logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 1/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r.PROTOK脫艁 Nr 1/2012
z dnia 12 stycznia 2012 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2012. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e w ostatnich dniach grudnia 2011 r. wp艂yn臋艂y 艣rodki na realizacj臋 projekt贸w "Nauka i praktyka wzbogaca, rozwija i odkrywa" oraz "Prawo jazdy moja przysz艂o艣膰"
w 艂膮cznej kwocie 342 780 z艂. 艢rodki te mo偶na wydatkowa膰 do 31 stycznia 2012 r., dlatego nale偶y je wprowadzi膰 do bud偶etu przed tym terminem stosown膮 uchwa艂膮 rady powiatu. R贸wnie偶 w grudniu 2011 r. wp艂yn臋艂y 艣rodki w wysoko艣ci 117 035 z艂
z przeznaczeniem na wymian臋 windy w Szpitalu Powiatowym, kt贸re trzeba wprowadzi膰 do bud偶etu powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przedstawi艂 propozycj臋 zada艅, na kt贸rych realizacj臋 zostan膮 og艂oszone konkursy ofert. Konkursy s膮 adresowane do organizacji pozarz膮dowych. Na dotacje dla tych organizacji przeznacza si臋 艂膮cznie kwot臋 65 000 z艂. W trakcie dyskusji dokonano korekty kwot przeznaczonych na dwa zadania. Decyzja
o wprowadzeniu korekty zapad艂a w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 1 przeciw. Przeciwny wprowadzeniu korekty by艂 Jaros艂aw Stankiewicz.
Andrzej Jakie艂a zaproponowa艂 podj臋cie uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w 2012 roku zada艅 publicznych w zakresie o艣wiaty i wychowania, promocji zdrowia oraz sportu
i rekreacji. Za艂膮cznikiem do tej uchwa艂y jest przyj臋ty wykaz zada艅, na kt贸rych realizacj臋 zostan膮 og艂oszone konkursy ofert. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek Rady Spo艂ecznej przy Szpitalu Powiatowym
w Pyrzycach o dofinansowanie zakup贸w inwestycyjnych w roku 2012. Rada Spo艂eczna skierowa艂a wniosek do Rady Powiatu Pyrzyckiego, ale przewodnicz膮cy Rady Powiatu przekaza艂 go do rozpatrzenia Zarz膮dowi. W przypadku zad艂u偶enia zak艂adu opieki zdrowotnej organ za艂o偶ycielski mo偶e przej膮膰 zobowi膮zania zoz-u lub odm贸wi膰 ich przej臋cia, co wymusza konieczno艣膰 zmiany zoz-u w sp贸艂k臋 prawa handlowego. W obecnej sytuacji Zarz膮d nie podj膮艂 decyzji o dofinansowaniu zakup贸w inwestycyjnych Szpitala Powiatowego w roku 2012.

Ad. 3.

Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie utworzenia Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂
Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego w Pyrzycach. Zgodnie z nowymi przepisami jedynym typem szko艂y umo偶liwiaj膮cej osobom doros艂ym uzyskanie wykszta艂cenia 艣redniego b臋dzie liceum og贸lnokszta艂c膮ce dla doros艂ych. Zaprzestaje si臋 rekrutacji do szk贸艂 ponadgimnazjalnych dla doros艂ych. Wprowadzane zmiany dotycz膮 dw贸ch szk贸艂 funkcjonuj膮cych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU, kt贸re b臋d膮 stopniowo wygaszane. W ich miejsce zostanie wprowadzone Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym dla Doros艂ych. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zwo艂ania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. W zwi膮zku
z up艂ywaj膮cym w dniu 30 stycznia terminem wydatkowania 艣rodk贸w na realizacj臋 projekt贸w "Nauka i praktyka wzbogaca, rozwija i odkrywa" oraz "Prawo jazdy moja przysz艂o艣膰" konieczne jest zwo艂anie sesji nadzwyczajnej w celu wprowadzenia tych 艣rodk贸w do bud偶etu powiatu. Jednocze艣nie do porz膮dku tej sesji zostanie wprowadzony projekt uchwa艂y w sprawie utworzenia Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 Nr 2 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego
w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa
i Porz膮dku Powiatu Pyrzyckiego w 2011 r. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydatkach w dziale Kultura fizyczna i sport w roku 2011. Zarz膮d przyj膮艂 informacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-02-03 14:49:10
Data ostatniej modyfikacji : 2012-02-03 14:49:10
Liczba wy艣wietle艅 : 1573licznik odwiedzin: 12795152