logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 39/2011 z dnia 5 wrze艣nia 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 39/2011
z dnia 5 wrze艣nia 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta poprosi艂 Andrzeja Wabi艅skiego Skarbnika Powiatu o przedstawienie uchwa艂y Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wytycznych do opracowania projektu bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na 2012 rok. Uchwa艂a zawiera zasady przygotowania materia艂贸w planistycznych, wykaz formularzy oraz harmonogram przedk艂adania informacji. Skarbnik zaproponowa艂, aby na etapie projektowania bud偶etu przyj膮膰 wska藕nik wzrostu wynagrodze艅, wzrostu bie偶膮cych wydatk贸w
i wzrostu wydatk贸w maj膮tkowych. Zostan膮 one skorygowane w p贸藕niejszym terminie. Zarz膮d wyrazi艂 na to zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Uchwa艂a zmienia bud偶et przez wprowadzenie dotacji w wysoko艣ci 400 z艂 w rozdziale o艣wiata i wychowanie. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przesuni臋cie 艣rodk贸w w bud偶ecie powiatu
z przeznaczeniem na rozliczenie koszt贸w obozu sportowego w G艂ucho艂azach. 艢rodki na ten cel zosta艂y uwzgl臋dnione w rezerwie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Zmiany polega艂y na przesuni臋ciu 艣rodk贸w w wysoko艣ci 55 000 z艂 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup贸w inwestycyjnych Szpitala Powiatowego, 2 000 z艂 na zakup energii przez Dom Dziecka oraz 16 400 z艂 na rozliczenie koszt贸w obozu sportowego w G艂ucho艂azach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie planu wydatk贸w Domu Dziecka
w Czernicach. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e zwi臋kszenie planu wydatk贸w wynika z darowizn przekazanych na rzecz Domu Dziecka. Wprowadzenie ich do bud偶etu mo偶e zosta膰 dokonane jedynie uchwa艂膮 rady powiatu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie planu wydatk贸w Domu Dziecka i przygotowanie stosownego projektu uchwa艂y rady. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012. W roku 2012 zasady wsp贸艂pracy b臋d膮 takie jak w roku 2011, zmieni膮 si臋 jedynie zadania priorytetowe. B臋d膮 one obejmowa艂y obszary: o艣wiaty i wychowania, sportu i rekreacji, promocji zdrowia oraz kultury sztuki, ochrony d贸br kultury i tradycji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie przyst膮pienia do konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2012. Zgodnie z wymogiem ustawowym program wsp贸艂pracy przed uchwaleniem nale偶y podda膰 konsultacjom. Uchwa艂a okre艣la zasady i termin konsultacji. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o uzgodnienie projektu planu miejscowego zagospodarowania Gminy Bielice. Plan obejmuje tereny po艂o偶one w obr臋bach Pars贸w, Bielice i Swochowo. Na tych terenach nie przewiduje si臋 zada艅 samorz膮du powiatowego. Zarz膮d uzgodni艂 projekt w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z trzeciego ustnego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Przedmiotem sprzeda偶y by艂y dzia艂ki przy ul. S艂owackiego i M艂odych Technik贸w w Pyrzycach. Oferenci wylicytowali cztery dzia艂ki: za kwot臋 45 000 z艂, 36 088 z艂, 38 341 z艂 i 38 740 z艂. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady komisji i rady powiatu. Informacje dotyczy艂y fundusz贸w pozyskiwanych przez Starostwo i jednostki organizacyjne z program贸w pomocowych, dzia艂alno艣ci Domu Dziecka w Czernicach, Rejonowego Zwi膮zku Sp贸艂ek Wodnych i Zachodniopomorskiego Zarz膮du Melioracji
i Urz膮dze艅 Wodnych. Zarz膮d przyj膮艂 informacje w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 6.
Skarbnik przedstawi艂 wniosek o wyst膮pienie do Banku DNB Nord z propozycj膮 wyemitowania obligacji na kwot臋 2 mln z艂. 艢rodki te s膮 niezb臋dne do realizacji bud偶etu powiatu. Zgodnie z zapisami w uchwale bud偶etowej, w roku 2011 jest przewidziane wyemitowanie obligacji na t臋 kwot臋. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d o planowanych zmianach przy zatrudnianiu pracownik贸w obs艂uguj膮cych projekty unijne. Po uzgodnieniu
z Wojew贸dzkim Urz臋dem Pracy dotychczasowe umowy zlecenia zostan膮 zast膮pione dodatkiem wynikaj膮cym ze zwi臋kszenia obowi膮zk贸w.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-09-13 12:06:26
Data ostatniej modyfikacji : 2011-09-13 12:06:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1576licznik odwiedzin: 12795323