logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 6/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 6/2012
z dnia 8 lutego 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do rozstrzygni臋cia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2012 r. Powo艂uje si臋 komisj臋 konkursow膮 w sk艂adzie: Andrzej Jakie艂a - przewodnicz膮cy Komisji, Beata Kwiecie艅, Teresa Mamos, Mariusz Marek Przybylski. Do zada艅 Komisji nale偶y ocena z艂o偶onych ofert oraz przygotowanie propozycji podzia艂u 艣rodk贸w finansowych na poszczeg贸lne oferty. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2012 r. Andrzej Jakie艂a - przewodnicz膮cy komisji konkursowej przedstawi艂 protok贸艂 z posiedzenia, na kt贸rym dokonano oceny ofert. Do konkursu zg艂oszono 11 ofert. Dwie oferty zosta艂y odrzucone z powodu nie spe艂nienia kryteri贸w i wymog贸w przedstawionych w og艂oszeniu. Komisja proponuje przyznanie nast臋puj膮cych dotacji: Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu - 7 000 z艂, LKS "Spartakus" - 14 000 z艂, LMKS "呕ak" - 15 000 z艂, UKS "Kleks" - 7 000 z艂, Powiatowe Zrzeszenie LZS - 10 000 z艂, Polskie Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne Regionalny Oddzia艂 Szczeci艅ski - Klub PTTK Ziemi Pyrzyckiej - 3 000 z艂, Polski Zwi膮zek W臋dkarski Ko艂o nr 41 w Pyrzycach - 2 000 z艂, Uniwersytet III Wieku - 7 000 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 propozycj臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umarzania w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie
z odsetkami, odraczania terminu, roz艂o偶enia na raty lub odst膮pienia od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej. Uchwa艂a szczeg贸艂owo okre艣la warunki pozwalaj膮ce na indywidualn膮 ocen臋 sytuacji os贸b zobowi膮zanych do ponoszenia op艂at za pobyt ich dzieci w r贸偶nych formach pieczy zast臋pczej. Zawiera katalog os贸b, w przypadku kt贸rych mo偶na odst膮pi膰 od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej. Wymienione s膮 tak偶e sytuacje, w kt贸rych mo偶na odst膮pi膰 od czynno艣ci post臋powania administracyjnego. Osoba zobowi膮zana mo偶e si臋 ubiega膰 o umorzenie op艂at, gdy doch贸d na osob臋 w jej rodzinie nie przekracza 250 % kwoty kryterium dochodowego okre艣lonego w ustawie o pomocy spo艂ecznej. Wysoko艣膰 tego kryterium ustalono w porozumieniu z innymi powiatami. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
w Pyrzycach, sprawozdanie Zarz膮du Powiatu z realizacji uchwa艂 i wniosk贸w w roku 2011 oraz sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w
za 2011 r. Informacje zosta艂y przygotowane pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 je w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-03-02 13:39:59
Data ostatniej modyfikacji : 2012-03-02 13:39:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1528licznik odwiedzin: 12794987