logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 2/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 2/2012
z dnia 16 stycznia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu, aby przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia planu finansowego Powiatu Pyrzyckiego na 2012 rok. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂a zosta艂a przygotowana na podstawie uchwa艂y Nr XIII/70/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2012. Zarz膮d ustala plan finansowy w szczeg贸艂owo艣ci do dzia艂贸w, rozdzia艂贸w i paragraf贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przekazania kierownikom jednostek bud偶etowych niekt贸rych uprawnie艅 do dokonywania przeniesie艅 w planie wydatk贸w. Upowa偶nienie dotyczy przeniesie艅 pomi臋dzy paragrafami w ramach tego samego rozdzia艂u z wy艂膮czeniem wynagrodze艅 osobowych pracownik贸w, kt贸re mo偶e nast膮pi膰 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz膮du. Uchwa艂a reguluje r贸wnie偶 form臋 i terminy sk艂adania wniosk贸w do Zarz膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2012-2024. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest spowodowana zmian膮 bud偶etu powiatu. Zmianie ulega za艂膮cznik nr 1 w cz臋艣ci dotycz膮cej planu dochod贸w i wydatk贸w oraz wyniku bud偶etu na rok 2012, jak r贸wnie偶 za艂膮cznik nr 3 poprzez dodanie wydatk贸w i limit贸w zobowi膮za艅 zwi膮zanych z dwoma projektami realizowanymi z udzia艂em 艣rodk贸w unijnych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Jaros艂aw Stankiewicz przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu obowi膮zuj膮cych w 2012 r. Ustalenie wysoko艣ci op艂at jest wymogiem ustawowym i musi by膰 dokonane na ka偶dy rok. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Zarz膮d zdecydowa艂, aby obydwa projekty uchwa艂 zosta艂y w艂膮czone do porz膮dku sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Pyrzyckiego.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-02-03 14:49:34
Data ostatniej modyfikacji : 2012-02-03 14:49:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1483licznik odwiedzin: 12795159