logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 3/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 3/2012
z dnia 25 stycznia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wytycznych do sporz膮dzenia informacji o stanie mienia Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂a zawiera zasady, tryb i terminy opracowania materia艂贸w dotycz膮cych mienia powiatu. Zbiorcza informacja o stanie mienia zostanie przed艂o偶ona Radzie Powiatu
w terminie do 31 marca 2011 r. Jest to ustawowy obowi膮zek wynikaj膮cy z ustawy
o finansach publicznych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta poprosi艂 Mariusza Marka Przybylskiego Pe艂nomocnika Starosty ds. Zdrowia i Opieki Spo艂ecznej, aby przedstawi艂 plan finansowy Szpitala Powiatowego na rok 2011 po korekcie. Mariusz Marek Przybylski wyja艣ni艂, 偶e korekta zosta艂a zatwierdzona przez Rad臋 Spo艂eczn膮 dzia艂aj膮c膮 przy Szpitalu. Korekta polega na zmianie planowanej kwoty straty, kt贸ra Szpital osi膮gn膮艂 w roku 2011. Wed艂ug planu wynosi艂a ona 1 194 149 z艂, a po korekcie 612 167 z艂. Kwota ta nie przekracza kwoty amortyzacji. Ryszard Grzesiak dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach doda艂,
偶e urealnienie zapis贸w jest wymagane przez instytucje kontroluj膮ce finanse jednostki. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan finansowy Szpitala Powiatowego na rok 2011
po korekcie, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego na rok 2011 po korekcie. Wydatki inwestycyjne w roku 2011 obj臋艂y kwot臋 828 351 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 plan inwestycyjny Szpitala Powiatowego na rok 2011
po korekcie, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie prac kanalizacyjnych zapobiegaj膮cych podtapianiu Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, 偶e od kilku lat ka偶de wi臋ksze opady deszczu lub wiosenne roztopy powoduj膮 zalewanie piwnic budynku szko艂y. Pracownicy Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego zaproponowali dwa sposoby likwidacji przyczyn zalewania. Dyrektor Jakie艂a zaproponowa艂 wybranie budowy studni rewizyjnych z pompami p艂ywakowymi. Kosztorys tej inwestycji zamyka si臋 kwot膮 16 874,32 z艂. Drugie rozwi膮zanie polegaj膮ce na wymianie rur i zamontowaniu klap zwrotnych jest ta艅sze, ale nie gwarantuje powstrzymania zalewania. Szko艂a jest w stanie sfinansowa膰 50 % tej inwestycji pozosta艂膮 cz臋艣膰 mo偶na wzi膮膰 z rezerwy remontowej.
Robert Betyna zauwa偶y艂, 偶e powinno si臋 wyst膮pi膰 z zapytaniem do kilku firm, mo偶e kto艣 przedstawi艂by korzystniejsz膮 ofert臋.
Andrzej Jakie艂a zwr贸ci艂 uwag臋 na piln膮 potrzeb臋 przeprowadzenia tej inwestycji, a procedura zbierania ofert jest czasoch艂onna. Poza tym znamy dobrze firmy dzia艂aj膮ce na lokalnym rynku i mo偶na z ca艂膮 pewno艣ci膮 stwierdzi膰, 偶e tylko PPK podj臋艂oby si臋 tego zadania, tym bardziej, 偶e ca艂a instalacja wodna w mie艣cie jest pod nadzorem tego przedsi臋biorstwa i pracownicy PPK maj膮 najlepsze rozeznanie
w sytuacji. W projekcie umowy zostanie zawarty zapis o zagwarantowaniu skuteczno艣ci odwodnienia i w przypadku jakich艣 usterek wykonawca b臋dzie do dyspozycji. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na budow臋 studni rewizyjnych z pompami p艂ywakowymi i dofinansowanie tej inwestycji z rezerwy remontowej. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny nieruchomo艣ci na rzecz Skarbu Pa艅stwa. Przedmiotem darowizny na popraw臋 warunk贸w lokalowych inspektoratu weterynarii s膮 dwa pomieszczenia na drugim pi臋trze budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 przeznaczenia cz臋艣ci nieruchomo艣ci przekazanej Gminie Pyrzyce w formie darowizny. Nieruchomo艣膰 po艂o偶ona w Brzesku przeznaczona jest na cel publiczny - wiejski o艣rodek zdrowia. Burmistrz Pyrzyc wnioskuje o wyra偶enie zgody na zmian臋 przeznaczenia w cz臋艣ci na fili臋 Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej oraz punkt medyczny. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przeznaczenie do dzier偶awy nieruchomo艣ci rolnej stanowi膮cej w艂asno艣膰 powiatu. Bo偶ena Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji Gospodarki Nieruchomo艣ciami wyja艣ni艂a, 偶e nieruchomo艣膰 ta zosta艂a wydzielona pod budow臋 dom贸w dziecka. W zwi膮zku zmian膮 lokalizacji dom贸w dziecka proponuje si臋 przekaza膰 t臋 nieruchomo艣膰 w dzier偶aw臋. Umowa dzier偶awy b臋dzie zawarta na okres trzech lat, a dzier偶awca zostanie wy艂oniony w wyniku przetargu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o og艂oszenie trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 powiatu. Bo偶ena Gottfried wyja艣ni艂a, 偶e przetarg dotyczy dzia艂ki o powierzchni 0,8388 ha po艂o偶onej przy ul. M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Proponuje si臋 obni偶y膰 cen臋 wywo艂awcz膮 do 275 041 z艂 netto. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli. Nast臋pnie sprawozdanie z realizacji planu kontroli w II p贸艂roczu 2011 r. oraz informacje o wynikach kontroli w Specjalnym O艣rodku Szkolno-Wychowawczym i w Wydziale Organizacyjno-Prawnym. Ostatnia informacja dotyczy艂a wydanych skierowa艅 do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-02-03 14:49:59
Data ostatniej modyfikacji : 2012-02-03 14:49:59
Liczba wy艣wietle艅 : 1672licznik odwiedzin: 12794215