logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 45/2011 z dnia 13 pa藕dziernika 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 45/2011
z dnia 13 pa藕dziernika 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.
Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zap艂aty za wymian臋 ruroci膮gu pomi臋dzy budynkiem Starostwa a budynkiem Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji przedstawi艂 przebieg prac zwi膮zanych z lokalizacj膮 wycieku i wymiana ruroci膮gu. Wcze艣niej ustalono,
偶e koszty tych prac b臋d膮 sfinansowane z rezerwy bud偶etowej. Wnioskuje si臋
o przesuni臋cie z rezerwy 艣rodk贸w w wysoko艣ci 27 047,03 z艂 z przeznaczeniem na zap艂at臋 faktur za wykonane prace. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011, kt贸ra dokonuje si臋 wnioskowane przesuni臋cie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Skarbnik doda艂, 偶e wp艂yn臋艂a dotacja w wysoko艣ci 62 000 z艂 zwi臋kszaj膮ca dotacj臋 w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdzia艂 85156 Sk艂adki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasi艂ku. Uchwa艂a wprowadza t臋 kwot臋 do bud偶etu. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zwrotu dotacji na zadania z zakresu przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie. Wniosek dotyczy艂 kwoty 7 500 z艂. Nie uda艂o si臋 znale藕膰 ch臋tnych do udzia艂u w programie korekcyjno-edukacyjnym i uzyskane 艣rodki nie zosta艂y wykorzystane. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwrot dotacji w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zmian臋 planu finansowego Zespo艂u Szk贸艂
Nr 1. Plac贸wka uzyska艂a dodatkowe dochody w wysoko艣ci 12 tys. z艂. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e realizacja tego wniosku mo偶e nast膮pi膰 w drodze uchwa艂y rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za i zobowi膮za艂 Skarbnika do przygotowania stosownego projektu uchwa艂y rady.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o umorzeniach nale偶no艣ci pieni臋偶nych dokonanych przez dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Obowi膮zek przedk艂adania takiej informacji wynika z uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego daj膮cej dyrektorom uprawnienia do dokonywania umorze艅. Umorzenia dotyczy艂y nieuregulowanych p艂atno艣ci za noclegi pracownik贸w firmy Kampat s.j. ze Skawiny i Waldi Construction ze Szczecina w okresie 2007-2008, na 艂膮czn膮 kwot臋 1 968,80 z艂.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie udzielenia dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie i restauracyjne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w. Rada Powiatu Pyrzyckiego uchwali艂a mo偶liwo艣膰 udzielenia dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytk贸w i opieki nad zabytkami.
W wyznaczonym terminie wp艂yn膮艂 jeden wniosek o przyznanie dotacji z bud偶etu powiatu na prace konserwatorskie i restauratorskie polichromowanego stropu
z Ko艣cio艂a Filialnego pw. Zwiastowania NMP w Przywodziu. Wniosek zosta艂 z艂o偶ony przez Parafi臋 Rzymskokatolickiej pw. 艢wi臋tej Tr贸jcy w 呕ukowie i zosta艂 pozytywnie zaopiniowany przez Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego, kt贸ry okre艣li艂 proponowana kwot臋 dofinansowania w wysoko艣ci 20 tys. z艂. Podstaw膮 przekazania dotacji b臋dzie umowa zawarta pomi臋dzy Zarz膮dem Powiatu a Wnioskodawc膮. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Starosta przedstawi艂 oferty z drugiego przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku przy ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach. Miros艂aw Gryczka Sekretarz Powiatu wyja艣ni艂, 偶e wp艂yn臋艂y cztery oferty i wszystkie przekraczaj膮 wysoko艣膰 艣rodk贸w, kt贸re zosta艂y przeznaczone na to zadanie. Przetarg mo偶na w takiej sytuacji uniewa偶ni膰. Jednak r贸偶nica pomi臋dzy najni偶sz膮 cen膮 oferty a wysoko艣ci膮 kwoty przedstawionej przed otwarciem jest nieznaczna, wynosi zaledwie 2 349,87 z艂. W tej sytuacji, je偶eli Zarz膮d mo偶e zwi臋kszy膰 艣rodki na remont o tak膮 kwot臋, to mo偶na b臋dzie rozstrzygn膮膰 przetarg. Zarz膮d, po konsultacji ze Skarbnikiem, wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie 艣rodk贸w do kwoty 57 350 z艂. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na przej艣cie projektowanym gazoci膮giem przez dzia艂k臋 nr 7/10
w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce, b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego oraz udzielenia prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane. Wielkopolska Sp贸艂ka Gazownicza przyst臋puje do remontu instalacji gazowej i wnioskuje
o wyra偶enie zgody na prowadzenie rob贸t. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na wykonanie remontu dachu budynku Zamiejscowego Wydzia艂u S膮du Rejonowego w Pyrzycach przy
ul. Staromiejskiej 3. Nieruchomo艣膰 jest w艂asno艣ci膮 powiatu i zosta艂a obci膮偶ona nieodp艂atnym prawem u偶ytkowania na rzecz S膮du Okr臋gowego w Szczecinie. S膮d wyst膮pi艂 z wnioskiem o przeprowadzenie remontu dachu. Bo偶ena Gottfried dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami wyja艣ni艂a, 偶e remont przekracza obowi膮zki wynikaj膮ce ze zwyk艂ego korzystania z rzeczy, dlatego remont powinien przeprowadzi膰 w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o ustalenie terminu przeniesienia w艂asno艣ci nieruchomo艣ci oznaczonych w ewidencji, jako dzia艂ki nr 15/18 i 15/5 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Prawo do nabycia tych dzia艂ek zosta艂o uzyskane w przetargu. Po rozstrzygni臋ciu przetargu ustalono termin przeniesienia w艂asno艣ci. 23 wrze艣nia wp艂yn膮艂 wniosek o przesuni臋cie tego terminu na grudzie艅 2011 r. Proponuje si臋 ustalenie terminu przeniesienia w艂asno艣ci na dzie艅 20 grudnia 2011 r. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej, niezabudowanej, oznaczona w ewidencji jako dzia艂ka nr 18 o pow. 0,8387 ha po艂o偶onej w obr臋bie nr 12 miasta Pyrzyce. Bo偶ena Gottfried wyja艣ni艂a, 偶e przetarg nie zosta艂 rozstrzygni臋ty, gdy偶 nie zg艂osi艂 si臋 偶aden oferent. Po up艂ywie dw贸ch miesi臋cy mo偶na og艂osi膰 kolejny przetarg z mo偶liwo艣ci膮 obni偶enia ceny wywo艂awczej. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za
i zdecydowa艂 o og艂oszeniu drugiego przetargu, jeszcze w tym roku, obni偶aj膮c cen臋 wywo艂awcz膮 o 25%.

Ad. 4.

Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane na najbli偶sz膮 sesj臋 Rady powiatu pyrzyckiego. Dotyczy艂y one dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
w Pyrzycach, wykonania zada艅 w opiece profilaktycznej nad dzie膰mi i m艂odzie偶膮 szkoln膮 w roku 2010/2011 oraz realizacji programu rozwoju kultury fizycznej i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 2011. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-10-21 08:14:27
Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-21 08:14:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1826licznik odwiedzin: 12795269