logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
UCHWA艁A Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach pe艂nomocnictwa do zawierania porozumie艅 z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywaj膮cego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zast臋pczejUCHWA艁A Nr 7/2012
ZARZ膭DU POWIATU PYRZYCKIEGO
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pyrzycach pe艂nomocnictwa do zawierania porozumie艅 z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywaj膮cego w rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zast臋pczej

Na podstawie przepisu art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1592 ze zm.) w zwi膮zku z art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1. Udziela si臋 Pani Barbarze Sykuckiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach pe艂nomocnictwa do zawierania porozumie艅 z innymi powiatami
w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywaj膮cego w rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zast臋pczej.

搂 2. Jednocze艣nie upowa偶nia si臋 do stosowania w zakresie obj臋tym przedmiotowym pe艂nomocnictwem, piecz臋ci podpisowej "Z up. Zarz膮du".

搂 3. Pe艂nomocnictwo stanowi za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 4. Pe艂nomocnictwo, o kt贸rym mowa w 搂 1, udziela si臋 na czas nieokre艣lony. Wygasa ono z chwil膮 cofni臋cia pe艂nomocnictwa albo ustania stosunku pracy.
搂 5. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego


Wiktor To艂oczko ..............................................

Robert Betyna .................................................

Jaros艂aw Stankiewicz .....................................Za艂膮cznik Nr 1
do Uchwa艂y Nr 7/2012 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego z dnia 31 stycznia 2012 roku
PE艁NOMOCNICTWO
Na podstawie przepisu art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1592 ze zm.), w zwi膮zku z uchwa艂膮 Nr 7/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego udziela Pani Barbarze Sykuckiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
pe艂nomocnictwa
do podejmowania wszelkich czynno艣ci w sprawie:
1. Zawierania porozumie艅 z innymi powiatami w sprawie:
1) zapewnienia opieki i wychowania dziecku pozbawionemu ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo opieki rodzicielskiej, maj膮cemu miejsce zamieszkania na terenie innego powiatu, kt贸ry wyst膮pi o jego przyj臋cie do pieczy rodzinnej lub instytucjonalnej na terenie Powiatu Pyrzyckiego
2) w uzasadnionych sytuacjach, zapewnienie opieki i wychowania dziecku pozbawionemu ca艂kowicie lub cz臋艣ciowo opieki rodzicielskiej maj膮cemu miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Pyrzyckiego innemu powiatowi prowadz膮cemu rodzin臋 zast臋pcz膮 lub plac贸wk臋 opieku艅czo-wychowawcz膮


Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-02-03 14:56:56
Data ostatniej modyfikacji : 2012-02-03 14:56:56
Liczba wy艣wietle艅 : 1524licznik odwiedzin: 13018086