logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 57/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 57/2011
z dnia 12 grudnia 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.

Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na zmian臋 w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Wnioskuje si臋 o przesuni臋cie po stronie wydatk贸w w rozdziale 80120 mi臋dzy paragrafami 4110 i 4010 kwoty 35 000 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Powiatowego Urz臋du Pracy o kwot臋 10 000 z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e w bud偶ecie znajduj膮 si臋 艣rodki na ten cel, a zwi臋kszenie planu wydatk贸w nale偶y do kompetencji Rady Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu dochod贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Szko艂a wypracowa艂a wy偶sze od planowanych dochody z tytu艂u us艂ug transportowych i gastronomicznych oraz otrzyma艂a wyp艂at臋 odszkodowania. Wnioskuje si臋 o wprowadzenie do bud偶etu kwoty 177 000 z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zwi臋kszenie planu dochod贸w nale偶y do kompetencji Rady Powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Kolejny wniosek dotyczy艂 zwi臋kszenia planu dochod贸w Specjalnego O艣rodka Szkolno-Wychowawczego oraz zmian w planie finansowym. Skarbnik wyja艣ni艂,
偶e zwi臋kszenie planu dochod贸w o kwot臋 39 400 z艂 wynikaj膮c膮 z dodatkowych dochod贸w nale偶y do kompetencji Rady Powiatu. Przesuni臋cia pomi臋dzy paragrafami mo偶na dokona膰 uchwa艂膮 Zarz膮du. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownych uchwa艂. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e t膮 uchwa艂膮 s膮 realizowane wnioski przyj臋te przez Zarz膮d, a nale偶膮ce do kompetencji Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. W zwi膮zku z niewykorzystaniem przez Powiatowy Urz膮d Pracy kwoty 1 844 z艂 na zwrot wydatk贸w na instrumenty i us艂ugi rynku pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych proponuje si臋 zwi臋kszy膰 o powy偶sz膮 kwot臋 dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i 艣rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe艂nosprawnym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
o dofinansowanie zakupu nowego d藕wigu szpitalnego. Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych przyzna艂 na dofinansowanie tej inwestycji 117 035 z艂, pod warunkiem zabezpieczenia przez inwestora wk艂adu w艂asnego
w wysoko艣ci 119 002 z艂. Inwestycja ma zosta膰 zako艅czona do 28 wrze艣nia 2012 r. Dyrektora Szpitala wnioskuje o przekazanie kwoty 100 000 z艂, gdy偶 Szpital jest
w trudnej sytuacji finansowej i b臋dzie mia艂 trudno艣ci z samodzielnym zapewnieniem wk艂adu w艂asnego. Projekt bud偶etu powiatu na rok 2012 zosta艂 ju偶 przygotowany
i Zarz膮d nie widzi, na obecn膮 chwil臋, mo偶liwo艣ci zabezpieczenia w bud偶ecie powiatu na rok 2012 艣rodk贸w na dotacj臋 dla Szpitala. Z pewno艣ci膮 trzeba b臋dzie wprowadzi膰 zmiany w tym bud偶ecie, ale b臋d膮 to jeszcze wi臋ksze ograniczenia wydatk贸w. Nie jest wykluczone, 偶e w ci膮gu roku 2012 sytuacja si臋 zmieni i z bud偶etu powiatu b臋dzie mo偶na wygospodarowa膰 艣rodki na dofinansowanie zakupu nowego d藕wigu szpitalnego. Zarz膮d rozpatrzy ten wniosek powt贸rnie, w trakcie roku 2012. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie kar pieni臋偶nych za przekroczenie dopuszczalnych nacisk贸w na osie. Andrzej Drabczyk dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e inspekcja transportu drogowego przekaza艂a spraw臋 do urz臋du skarbowego w celu egzekucji na艂o偶onych kar, pomimo tego,
偶e kary stanowi膮 doch贸d powiatu. Wskazuje to, 偶e Zarz膮d nie ma kompetencji,
aby umorzy膰 kary. Starosta poprosi艂 o wydanie opinii prawnej w tej sprawie
Starosta przedstawi艂 dwie uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie likwidacji samochodu osobowego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przeznacza si臋 do likwidacji samoch贸d osobowy Volkswagen Golf o numerze rejestracyjnym ZGR Y378 oraz samoch贸d osobowy Ford Orion o numerze rejestracyjnym ZS 2512F. Samochody te sta艂y si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego na mocy postanowienia S膮du Rejonowego w Stargardzie Szczeci艅skim I Wydzia艂 Cywilny z dnia 2 listopada 2011 r. o przepadku mienia na rzecz Powiatu Pyrzyckiego. Pojazdy zosta艂y zatrzymane przez Policj臋 i by艂y przechowywane na parkingu strze偶onym. W艂a艣ciciele nie odebrali samochod贸w pomimo powiadomie艅, wobec tego spraw臋 przekazano do s膮du. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂y w wyniku g艂osowania:
3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na otwarcie nowej szko艂y
w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Obecnie w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU funkcjonuje dwuletnie liceum uzupe艂niaj膮ce dla doros艂ych, kt贸re w zwi膮zku ze zmian膮 w ustawie o systemie o艣wiaty zostanie zlikwidowane. Jedyn膮 form膮 kszta艂cenia dla doros艂ych b臋d膮 trzyletnie licea og贸lnokszta艂c膮ce. Otwarcie w Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU trzyletniego liceum og贸lnokszta艂c膮cego dla doros艂ych b臋dzie stanowi艂o ofert臋 dla absolwent贸w zasadniczych szk贸艂 zawodowych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Uchwa艂膮 wprowadza si臋 do schematu organizacyjnego Poradni臋 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, powsta艂ej po uruchomieniu w Szpitalu punktu opieki nocnej i 艣wi膮tecznej oraz wykre艣la si臋 ze schematu organizacyjnego zlikwidowany magazyn TR. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 sprawozdanie z realizacji g艂贸wnych zada艅 Zarz膮du Powiatu za bie偶膮c膮 kadencj臋 oraz informacj臋 o stanie s艂u偶by zdrowia i opieki spo艂ecznej w powiecie pyrzyckim. Informacje zosta艂y przygotowane pod obrady najbli偶szej sesji rady powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania:
g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2012-02-03 14:47:28
Data ostatniej modyfikacji : 2012-02-03 14:47:28
Liczba wy艣wietle艅 : 1716licznik odwiedzin: 12795073