logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 9/2012
z dnia 27 lutego 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki wyja艣ni艂 spos贸b wyliczenia wysoko艣ci dotacji. Do koszt贸w ponoszonych na rzecz szk贸艂 niepublicznych zosta艂y zaliczone koszty zatrudnienia nauczycieli, koszty utrzymania szko艂y oraz koszty zatrudnienia obs艂ugi
i administracji. Pozwoli艂o to na proporcjonalne wyznaczenie koszt贸w funkcjonowania szk贸艂 dla doros艂ych. Dotacja wyp艂acana przez powiat stanowi 50 % tych koszt贸w. Proponuje si臋 na rok 2012 miesi臋czn膮 dotacj臋 na jednego ucznia/s艂uchacza dla Prywatnego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego przy Centrum Edukacyjnym "OMNIBUS"
- 69,80z艂; dla Prywatnego Liceum Uzupe艂niaj膮cego przy Centrum Edukacyjnym "OMNIBUS" - 51,10 z艂; dla Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w Kozielicach
- 69,80 z艂 i dla Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego przy Centrum Edukacyjnym "OMNIBUS" - 54,30 z艂. Zarz膮d zaakceptowa艂 metodologi臋 ustalania wysoko艣ci dotacji, zatwierdzi艂 zaproponowane stawki i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na otwarcie nowych kierunk贸w kszta艂cenia w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Andrzej Jakie艂a wyja艣ni艂, 偶e od 23 grudnia 2011 r. obowi膮zuje nowe rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie klasyfikacji zawod贸w szkolnictwa zawodowego. Nie b臋dzie ju偶 szk贸艂 zawodowych dwuletnich, tylko trzyletnie, znikn膮 niekt贸re typy szk贸艂, dlatego proponuje si臋 uruchomienie takich kierunk贸w, kt贸re s膮 w nowej klasyfikacji zawod贸w. W Technikum zawodowym b臋dzie to technik 偶ywienia i us艂ug gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, w Zasadniczej Szkole Zawodowej (Wielozawodowej) - kucharz oraz mechanik operator pojazd贸w i maszyn rolniczych w Policealnym Studium Zawodowym dla doros艂ych - technik administracji i florysta, w Policealnym Studium Zawodowym dla m艂odzie偶y - dietetyk. Te propozycje uzyska艂y pozytywn膮 opini臋 Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na otwarcie w roku szkolnym 2012/2013 przedstawionych kierunk贸w kszta艂cenia, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3

Starosta przedstawi艂 nakaz s膮dowy zap艂aty za nienale偶nie pobran膮 op艂at臋 za wydanie karty pojazdu. Zdzis艂awa Gac radca prawny wyja艣ni艂a, 偶e ten nakaz, wydany w post臋powaniu uproszczonym, ma tak膮 sam膮 moc jak wyrok i w tej sytuacji nale偶y dokona膰 zap艂aty lub w ci膮gu 7 dni wnie艣膰 odwo艂anie, zg艂aszaj膮c zarzuty do tego rozstrzygni臋cia. Zarz膮d stoi na stanowisku, 偶e skutki niew艂a艣ciwie ustanowionych przepis贸w powinny obci膮偶a膰 bud偶et pa艅stwa, a nie bud偶ety samorz膮d贸w, kt贸re pobiera艂y op艂aty zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem i podj膮艂 decyzj臋 o wniesieniu apelacji. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o uporz膮dkowanie sytuacji wynajmu mieszka艅 przy ul. Niepodleg艂o艣ci w Pyrzycach. Bo偶ena Gottfried wyja艣ni艂a, 偶e powiat jest w艂a艣cicielem dw贸ch lokali mieszkalnych i jednego gara偶u, znajduj膮cego si臋
w piwnicy budynku. Wniosek dotyczy kilku kwestii. Jako pierwsz膮 spraw臋 do rozstrzygni臋cia zaproponowa艂a wystawienie gara偶u na sprzeda偶. Umowa na wynajem gara偶u nie obowi膮zuje od 7 lutego 2012 r. Sprzeda偶 mo偶na przeprowadzi膰 w formie przetargu ograniczonego do w艂a艣cicieli i najemc贸w mieszka艅 w tym budynku. Do czasu rozstrzygni臋cia przetargu, gara偶 mo偶na wynaj膮膰, zawieraj膮c umow臋 na okres 3 miesi臋cy z dotychczasowym podnajemc膮. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejna sprawa dotyczy艂a lokalu mieszkalnego nr 19, kt贸rego g艂贸wny najemca wyjecha艂 za granic臋 i mieszkanie jest zad艂u偶one z tytu艂u op艂at za najem
i administrowanie. Lokalem opiekuje si臋 matka i brat. Zobowi膮zali si臋 oni do sp艂aty zad艂u偶enia i regularnego wnoszenia bie偶膮cych op艂at. Od listopada 2011 r. zobowi膮zanie jest realizowane. Proponuje si臋 zawrze膰 umow臋 w sprawie op艂at
z bratem g艂贸wnego najemcy lokalu nr 19. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Lokal mieszkalny nr 26 r贸wnie偶 jest zad艂u偶ony. W lokalu jest zameldowana matka z c贸rk膮. Matka wyjecha艂a za granic臋, c贸rka studiuje i mieszka w Szczecinie,
a lokal jest wynajmowane bez wiedzy i zgody w艂a艣ciciela - powiatu. Pomimo deklaracji c贸rki g艂贸wnego najemcy o uregulowaniu zaleg艂o艣ci do lipca 2011 r., nie zosta艂o zawarte 偶adne porozumienie, a zaleg艂o艣ci nie s膮 sp艂acane. Proponuje si臋 rozwi膮za膰 umow臋 najmu lokalu nr 26 i wymeldowa膰 najemc贸w.
Zdzis艂awa Gac by艂a przeciwna podejmowaniu od razu tak radykalnych posuni臋膰. Zaproponowa艂a wystosowa膰 najpierw do zainteresowanych pismo wzywaj膮ce do zawarcia porozumienia i wyja艣niaj膮ce, 偶e w przypadku uchylania si臋 od jego zawarcia nast膮pi rozwi膮zanie umowy i wymeldowanie.
Robert Betyna popar艂 wniosek o rozwi膮zaniu umowy i wystawieniu lokalu na sprzeda偶. Uzasadniaj膮c to 艣wiadomym dzia艂aniem na szkod臋 powiatu i czerpaniem zysk贸w przez podnajmowanie lokalu osobom trzecim.
W wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za i 1 przeciw, Zarz膮d zdecydowa艂, aby wystosowa膰 najpierw do zainteresowanych pismo wzywaj膮ce do zawarcia porozumienia.
Bo偶ena Gottfried poinformowa艂a Zarz膮d, 偶e powiat uregulowa艂 zaleg艂o艣ci wobec zarz膮dcy nieruchomo艣ci. Nie rozliczono jeszcze 艣rodk贸w z funduszu remontowego z powodu niekompletnej dokumentacji przedstawionej przez zarz膮dc臋. Pyrzyckie Przedsi臋biorstwo Mieszkaniowe, kt贸re prowadzi艂o zarz膮d, og艂osi艂o upad艂o艣膰. Proponuje si臋 wyst膮pi膰 do PPM z wnioskiem o uzupe艂nienie wylicze艅 koszt贸w remont贸w i skorygowanie wystawionej ju偶 noty ksi臋gowej.
Zdzis艂awa Gac zwr贸ci艂a uwag臋, 偶e nale偶y wyja艣ni膰 kwesti臋 dalszego zarz膮du nieruchomo艣ci膮. Mo偶e si臋 okaza膰, 偶e nie b臋dzie mia艂 kto zarz膮dza膰 tym obiektem
i nale偶y inaczej zorganizowa膰 zarz膮d. Nale偶a艂oby nawi膮za膰 kontakt z syndykiem
i ustali膰, jak b臋d膮 traktowane dotychczasowe umowy o zarz膮dzanie.
Kolejna informacja dotyczy艂a prac nad projektem uchwa艂y w sprawie zmiany stawek czynszu w lokalach mieszkalnych. Proponuje si臋 umieszczenie zapisu
o braku mo偶liwo艣ci zbycia lokali mieszkalnych w budynku Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1
i w budynku Starostwa. Stanowi膮 one w艂asno艣膰 tych jednostek.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-03-02 13:41:21
Data ostatniej modyfikacji : 2012-03-02 13:41:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1943licznik odwiedzin: 12794087