logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 20/2012 z dnia 16 maja 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 20/2012
z dnia 16 maja 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
o dofinansowanie termomodernizacji magazynu odpad贸w medycznych ze 艣rodk贸w przeznaczonych na finansowanie zada艅 z zakresu ochrony 艣rodowiska. Dofinansowanie okre艣lono na kwot臋 13 tys. z艂. Z za艂膮czonego zestawienia koszt贸w wynika, 偶e jest to kwota og贸lna inwestycji, a nie dofinansowanie. Termomodernizacja ma na celu utrzymanie temperatury poni偶ej 10 oC wewn膮trz budynku. Wed艂ug opinii dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Le艣nictwa i Rolnictwa sama termomodernizacja mo偶e nie zapewni膰 takich warunk贸w i nale偶a艂oby rozwa偶y膰 mo偶liwo艣膰 zainstalowania klimatyzatora. Z powodu tych nie艣cis艂o艣ci Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o cofni臋ciu wniosku w celu jego poprawienia w kwestii kwoty dofinansowania i kwoty wk艂adu w艂asnego oraz zainstalowania klimatyzatora. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o przyj臋cie propozycji podzia艂u 艣rodk贸w na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych nauczycieli emeryt贸w
i rencist贸w. 艢rodki te znajduj膮 si臋 w subwencji o艣wiatowej i s膮 przekazywane do plac贸wek o艣wiatowych, kt贸re rozdysponowuj膮 je zgodnie z wewn臋trznymi regulaminami. Proponuje si臋 przekaza膰 艣rodki w dw贸ch transzach. Pierwsza transza w wysoko艣ci 88 584 z艂, co stanowi 75 % nale偶nych 艣wiadcze艅, w terminie do 31 maja, a druga do ko艅ca wrze艣nia bie偶膮cego roku. Zarz膮d zatwierdzi艂 podzia艂 艣rodk贸w w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 przekazania Zespo艂owi Szk贸艂 Nr 1 艣rodk贸w na sfinansowanie remontu instalacji odwadniaj膮cej szko艂臋. Koszt inwestycji wyni贸s艂 15 000 z艂. Zarz膮d wcze艣niej pozytywnie zaopiniowa艂 konieczno艣膰 przeprowadzenia remontu instalacji odwadniaj膮cej i obecnie wyrazi艂 zgod臋 na zap艂acenie za ten remont. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie 艣rodk贸w na monitoring niebezpiecznych miejsc w mie艣cie Pyrzyce. Zarz膮d przeznaczy艂 na to zadanie 53 000 z艂 i w post臋powaniu przetargowym zosta艂 wy艂oniony wykonawca, kt贸ry zrezygnowa艂 z podpisania umowy. W takim przypadku mo偶na zawrze膰 umow臋
z jednym z pozosta艂ych oferent贸w, kt贸ry zaproponowa艂 najkorzystniejsz膮 ofert臋 lub uniewa偶ni膰 przetarg. Najkorzystniejsza oferta, z艂o偶ona przez PHU Aura wynosi 53 076,96 z艂. W trakcie dyskusji Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e powiat czeka sp艂ata wierzytelno艣ci zlikwidowanego SPZOZ i konieczne jest podj臋cie dzia艂a艅 oszcz臋dno艣ciowych. Nale偶y zrezygnowa膰 z zada艅, kt贸re nie s膮 zadaniami w艂asnymi powiatu. Do takich zada艅 nale偶y monitoring miasta Pyrzyce. Jaros艂aw Stankiewicz doda艂, 偶e skoro zosta艂 og艂oszony przetarg, to nale偶y go rozstrzygn膮膰. Zgodzi艂 si臋
z tym, 偶e powiat nie powinien uczestniczy膰 w zadaniu, kt贸re le偶y w kompetencjach Burmistrza Pyrzyc i zaproponowa艂 upowszechnienie informacji w艣r贸d radnych
i przekazania jej Burmistrzowi Pyrzyc, 偶e po wyga艣ni臋ciu umowy w czerwcu 2013 r. powiat zrezygnuje z finasowania kamer w mie艣cie. W wyniku g艂osowania Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie 艣rodk贸w na monitoring niebezpiecznych miejsc
w mie艣cie Pyrzyce do kwoty 53 076,96 z艂. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania:
2 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Robert Betyna.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w zgodnie z przyj臋tymi przez Zarz膮d wnioskami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych stanowi膮cych w艂asno艣膰 powiatu. Nieruchomo艣ciami wystawionymi na sprzeda偶 by艂y dzia艂ki po艂o偶one przy zbiegu ulic M艂odych Technik贸w i S艂owackiego w Pyrzycach. Z powodu braku oferent贸w przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o mo偶liwo艣ci przyst膮pienia do projektu "Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach". Celem projektu jest budowa sieci komputerowej, wymiana cz臋艣ci komputer贸w, monitor贸w i serwera oraz utworzenie bezprzewodowego punktu darmowego dost臋pu do internetu i zakup dw贸ch infomat贸w. Istnieje mo偶liwo艣膰 uzyskania dofinasowania, w wysoko艣ci 75 %, realizacji tego projektu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Przy warto艣ci projektu 213 tys. z艂 wk艂ad w艂asny wyni贸s艂by ok. 53 tys. z艂. Zarz膮d popar艂 t臋 inicjatyw臋 i wyrazi艂 zgod臋 na wdro偶enie tego projektu w roku 2013. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o spotkaniu z Ministrem Pracy i Polityki Spo艂ecznej u Wojewody Zachodniopomorskiego. Spotkanie dotyczy艂o mi臋dzy innymi budowy dom贸w dziecka w Pyrzycach. Przekazano ministrowi informacj臋 o tej inwestycji oraz wniosek o dofinansowanie jej realizacji. Starosta uzyska艂 obietnic臋 uwzgl臋dnienia tego wniosku przy korekcie bud偶etu ministerstwa we wrze艣niu bie偶膮cego roku.
Nast臋pnie Starosta przestawi艂 pisma z podzi臋kowaniami, adresowane do Starosty. Pierwsze pochodzi艂o od W贸jta Przelewic i zawiera艂o podzi臋kowania za wk艂ad w organizacj臋 Przelewickich Dni Folwarku, drugie od c贸rki pensjonariuszki Domu Pomocy Spo艂ecznej z podzi臋kowaniami za troskliw膮 opiek臋 nad jej matk膮, trwaj膮c膮 5 lat.
Robert Betyna zaproponowa艂 przekazanie do publicznej wiadomo艣ci informacji, 偶e powiat w roku 2013, ze wzgl臋d贸w oszcz臋dno艣ciowych, ograniczy dofinansowywanie imprez organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje. W zwi膮zku z tym nale偶a艂oby poprosi膰 o sk艂adanie wniosk贸w jeszcze w tym roku, aby mo偶na by艂o okre艣li膰 wysoko艣膰 艣rodk贸w, kt贸re zostan膮 zabezpieczone w bud偶ecie na rok 2013. Zarz膮d nie popar艂 tej propozycji, zgadzaj膮c si臋 z konieczno艣ci膮 ograniczenia tego rodzaju wydatk贸w.
Kolejna sprawa dotyczy艂a budowy dom贸w dziecka. Robert Betyna poinformowa艂, 偶e wynik艂a konieczno艣膰 budowy przy艂膮cza kanalizacyjnego przez ca艂膮 dzia艂k臋 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU a偶 do drogi. W zwi膮zku z tym zdecydowano si臋 na ta艅sze rozwi膮zanie i przy艂膮czenie do kanalizacji szkolnej. Jednak kanalizacja szkolna jest ju偶 wyeksploatowana i trzeba si臋 liczy膰 z tym, 偶e w niedalekiej przysz艂o艣ci konieczny b臋dzie jej remont.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-06-11 09:49:15
Data ostatniej modyfikacji : 2012-06-11 09:49:15
Liczba wy艣wietle艅 : 1610licznik odwiedzin: 12795044