logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 7/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 7/2012
z dnia 21 lutego 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na 2012 r. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋膰 艣rodk贸w na dotacje dla organizacji pozarz膮dowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. W trakcie dyskusji Zarz膮d oceniaj膮c prac臋 dyrektor贸w, jednomy艣lnie podj膮艂 decyzj臋 o obni偶eniu dodatku motywacyjnego dla dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 z 45 % do 40 % wynagrodzenia zasadniczego. Pozosta艂e wysoko艣ci dodatk贸w pozosta艂y na dotychczasowym poziomie. Zarz膮d zatwierdzi艂 dodatki motywacyjne dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach 40 %
- dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU w Pyrzycach 50 %
- dyrektor Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach 45 %
- dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach 35 %
- dyrektor Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w Pyrzycach 35 %
wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2012 r. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zatwierdzenia dodatku motywacyjnego dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach. Dotychczasowy dodatek wynosi艂 40 % wynagrodzenia zasadniczego. Robert Betyna zaproponowa艂, aby w zwi膮zku ze zwi臋kszeniem obowi膮zk贸w wynikaj膮cym z przygotowania budowy domu dziecka w Pyrzycach, zwi臋kszy膰 ten dodatek do 45 %. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za i zatwierdzi艂 dodatek motywacyjny dla dyrektora Domu Dziecka w Czernicach
w wysoko艣ci 45 % wynagrodzenia zasadniczego, na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2012 r.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie powierzenia, w imieniu powiatu, przeprowadzenia inwestycji pn. "Wymiana windy przystosowanej do przewozu os贸b niepe艂nosprawnych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach" oraz wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z umowy
nr WRR/000031/16/D z dnia 13 grudnia 2011 r. zawartej z Pa艅stwowym Funduszem Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Umowa zosta艂a zawarta z Zarz膮dem Powiatu, dlatego wymagane jest upowa偶nienie dyrektora szpitala do dzia艂ania
w imieniu Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3
Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie w trwa艂y zarz膮d nieruchomo艣ci zaj臋tych pod drogi powiatowe na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Nale偶膮 do nich dzia艂ka nr 358/2 w obr臋bie Trzeb贸rz w gminie Kozielice, dzia艂ka nr 331/7 w obr臋bie Tety艅 w gminie Kozielice, dzia艂ka nr 29/7 w obr臋bie nr 4 w mie艣cie Lipiany i dzia艂ka nr 217/10 w obr臋bie Nowielin w gminie Pyrzyce. Wnioskowane dzia艂ki zosta艂y przej臋te od PKP i obejmuj膮 przejazdy kolejowe. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o podzia艂 nieruchomo艣ci pod drogami powiatowymi. Na wniosek W贸jta Gminy Kozielice proponuje si臋 dokonanie podzia艂u dzia艂ki nr 579 i dzia艂ki nr 406 w miejscowo艣ci Mielno, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa. Podzielone zostan膮 na dwie cz臋艣ci, z kt贸rych jedna b臋dzie nale偶a艂a do drogi powiatowej, druga do drogi gminnej. Dzia艂ki w drodze gminnej zostan膮 przej臋te przez gmin臋 Kozielice w drodze komunalizacji. W贸jt Gminy Kozielice deklaruje pokrycie 50 % koszt贸w zwi膮zanych z podzia艂em dzia艂ek. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 pismo proboszcza parafii w Brzesku, adresowane do Starosty i radnych z pro艣b膮 o utwardzenie parkingu przy ko艣ciele i wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej w Brzesku. Andrzej Drabczyk dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych oszacowa艂 warto艣膰 tego zadania na 100 tys. z艂. Bior膮c pod uwag臋 wysoko艣膰 艣rodk贸w przeznaczonych na utrzymanie i modernizacj臋 dr贸g powiatowych w roku 2012, nie jest mo偶liwe wykonanie takiej inwestycji. Przed kilkoma laty dokonano dora藕nego utwardzenia parkingu i mo偶liwe jest wykonanie podobnego zabiegu w tym roku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie, po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z proboszczem.

Ad. 4.
Robert Betyna przedstawi艂 zaktualizowany rozk艂ad godzin pracy aptek stanowi膮cy za艂膮cznik do projektu uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego w 2012 r. W zwi膮zku z zamkni臋ciem jednej apteki w Pyrzycach konieczna by艂o zmiana rozk艂ad godzin pracy, kt贸ry zosta艂 ju偶 przekazany radnym. Zarz膮d zdecydowa艂 o wprowadzeniu autopoprawki na sesji Rady.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-03-02 13:40:31
Data ostatniej modyfikacji : 2012-03-02 13:40:31
Liczba wy艣wietle艅 : 1651licznik odwiedzin: 12794081