logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 2/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2012 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji

Uchwa艂a Nr 2/2012
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 12 stycznia 2012 r.

w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2012 roku zada艅 publicznych
w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu i rekreacji


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) oraz uchwa艂y Nr XII/64/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 26 pa藕dziernika 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012" Zarz膮d Powiatu uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w 2012 r. zada艅 publicznych, w zakresie o艣wiaty i wychowania, sportu i rekreacji oraz promocji zdrowia, kt贸rego zasady i tryb okre艣la za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y.

搂 2.

Rodzaje zada艅 publicznych, kt贸rych dotyczy podmiot konkursu, odpowiadaj膮 celowi i zadaniom
Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012.

搂 3.

Na realizacj臋 zada艅 wybranych w ramach konkursu, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego przeznacza 艣rodki finansowe w wysoko艣ci 65 000 z艂 (s艂ownie: sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 tysi臋cy z艂).

搂 4.

Og艂oszenie o otwartych konkursach ofert zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, na stronie internetowej Powiatu Pyrzyckiego - www.pyrzyce.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.


搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-02-03 14:52:33
Data ostatniej modyfikacji : 2012-02-03 14:52:33
Liczba wy艣wietle艅 : 1604licznik odwiedzin: 13017742