logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 4/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 4/2012
z dnia 31 stycznia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e do bud偶etu wprowadza si臋 艣rodki na realizacj臋 projektu "Prawo jazdy moja przysz艂o艣膰" w kwocie 7 606 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2012. Zmiany zwi膮zane s膮
z przesuni臋ciem 艣rodk贸w mi臋dzy paragrafami dotycz膮cymi ksi臋gowania 艣rodk贸w unijnych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie mo偶liwo艣ci sfinansowania deficytu bud偶etowego oraz prawid艂owo艣ci planowanej kwoty d艂ugu publicznego powiatu. RIO negatywnie zaopiniowa艂a prawid艂owo艣ci planowanej kwoty d艂ugu publicznego powiatu na lata 2012-2024 z powodu nie spe艂nienia w latach 2014-2015 poziomu kszta艂towania si臋 wska藕nika zad艂u偶enia
w okresie sp艂aty d艂ugu. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e wed艂ug nowej ustawy o finansach publicznych organ stanowi膮cy nie mo偶e uchwali膰 bud偶etu, je偶eli kwota d艂ugu publicznego nie spe艂nia ustawowych wska藕nik贸w. Regulacja ta wchodzi w 偶ycie
w roku 2014, dlatego negatywna opinia RIO nie wp艂ywa na bud偶et powiatu na rok 2012.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wydanie opinii w sprawie umieszczenia
w ofercie edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 klasy mundurowej w liceum og贸lnokszta艂c膮cym.
Wanda K艂odawska dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, uzasadniaj膮c wniosek, wyja艣ni艂a, 偶e reforma o艣wiaty pozwala na wprowadzenie dodatkowych przedmiot贸w i poszerzenie oferty edukacyjnej. Zainteresowanie m艂odzie偶y prac膮
w wojsku, policji, stra偶y po偶arnej jest du偶e. Umo偶liwienie uko艅czenia liceum og贸lnokszta艂c膮cego z elementami poznawczymi pracy w s艂u偶bach mundurowych pozwoli m艂odzie偶y na dokonanie 艣wiadomego wyboru dalszego kszta艂cenia w tym kierunku. Program kszta艂cenia obejmuje liceum og贸lnokszta艂c膮ce oraz dodatkowe zaj臋cia zwi膮zane z funkcjonowaniem s艂u偶b mundurowych. Nie znaczy to, 偶e uczniowie b臋d膮 obci膮偶eni dodatkowymi godzinami dydaktycznymi. Zaj臋cia zostan膮 w艂膮czone do programu nauczania i b臋d膮 prowadzone w szkole przez pracownik贸w jednostek mundurowych oraz w tych jednostkach. Istotnym elementem kszta艂cenia jest dyscyplina wynikaj膮ca z regulamin贸w, odpowiedzialno艣膰, poszanowanie porz膮dku, gotowo艣膰 niesienia pomocy. Przewiduje si臋 wyr贸偶nienie tej klasy poprzez opracowanie jednolitego munduru lub jego namiastki.
Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji zwr贸ci艂 uwag臋 na fakt, 偶e absolwenci tej klasy nie b臋d膮 mieli 偶adnych


kwalifikacji do podj臋cia pracy lub ubiegania si臋 o przyj臋cie do szko艂y dla s艂u偶b mundurowych. Od absolwent贸w klasy og贸lnej b臋dzie ich r贸偶ni艂o, tylko to, 偶e oni poznali specyfik臋 tego zawodu i mog膮 podj膮膰 odpowiedzialna decyzj臋 czy chc膮 si臋 dalej kszta艂ci膰 w tym kierunku i podj膮膰 prac臋 w s艂u偶bach mundurowych.
Piotr Ostrowski Komendant Powiatowy Policji z zadowoleniem przyj膮艂 informacj臋 o inicjatywie powo艂ania klasy mundurowej w pyrzyckim liceum. Ostatnio zauwa偶alny jest wzrost zainteresowania podj臋ciem pracy w policji. Wielu kandydat贸w nie spe艂nia jednak oczekiwa艅 i nie przechodzi test贸w kwalifikacyjnych. Uczniowie ko艅cz膮cy tak膮 klas臋 byliby w wi臋kszym stopniu przygotowani do egzamin贸w, a poza tym mieliby czas na zweryfikowanie swoich aspiracji. Komenda Powiatowa Policji
w Pyrzycach ch臋tnie podejmie wsp贸艂prac臋 ze szko艂膮. Po uzyskaniu opinii Komendanta Wojew贸dzkiego umo偶liwi prowadzenie zaj臋膰 dydaktycznych na terenie komendy oraz wska偶e wyk艂adowc贸w do prowadzenia zaj臋膰 w szkole.
Jacek Marchlewicz z-ca Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Pyrzycach zgodzi艂 si臋 z tym, 偶e kszta艂cenie z elementami dyscypliny, poszanowania porz膮dku, odpowiedzialno艣ci, gotowo艣ci niesienia pomocy jest zasadne. Natomiast, je偶eli chodzi o nabycie umiej臋tno艣ci pracy stra偶aka, to po konsultacji z Komendantem, przedstawi艂 opini臋 negatywn膮. W uzasadnieni poda艂, 偶e przed艂o偶ony projekt programu nauczania zak艂ada zbyt wiele element贸w, kt贸rych ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa nie podj臋liby si臋 prowadzi膰. Poza tym jest tak obszerny, 偶e m贸g艂by obowi膮zywa膰 w szkole zawodowej. Jednocze艣nie absolwenci tej klasy nie b臋d膮 mieli 偶adnych dodatkowych punkt贸w podczas przyj臋膰 do szko艂y zawodowej. Wi臋ksze szanse na dostanie si臋 b臋d膮 mieli cz艂onkowie m艂odzie偶owych oddzia艂贸w OSP. Komenda nie mog艂aby oddelegowa膰 swoich instruktor贸w do pracy w szkole, ze wzgl臋du na du偶膮 ilo艣膰 ju偶 prowadzonych szkole艅.
Na pytanie Wandy K艂odawskiej Jacek Marchlewicz odpowiedzia艂, 偶e mo偶na
w szkole utworzy膰 m艂odzie偶ow膮 dru偶yn臋 OSP. Dzia艂alno艣膰 takiej dru偶yny jest finansowana przez samorz膮d.
Starosta zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e g艂贸wnym celem powo艂ania takiej klasy nie jest wykszta艂cenie stra偶aka, tylko poznanie specyfiki jego pracy. Jego zdaniem ta inicjatywa jest s艂uszna i w pe艂ni j膮 popiera. Doda艂, 偶e problemy wskazane przez Jacka Marchlewicza da si臋 rozwi膮za膰. Pojawi艂a si臋 koncepcja m艂odzie偶owej dru偶yny OSP, instruktor贸w mo偶na zatrudni膰 z innych komend.
Robert Betyna r贸wnie偶 w pe艂ni popar艂 pomys艂 powo艂ania klasy mundurowej. Negatywna opinia Komendanta wynika pewnie z nie zrozumienia tej idei. Najistotniejsze s膮 cele spo艂eczne, a nie g艂贸wnie praktyczne.
Jaros艂aw Stankiewicz zwr贸ci艂 uwag臋, 偶e poszerzenie oferty edukacyjnej musi zosta膰 przygotowane profesjonalnie, aby uczniowie wiedzieli, 偶e naprawd臋 poznaj膮 prac臋 w policji czy stra偶y. Jednocze艣nie nale偶y podkre艣la膰, 偶e ma im to pom贸c
w wyborze zawodu, a nie daje uprawnie艅 wi臋kszych ni偶 uczniom z klasy og贸lnej. Po dopracowaniu programu wszelkie problemy, o kt贸rych tu m贸wiono, da si臋 rozwi膮za膰. Jaros艂aw Stankiewicz wyrazi艂 pe艂ne poparcie dla powo艂ania klasy mundurowej.
Wanda K艂odawska odpowiadaj膮c na pytania, wyja艣ni艂a, 偶e w przypadku rezygnacji ucznia z ucz臋szczania do klasy mundurowej zostanie on bez problemu przeniesiony do r贸wnoleg艂ej klasy og贸lnej. Szko艂a nie musi ponosi膰 dodatkowych koszt贸w zwi膮zanych z wyposa偶eniem, gdy偶 zaj臋cia praktyczne b臋d膮 si臋 odbywa艂y
w jednostkach.
Andrzej Jakie艂a podkre艣li艂, 偶e na dodatkowe zaj臋cia s膮 przeznaczone 64 godziny lekcyjne w ci膮gu roku. Najprawdopodobniej b臋d膮 to trzy wizyty w Komendzie Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w celu obejrzenia sprz臋tu ga艣niczego lub pokazu jego dzia艂ania. Nie b臋dzie to przygotowanie do zawodu. Podobnie jak licea profilowane nie dawa艂y 偶adnych uprawnie艅 do wykonywania zawodu.

Jacek Marchlewicz wyja艣ni艂, 偶e przedstawiona przez niego opinia dotyczy艂a projektu programu, kt贸ry otrzyma艂 Komendant PPSP.
Starosta podsumowuj膮c dyskusj臋 zauwa偶y艂, 偶e nale偶y dopracowa膰 program nauczania, dostosowuj膮c go do mo偶liwo艣ci jednostek policji i stra偶y. Ewentualnie w艂膮czy膰 elementy zwi膮zane z innymi s艂u偶bami mundurowymi.
Zarz膮d wyda艂 pozytywn膮 opini臋 w sprawie umieszczenia w ofercie edukacyjnej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 na rok szkolny 2012/2013, klasy mundurowej w liceum og贸lnokszta艂c膮cym. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: s g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenie Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach pe艂nomocnictwa do zawierania porozumie艅 z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywaj膮cego w rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zast臋pczej. Uchwa艂a ma na celu usprawnienie procedury zwrotu wydatk贸w ponoszonych przez Powiat Pyrzycki na pokrycie koszt贸w utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zast臋pczej lub w domu dziecka pochodz膮cych z poza jego terenu. Jednocze艣nie u艂atwi zawieranie porozumie艅
o umieszczeniu dzieci z terenu powiatu pyrzyckiego w pieczy zast臋pczej na terenie innych powiat贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Regulaminu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Andrzej Drabczyk dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych wyja艣ni艂, 偶e zmiana dotyczy utworzenia dodatkowego stanowiska pracy dr贸偶nika i zmniejszenia wymiaru pracy stanowiska ds. planowania
i zam贸wie艅 publicznych do 0,5 etatu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie og艂oszenia pisemnego przetargu nieograniczonego, kt贸rego celem jest sprzeda偶 drewna wraz z wycink膮 drzew rosn膮cych w pasie drogowym dr贸g powiatowych. Andrzej Drabczyk wyja艣ni艂, 偶e przetarg obejmuje 116 drzew. S膮 to drzewa uschni臋te, chore lub stanowi膮ce zagro偶enie bezpiecze艅stwa. Forma przetargu na tak du偶e zadanie zwi臋ksza zainteresowanie i jednocze艣nie uwalnia Zarz膮d Dr贸g Powiatowych od ponoszenia koszt贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o stanie bezpiecze艅stwa w Powiecie Pyrzyckim. Informacja zosta艂a przygotowana pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-03-02 13:39:02
Data ostatniej modyfikacji : 2012-03-02 13:39:02
Liczba wy艣wietle艅 : 2011licznik odwiedzin: 12794071