logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 36/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 36/2011
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta przywita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. Nast臋pnie g艂os zabra艂a Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Sykucka, kt贸ra wyja艣ni艂a, i偶 taki podzia艂 艣rodk贸w wynika z ilo艣ci z艂o偶onych ju偶 wniosk贸w oraz na podstawie przeanalizowania przyznanych i wyp艂aconych dofinansowa艅 w latach poprzednich. G艂贸wnymi wydatkami b臋dzie dofinansowanie zaopatrzenia w sprz臋t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, 艣rodki pomocnicze oraz instrumenty i us艂ugi rynku pracy. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
W kolejnej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przyj臋cia Powiatowego Programu Dzia艂a艅 na Rzecz Os贸b Niepe艂nosprawnych w Powiecie Pyrzyckim na lata 2011-2015. Pani Dyrektor Barbara Sykucka wyja艣ni艂a, i偶 podj臋cie uchwa艂y i przyj臋cie programu na kolejne lata zwi膮zane jest z wyga艣ni臋ciem Uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego nr VI/25/07 z 14 marca 2007r. Uzgodniono r贸wnie偶 wsp贸lnie, i偶 w zwi膮zku z potrzeb膮 przeprowadzenia konsultacji program zostanie rozes艂any do gmin i stowarzysze艅 oraz zamieszczony na stronie internetowej z pro艣b膮 o przesy艂anie ewentualnych uwag i propozycji. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora plac贸wki o艣wiatowej oraz przypomnia艂, i偶 Zarz膮d 5 maja br. wyrazi艂 ju偶 zgod臋 na przed艂u偶enie umowy ale wymagane jest uzyskanie opinii Zachodniopomorskiego Kuratora O艣wiaty oraz Rady Pedagogicznej PMOS. W zwi膮zku z tym, i偶 opinie zosta艂y przedstawione i s膮 pozytywne Zarz膮d przyj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowanie: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wysoko艣ci dodatk贸w motywacyjnych dla dyrektor贸w plac贸wek o艣wiatowych. Proponuje si臋 utrzymanie wysoko艣ci dodatk贸w na dotychczasowym poziomie na okres od 1 wrze艣nia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
W kolejnej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele zwi膮zane z wykonaniem miejsc parkingowych, na nieruchomo艣ci b臋d膮cej wsp贸艂w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Dyrektor Wydzia艂u Geodezji i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Pani Bo偶ena Gottfried wyja艣ni艂a, i偶 z wnioskiem takim zwr贸ci艂 si臋 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach, kt贸ry posiada 艣rodki na ten cel. Pan Piotr Olszewski z-ca Powiatowego Inspektora Weterynarii doda艂 tylko, i偶 ilo艣膰 miejsc parkingowych uzale偶niona b臋dzie od ceny jak膮 zaproponuje wybrana firma wykonuj膮cej prace budowlane. Wed艂ug plan贸w szacuje si臋, i偶 uda si臋 wykona膰 od 4 do 10 miejsc parkingowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.
Starosta przedstawi艂 informacje G艂贸wnego Specjalisty ds. Kontroli dotycz膮ce wynik贸w kontroli wewn臋trznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach, Domu Pomocy Spo艂ecznej, Wydziale Organizacyjno Prawnym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz sprawozdanie z realizacji zada艅 przyj臋tych do planu kontroli na I p贸艂rocze 2011r. Zarz膮d po zapoznaniu si臋 przyj膮艂 informacje.
Nast臋pnie Andrzej Drabczyk przedstawi艂 propozycje planowanych zada艅 do wykonania przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach w II kwartale br. Zarz膮d zapozna艂 si臋 z przedstawionym materia艂em. Wicestarosta zaproponowa艂 aby zamiast ulicy Cmentarnej wykonano remont na ulicy Kili艅skiego. Rozpocz臋to dyskusje w temacie wynikiem kt贸rej wsp贸lnie uzgodniono, i偶 zaplanowane inwestycje na terenie Pyrzyc musz膮 zosta膰 dok艂adniej przeanalizowane. W zwi膮zku z tym sprawa inwestycji drogowych om贸wiona zostanie w terminie p贸藕niejszym.
W dalszej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 informacje komisyjne: opieka spo艂eczna na terenie powiatu pyrzyckiego. Zarz膮d przyj膮艂 informacje.

Ad. 7.
W kolejnej cz臋艣ci Zarz膮d om贸wi艂 protok贸艂 pokontrolny Zachodniopomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego. Kontrola przeprowadzona zosta艂a 11.07.2011r. w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji. Pani Paulina Pastuszek pracownik WITiK zajmuj膮ca si臋 organizacj膮 ruchu wyrazi艂a swoj膮 opinie do uwag zawartych w protokole pokontrolnym. Starosta podpisa艂 protok贸艂 do kt贸rego zostanie do艂膮czone stosowne pismo z wyszczeg贸lnionymi zastrze偶eniami do wynik贸w kontroli.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-09-09 11:41:07
Data ostatniej modyfikacji : 2011-09-09 11:41:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1777licznik odwiedzin: 12795277