logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 11/2012 z dnia 13 marca 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 11/2012
z dnia 13 marca 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie odwo艂ania od opinii o prawid艂owo艣ci planowanej kwoty d艂ugu publicznego. Kolegium podtrzyma艂o swoje stanowisko i oddali艂o odwo艂anie.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie zakupu no偶y tn膮cych do pomp 艣ciekowych w przepompowni Szpitala Powiatowego. Kwota dofinansowania wynosi 1 600 z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e mo偶na tego dokona膰 wykorzystuj膮c 艣rodki przeznaczone na ochron臋 艣rodowiska. Jednak procedura przekazania dotacji wymaga stosownego porozumienia, rozliczenia finansowego
i udokumentowania wydatk贸w. Dlatego przygotowywanie obszernej dokumentacji dla dotacji o warto艣ci 1 600 z艂 nie jest uzasadnione. Skarbnik zaproponowa艂, aby dyrektor szpitala oceni艂, jakie zadania w ci膮gu roku mog膮 by膰 dofinansowane ze 艣rodk贸w na ochron臋 艣rodowiska i z艂o偶y艂y jeden wniosek obejmuj膮cy szerszy zakres inwestycyjny. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Do bud偶etu zosta艂a wprowadzona dotacja w wysoko艣ci 11 477 z艂 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejna uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu pn.: "呕ywienie os贸b starszych - wymiana do艣wiadcze艅", finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Regionalnego - Funduszu Ma艂ych Projekt贸w
w ramach Programu Operacyjnego, Cel 3 "Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna" - "Wsp贸艂praca Transgraniczna" Kraj贸w Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Wojew贸dztwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IV A i udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji ww. projektu. W ramach tego projektu odb臋dzie si臋 trzydniowe spotkanie dla 25 osobowej grupy pracownik贸w dom贸w opieki z Polski
i Niemiec. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na przej艣cie projektowanym gazoci膮giem przez dzia艂k臋 nr 7/5
w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. Na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU b臋dzie budowana linia gazoci膮gu, kt贸ry b臋dzie zasila艂 planowane do budowy rodzinne domy dziecka. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do sprzeda偶y przeznacza si臋 gara偶 znajduj膮cy si臋 w budynku przy
ul. Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Zasady obowi膮zuj膮ce od 2001 r. dostosowane zosta艂y do aktualnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, co powinno zapewni膰 racjonalne gospodarowanie powiatowym zasobem mieszkaniowym. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacj臋 o zmianie planu finansowego Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. Plan finansowy zosta艂 zaktualizowany poprzez wprowadzenie wszystkich zmian dokonywanych w ci膮gu minionego roku. Zmiana zosta艂a pozytywnie zaopiniowana przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy ZOL-u. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e zosta艂 zaproszony na spotkanie z Jerzym Markiem Olechem Burmistrzem Pyrzyc. Tematami spotkania b臋d膮: wsp贸艂praca, m艂odzie偶owe centrum kariery, kariera zawodowa, Powiatowy Urz膮d Pracy, pomoc ma艂ym firmom, przedsi臋biorczo艣膰 oraz wsp贸lna budowa basenu.
Jaros艂aw Stankiewicz przypomnia艂 spraw臋 odszkodowania za nieruchomo艣膰 b臋d膮c膮 w艂asno艣ci膮 powiatu, kt贸ra przesz艂a na w艂asno艣膰 Gminy Pyrzyce, z przeznaczeniem na poszerzenie dr贸g gminnych. W kwietniu 2010 r. Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na odroczenie zap艂aty odszkodowania, zobowi膮zuj膮c Geodet臋 Powiatowego do podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych na celu, jak najszybsze uzyskanie odszkodowania. Na pismo w tej sprawie nie ma odpowiedzi. Rozmowy telefoniczne nie przynosz膮 efekt贸w. Jaros艂aw Stankiewicz zaproponowa艂 wszcz臋cie post臋powania administracyjnego. Pozostali cz艂onkowie Zarz膮du zgodzili si臋 na to.
Kolejna sprawa poruszona przez Jaros艂awa Stankiewicza dotyczy艂a wydawania decyzji o zmianie organizacji ruchu drogowego dla stra偶y miejskiej w celu ustawienia fotoradaru. Dotychczasowe decyzje straci艂y wa偶no艣膰 i konieczne jest wydanie nowych. Jaros艂aw Stankiewicz zaproponowa艂, aby zmieni膰 lokalizacj臋 fotoradaru ustawianego dotychczas za zakr臋tem na wlocie ul. Lipia艅skiej w Pyrzycach i przesun膮膰 go na odcinek drogi prostej oraz na ul. Szczeci艅skiej przesun膮膰 fotoradar z ko艅ca ulicy w stron臋 centrum miasta. R贸wnie偶 ze wzgl臋du na zwi臋kszony ruch samochod贸w ci臋偶arowych omijaj膮cych p艂atn膮 tras臋 S3 nale偶a艂oby obj膮膰 kontrol膮 pr臋dko艣ci miejscowo艣膰 呕ab贸w, ze szko艂膮 przy drodze. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie zmiany, w porozumieniu ze stra偶膮 miejsk膮.
Miros艂aw Gryczka poinformowa艂 Zarz膮d o otrzymanej dotacji na utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz o mo偶liwo艣ci otrzymania od Wojewody dotacji w 2013 roku na popraw臋 systemu 艂膮czno艣ci. W zwi膮zku z tym zostanie przygotowany wst臋pny kosztorys instalacji sieci komputerowej w budynku Starostwa.
Starosta doda艂, 偶e Komendant Powiatowy Policji zamierza przeprowadzi膰 remont pomieszcze艅 dy偶urki w Komendzie Policji. 50 % koszt贸w pokryje Komenda Wojew贸dzka. W zwi膮zku z tym Komendant poprosi艂 w艂adze samorz膮dowe z terenu powiatu o wsparcie finansowe, aby uzbiera膰 艣rodki na pokrycie pozosta艂ych 50 % koszt贸w.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-04-26 14:15:09
Data ostatniej modyfikacji : 2012-04-26 14:15:09
Liczba wy艣wietle艅 : 1646licznik odwiedzin: 12794199