logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
UCHWA艁A Nr 3/2012 z dnia 16 stycznia 2012 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2011 rok


UCHWA艁A Nr 3/2012

Z A R Z 膭 D U P O W I A T U P Y RZ Y C K I E G O

z dnia 16 stycznia 2012 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2011 rok

Na podstawie art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p贸藕niejszymi zmianami), oraz Uchwa艂y Nr XIII/70/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2012 rok, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

1. Ustala si臋 plan finansowy bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2012 rok, obejmuj膮cy:
- dochody bud偶etu w wysoko艣ci 37.378.493 z艂
- wydatki bud偶etu w wysoko艣ci 37.538.493 z艂
- deficyt bud偶etu w wysoko艣ci 160.000 z艂,
w szczeg贸艂owo艣ci dzia艂, rozdzia艂, paragraf - stanowi膮cy za艂膮cznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa艂y.

2. Plany finansowe dochod贸w i wydatk贸w wg jednostek organizacyjnych w szczeg贸艂owo艣ci dzia艂, rozdzia艂, paragraf stanowi膮 za艂膮czniki Nr 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 do niniejszej uchwa艂y.

搂 2

1. Ustala si臋 plan finansowy dochod贸w i wydatk贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych ustawami jednostkom samorz膮du terytorialnego, zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 3.

2. Ustala si臋 plan finansowy dochod贸w bud偶etu pa艅stwa zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej realizowanych przez jednostki samorz膮du terytorialnego zgodnie z za艂膮cznikiem Nr 19.

搂 3

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 4

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.1. Wiktor To艂oczko ............................
2. Robert Betyna ............................
3. Jaros艂aw Stankiewicz ............................
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.ZIP175.8 KB POBIERZza艂膮czniki2012-02-03 14:53:24637

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-02-03 14:53:07
Data ostatniej modyfikacji : 2012-02-03 14:53:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1824licznik odwiedzin: 13004741