a sukces.
Kolejna informacja dotyczy艂a organizacji Pyrzyckich Spotka艅 z Folklorem.
W tym roku b臋d膮 one odbywa艂y si臋 na terenie przyleg艂ym do Starostwa i Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Organizatorzy zwr贸cili si臋 z pro艣b膮 o udost臋pnienie parkingu i terenu Starostwa. Starosta wyrazi艂 zdziwienie, gdy偶 miasto dysponuje w艂asnymi terenami doskonale nadaj膮cymi si臋 do tego celu. W trakcie dyskusji rozwa偶ano r贸偶ne zagro偶enia zwi膮zane z udost臋pnieniem obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej na okres trzydniowej imprezy. W trosce o bezpiecze艅stwo szko艂y i Starostwa, Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na udost臋pnienie parkingu i zdecydowa艂 o zamkni臋ciu wej艣cia na teren, kt贸ry jest ogrodzony. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-06-11 09:49:35
Data ostatniej modyfikacji : 2012-06-11 09:49:35
Liczba wy艣wietle艅 : 1742licznik odwiedzin: 12795046