logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 55/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 55/2011
z dnia 30 listopada 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie op艂at za zaj臋cie pasa drogowego. W贸jt Gminy Warnice wnosi o umorzenie op艂at wynikaj膮cych z umieszczenia w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej. Op艂aty zosta艂y naliczone zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami i ich wysoko艣膰 nie jest du偶a. W skali roku obci膮偶a bud偶et gminy o kwot臋 ni偶sz膮 ni偶 8 tys. z艂. Rezygnacja z dochod贸w nale偶nych powiatowi mo偶e zosta膰 postrzegana jako niegospodarno艣膰. 艢rodki uzyskane z tytu艂u op艂at za zaj臋cie pasa drogowego trafiaj膮 do Zarz膮du Dr贸g Powiatowych i s膮 wykorzystywane na utrzymanie dr贸g, r贸wnie偶 dr贸g na terenie Gminy Warnice. Bior膮c te fakty pod uwag臋 Zarz膮d nie wyrazi艂 zgody na umorzenie op艂at. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie kar pieni臋偶nych za przekroczenie dopuszczalnych nacisk贸w na osie. Andrzej Drabczyk dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych wyja艣ni艂, 偶e wniosek z艂o偶y艂 przedsi臋biorca, kt贸ry ju偶 wcze艣niej by艂 karany za takie wykroczenia. Zarz膮d ju偶 raz roz艂o偶y艂 na raty sp艂at臋 kary, na艂o偶onej na tego przewo藕nika, za przekroczenie dopuszczalnego nacisku na o艣. W czasie sp艂at tych rat otrzyma艂 on kolejne dwie kary o 艂膮cznej wysoko艣ci 24聽840 z艂. W listopadzie ubieg艂ego roku, Zarz膮d bior膮c pod uwag臋 sytuacj臋 jego rodziny wyrazi艂 zgod臋 na odroczenie zap艂aty tych kar na okres 6 miesi臋cy, pod warunkiem systematycznego
i terminowego sp艂acania wcze艣niej ustalonych rat. Ze wzgl臋du na brak informacji
o wywi膮zywaniu si臋 wnioskodawcy z wcze艣niejszych zobowi膮za艅 od艂o偶ono rozpatrzenie wniosku do nast臋pnego posiedzenia.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 wniosek o przekazanie Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej trzech pomieszcze艅 znajduj膮cych si臋 w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a. Na pi臋trze zajmowanym przez inspektorat weterynaryjny i inspektorat nadzoru budowlanego znajduj膮 si臋 jeszcze trzy niewykorzystane pomieszczenia. Jedno z pomieszcze艅 stanowi by艂a 艂azienka i wymaga ono gruntownego remontu. Przeznaczone zosta艂oby na laboratorium. Drugie pomieszczenie biurowe stanowi艂oby magazyn. Trzecie ma艂e pomieszczenie o powierzchni 10 m2 jest obecnie wynajmowane przez inspektorat weterynaryjny na cele magazynowe. Po przeniesieniu magazynu nie by艂oby konieczno艣ci jego przejmowania. Ch臋膰 przej臋cia tego pomieszczenia wyrazi艂 inspektorat nadzoru budowlanego. Wszystkie pomieszczenia inspektoratu weterynaryjnego stanowi膮 w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, dlatego wnioskuje si臋 o przekazanie tych dw贸ch pomieszcze艅 w formie darowizny
i powi臋kszenie udzia艂u Skarbu Pa艅stwa w nieruchomo艣ci. Darowizna zosta艂aby dokonana aktem notarialnym. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie rozwi膮zanie w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Bo偶ena Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami poinformowa艂a Zarz膮d, 偶e w zwi膮zku z up艂ywem czasu konieczne by艂o wykonanie nowej wyceny nieruchomo艣ci po艂o偶onych przy ulicy M艂odych Technik贸w i ulicy S艂owackiego w Pyrzycach. Przygotowane zosta艂o og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci Powiatu Pyrzyckiego przeznaczonych do sprzeda偶y. Og艂oszenie musi by膰 wywieszone do wiadomo艣ci publicznej przez okres 21 dni. Po tym okresie b臋dzie mo偶na og艂osi膰 przetarg na sprzeda偶 tych nieruchomo艣ci. Zarz膮d zaakceptowa艂 tre艣膰 og艂oszenia w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 wniosek o wydanie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej cz臋艣ci ulicy Dworcowej w Pyrzycach. Burmistrz Pyrzyc zamierza wystawi膰 do sprzeda偶y odcinek drogi, a 艣ci艣lej cz臋艣膰 chodnika, z przeznaczeniem na budow臋 pawilonu handlowego. Zgodnie z ustaw膮 o drogach publicznych zwraca si臋 do Zarz膮du Powiatu o wydanie opinii w tej sprawie. Zdania Zarz膮du by艂y podzielone. Jaros艂aw Stankiewicz proponowa艂 wydanie opinii pozytywnej. Przeciwnego zdania by艂 Wiktor To艂oczko, nie widz膮c w tym dzia艂aniu racjonalno艣ci. Wobec tego Zarz膮d nie wyda艂 opinii.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli zbi贸rki publicznej "Dla Ali". Kontrola zosta艂a przeprowadzona w trakcie rozliczania zbi贸rki. Po zako艅czeniu rozliczenia Zarz膮d otrzyma ko艅cowe sprawozdanie. Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wynikach kontroli wewn臋trznej w Zak艂adzie Opieku艅czo-Leczniczym. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-12-05 13:06:46
Data ostatniej modyfikacji : 2011-12-05 13:06:46
Liczba wy艣wietle艅 : 1681licznik odwiedzin: 12794968