logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 15/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 15/2012
z dnia 10 kwietnia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu om贸wi艂 zmiany, kt贸re ta uchwa艂a wprowadza. Do bud偶etu wprowadzono zmiany w wysoko艣ciach dotacji; zwi臋kszono dotacj臋 dla Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej o kwot臋 87 400 z艂 oraz zmniejszono dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rz膮dowej o 艂膮czn膮 kwot臋 600 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e bud偶et powiatu przekroczy艂 kwot臋 40 milion贸w z艂 i wymagane jest prowadzenie audytu wewn臋trznego.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wskazanie trybu wyboru dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i dyrektora Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego na kolejn膮 kadencj臋. Starosta poinformowa艂 Zarz膮d
o rozmowach przeprowadzonych z obecnymi dyrektorkami tych jednostek. Dyrektorki przedstawi艂y programy rozwoju plac贸wek na najbli偶sze pi臋膰 lat. Starosta zaproponowa艂 odst膮pienie od procedury konkursowej i powierzenie pe艂nienia stanowiska dyrektora obecnym dyrektorkom na kolejn膮 kadencj臋. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii dr贸g powiatowych nr: 1437Z ul. Szczeci艅ska w Starym Czarnowie, 1355Z Niezna艅 - 呕elewo, 1354Z Ko艂bacz - D臋bina, 1358Z Niezna艅 - Bielkowo oraz zaliczeniu dotychczasowej drogi wojew贸dzkiej nr 119 Radziszewo - Chlebowo - Gardno do kategorii dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wyra偶enia opinii o zaliczeniu do kategorii dr贸g gminnych dzia艂ek stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Kozielice. Wniosek z艂o偶ony przez W贸jta Gminy Kozielice dotyczy艂 121 dzia艂ek stanowi膮cych drogi wewn臋trzne i dojazdowe. W贸jt Edward Kici艅ski argumentowa艂 zamiar zaliczenia tych dr贸g do kategorii dr贸g gminnych tym, 偶e za grunty, kt贸re nie s膮 drogami publicznymi musi nalicza膰 podatek. R贸wnie偶 za drogi b臋d膮ce w艂asno艣ci膮 Skarbu Pa艅stwa. W przeciwnym razie zostanie zmniejszona subwencja dla gminy. Z drugiej strony chce uporz膮dkowa膰 form臋 w艂asno艣ci w celu rozpocz臋cia w przysz艂o艣ci, inwestycji na tych drogach, g艂贸wnie infrastruktury zwi膮zanej z si艂owniami wiatrowymi. Zarz膮d wyrazi艂 negatywn膮 opini臋 dla 118 dzia艂ek niespe艂niaj膮cych kryteri贸w drogi gminnej, kt贸re powinny zosta膰 drogami wewn臋trznymi. Pozytywnie zaopiniowa艂 trzy drogi o nawierzchni asfaltowej, 艂膮cz膮ce miejscowo艣ci. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za. Wicestarosta nie uczestniczy艂 w g艂osowaniu.
Jaros艂aw Stankiewicz zaproponowa艂 zawarcie porozumienia z Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazd贸w. Dotychczas takie kontrole przeprowadzali pracownicy Starostwa. Kontrolerzy TDT posiadaj膮 wy偶sze kwalifikacje w tym zakresie. Ich kontrole b臋d膮 rzetelniejsze
i bardziej obiektywne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zawarcie takiego porozumienia na okres jednego roku. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci rolnej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Nieruchomo艣膰 by艂 przeznaczona pod budow臋 dom贸w dziecka
w Pyrzycach. W post臋powaniu wy艂oniono dzier偶awc臋 na okres trzech lat. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta poprosi艂 o przedstawienie informacji o stopniu przygotowa艅 do inwestycji budowy dom贸w dziecka w Pyrzycach. Mariusz Marek Przybylski Pe艂nomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej poinformowa艂, 偶e wy艂oniono ju偶 projektanta, z kt贸rym podpisano umow臋 o przystosowanie projektu budowlanego do nowej lokalizacji. Projekt b臋dzie gotowy do 30 maja 2012 r.
Zdzis艂aw Wudarczyk dyrektor Domu Dziecka w Czernicach doda艂, 偶e r贸wnolegle jest przygotowywana modernizacja budynku administracyjno-biurowego.
Starosta zaproponowa艂, aby na te dwie inwestycje og艂osi膰 jeden przetarg
i wybra膰 jednego wykonawc臋. Nale偶y ju偶 upowszechni膰 informacj臋 o wystawieniu na sprzeda偶 budynku w Czernicach. Dodatkowe 艣rodki na inwestycj臋 mo偶na uzyska膰
z bud偶etu Wojewody i do niego nale偶y z艂o偶y膰 stosowny wniosek.
Nast臋pna informacja dotyczy艂a przygotowa艅 do og艂oszenia przetargu na prowadzenie monitoringu TV w mie艣cie Pyrzyce. Mariusz Majak poinformowa艂 Zarz膮d o za艂o偶eniach do specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia. Po u艣ci艣leniu warunk贸w, jeszcze w tym tygodniu, zostanie og艂oszony przetarg.
Starosta przedstawi艂 informacje o wynikach kontroli dotycz膮cej realizacji wniosk贸w i zalece艅 wydanych przez Komisj臋 Rewizyjn膮 w roku 2011 oraz
o wynikach kontroli Komisji Rewizyjnej w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Kontrole nie wykaza艂y nieprawid艂owo艣ci. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacje o aktualnej sytuacji SPZOZ
w Pyrzycach w likwidacji, o aktualnej sytuacji s艂u偶by zdrowia w Powiecie Pyrzyckim oraz informacj臋 z realizacji Planu Gospodarki Odpadami. Informacje zosta艂y przygotowane pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

.................................... 1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-26 14:16:56
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-26 14:16:56
Liczba wy艣wietle艅 : 1588licznik odwiedzin: 12795197