logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 40/2011 z dnia 13 wrze艣nia 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 40/2011
z dnia 13 wrze艣nia 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Wnioskuje si臋 o przesuni臋cie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 100 000 z艂, kt贸re zosta艂y zaoszcz臋dzone na wydatkach p艂acowych i przeznaczenie ich na zakup energii oraz o zwi臋kszenie planu dochod贸w o kwot臋 96 000 z艂 mo偶liw膮 do wykorzystania w ramach projektu "Prawo jazdy - moja przysz艂o艣膰".
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e realizacja wniosku wymaga podj臋cia uchwa艂y zarz膮du i uchwa艂y rady powiatu. W kompetencji Zarz膮du jest przesuni臋cie 艣rodk贸w pomi臋dzy paragrafami, natomiast do kompetencji rady nale偶y zwi臋kszenie planu dochod贸w. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na realizacj臋 wniosku
i przygotowanie stosownych uchwa艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Uchwa艂a ta dotyczy艂a 艣rodk贸w w wysoko艣ci 6 000 z艂, przekazanych przez Urz膮d Marsza艂kowski na dofinansowanie zakupu trzech zestaw贸w komputerowych do prowadzenia ewidencji grunt贸w. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Uchwa艂a ta dotyczy艂a przesuni臋cia 艣rodk贸w
w wysoko艣ci 100 000 z艂 zgodnie z wcze艣niej przyj臋tym wnioskiem. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Zgodnie z wcze艣niejszymi decyzjami, do bud偶etu wprowadza si臋 艣rodki w wysoko艣ci 96 000 z艂 w ramach projektu "Prawo jazdy - moja przysz艂o艣膰" oraz 8 256 z艂 pochodz膮ce z darowizn na rzecz Domu Dziecka w Czernicach. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o umorzenie kary pieni臋偶nej za niedotrzymanie terminu zwrotu licencji na wykonywanie transportu drogowego. Zmiany w przepisach, kt贸re wesz艂y w 偶ycie 1 marca tego roku, na艂o偶y艂y na przedsi臋biorc贸w obowi膮zek zg艂aszania wszelkich zmian. Nie dope艂nienie tego obowi膮zku jest karane grzywn膮 w wysoko艣ci 1000 z艂. Pracownicy Wydzia艂u Infrastruktury Technicznej i Komunikacji powiadomili wszystkich zarejestrowanych w naszym powiecie przewo藕nik贸w o tych zmianach. Wnioskodawcy zosta艂o zatrzymane prawo jazdy i nie m贸g艂 wykonywa膰 transportu. Powinien zrzec si臋 licencji, ale tego nie zrobi艂, nawet po interwencji pracownik贸w Wydzia艂u. Zarz膮d zwr贸ci艂 uwag臋 na nieodpowiedzialno艣膰 tego przedsi臋biorcy i sk艂ania艂 si臋 do odst膮pienia od umorzenie kary. Bior膮c jednak pod uwag臋 trudn膮 sytuacj臋 materialn膮 jego rodziny wyrazi艂 zgod臋 na umorzenie kary. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 1 przeciw. Przeciw umorzeniu g艂osowa艂 Jaros艂aw Stankiewicz, kt贸ry wnioskowa艂 o roz艂o偶enie kary na raty.
Starosta przedstawi艂 wniosek o nieodp艂atne udost臋pnienie stowarzyszeniu "Technik" pojazd贸w do nauki jazdy, kt贸rymi dysponuje Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Stowarzyszenie dzia艂a przy tym zespole szk贸艂. Prowadzenie przez stowarzyszenie szko艂y nauki jazdy b臋dzie dzia艂alno艣ci膮 dochodow膮. Opr贸cz uczestnik贸w kurs贸w r贸wnie偶 uczniowie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU b臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 wykupienia dodatkowych godzin nauki jazdy. Ca艂y zysk z prowadzenia nauki jazdy zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych dla szko艂y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia dyrektor贸w jednostek organizacyjnych powiatu do umarzania wierzytelno艣ci, rozk艂adania na raty i odraczania termin贸w p艂atno艣ci. Uchwa艂a Rady Powiatu z dnia 14 lipca 2010 r. daje Zarz膮dowi mo偶liwo艣膰 upowa偶nienia dyrektor贸w do umarzania wierzytelno艣ci, rozk艂adania na raty i odraczania termin贸w p艂atno艣ci, je偶eli warto艣膰 wierzytelno艣ci nie przekracza 2-krotno艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia miesi臋cznego, og艂aszanego kwartalnie przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie z Gminami: Choszczno, Gryfice, Gryfino, Przelewice, Osina, Barlinek, Stepnica oraz Powiatem Pyrzyckim porozumienia
w sprawie wsp贸lnego przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na dostaw臋 energii elektrycznej. Wsp贸lny zakup energii elektrycznej pozwoli na uzyskanie wymiernej oszcz臋dno艣ci finansowej. Wobec znacznej liczby podmiot贸w zainteresowanych wsp贸lnym udzieleniem zam贸wienia uzyska si臋 ni偶sz膮 cen臋 energii elektrycznej w por贸wnaniu do ceny dotychczasowej. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z przetargu na remont dachu budynku przy
ul. Pozna艅skiej 1 w Pyrzycach. Do przetargu przyst膮pi艂o trzech oferent贸w. Wszystkie oferty przekracza艂y warto艣膰 艣rodk贸w, kt贸re by艂y przeznaczone na to zadanie.
W zwi膮zku z tym Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋 o uniewa偶nieniu przetargu. Po informacji Skarbnika o mo偶liwo艣ci zwi臋kszenia 艣rodk贸w na remont dachu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na og艂oszenie drugiego przetargu. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o u偶yczenie na rzecz so艂ectwa
w Brzesku terenu o powierzchni 400 m2 przyleg艂ego do drogi powiatowej. So艂ectwo zamierza zagospodarowa膰 ten teren do cel贸w rekreacyjnych i b臋dzie go utrzymywa膰. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o dzia艂alno艣ci szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2010/2011 oraz o dzia艂alno艣ci Szpitala Powiatowego w pierwszym p贸艂roczu 2011 r. Informacje zosta艂y przygotowane pod obrady Rady Powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-10-12 10:25:29
Data ostatniej modyfikacji : 2011-10-12 10:25:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1722licznik odwiedzin: 12794237