logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 14/2012 z dnia 30 marca 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 14/2012
z dnia 30 marca 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu om贸wi艂 zmiany, kt贸re ta uchwa艂a wprowadza. Dotyczy艂y one przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2024. Zmiany s膮 konsekwencj膮 zmian bud偶etu i zmian w bud偶ecie wprowadzonych stosownymi uchwa艂ami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011. Sprawozdanie to Zarz膮d przekazuje Radzie Powiatu w terminie do 30 kwietnia. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Co dwa lata oceniany jest stopie艅 realizacji Planu w trzech zakresach: infrastruktura transportowa, spo艂eczna, gospodarka nieruchomo艣ciami. Wyniki monitorowania przekazywane s膮 Zarz膮dowi w terminie do 31 marca. Sprawozdanie przyj臋te przez Zarz膮d, zostanie przekazane Radzie. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-26 14:16:30
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-26 14:16:30
Liczba wy艣wietle艅 : 1758licznik odwiedzin: 12795134