logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 32/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 32/2011
z dnia 20 lipca 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego


Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o przekazanie 艣rodk贸w dla tej jednostki na realizacj臋 projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋". W ca艂o艣ci zosta艂a ju偶 wydana kwota dofinansowania, a kolejna wp艂ynie na konto projektu, dopiero po rozliczeniu przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy wniosku
o p艂atno艣膰, z艂o偶onego 1 lipca 2011 r. Na uregulowanie zaleg艂ych p艂atno艣ci potrzeba 88 052,40 z艂. Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu zwr贸ci艂 uwag臋 na trudno艣ci
w realizacji wi臋kszo艣ci projekt贸w wynikaj膮ce z nieterminowego przekazywania 艣rodk贸w przez instytucj臋 po艣rednicz膮c膮. Utrzymanie p艂ynno艣ci finansowej wymaga anga偶owania 艣rodk贸w w艂asnych powiatu. Obecnie jest mo偶liwo艣膰 przekazania z bud偶etu powiat wnioskowanej kwoty. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 88 052,40 z艂 na uregulowanie p艂atno艣ci wynikaj膮cych z realizacji projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋". Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o akceptacj臋 zlecenia wykonania projektu budowlanego termomodernizacji budynku szko艂y i sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1. Na zapytanie ofertowe odpowiedzia艂a tylko jedna firma oferuj膮c wykonanie projektu za cen臋 24 000 z艂 netto w terminie do 15 wrze艣nia 2011 r. Termomodernizacja b臋dzie finansowana ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z kredytu. Otrzymanie kredytu uwarunkowane jest przedstawieniem projektu budowlanego. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zlecenie wykonania projektu budowlanego w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU
o przyznanie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 33 000 z艂 na wymian臋 g艂贸wnej sieci wodoci膮gowej szko艂y i remont dachu warsztat贸w szkolnych. Naprawy skorodowanej sieci wodoci膮gowej s膮 ju偶 nieefektywne. Nadal wyst臋puj膮 przecieki i jej wymiana jest konieczno艣ci膮. Koszt wymiany to 23 000 z艂. Pozosta艂e 艣rodki zostan膮 przeznaczone na dora藕ny remont przeciekaj膮cego dachu warsztat贸w szkolnych, wykonany przez pracownik贸w szko艂y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie kwoty 23 000 z艂 pochodz膮cej z rezerwy remontowej. Decyzja zapad艂a w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Uchwa艂膮 dokonuje si臋 przesuni臋cia 艣rodk贸w
w wysoko艣ci 23 000 z艂 na zakup us艂ug remontowych przez Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU o opini臋
w sprawie utworzenia stanowiska kierownika szkolenia praktycznego i zmian臋 zakresu czynno艣ci wicedyrektora ds. kszta艂cenia zawodowego i praktycznego.
Po likwidacji gospodarstwa pomocniczego kadra kierownicza zosta艂a zmniejszona
o trzy stanowiska, a obowi膮zki przej臋li pracownicy administracyjni i wicedyrektor. Spowodowa艂o to przemieszanie kompetencji i zbyt du偶e obowi膮zki wicedyrektora. Utworzenie stanowiska kierownika szkolenia praktycznego i zmian臋 zakresu czynno艣ci wicedyrektora pozwoli na sprawne zarz膮dzanie. Kierownik szkolenia praktycznego b臋dzie nadzorowa艂 funkcjonowanie warsztat贸w. Zostanie nim pracownik szko艂y i jego wynagrodzenie zmie艣ci si臋 w bud偶ecie. Obowi膮zki nadzoru nad warsztatami zostan膮 zdj臋te z wicedyrektora, kt贸ry b臋dzie odpowiedzialny
za kszta艂cenie zawodowe i ustawiczne. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na tak膮 reorganizacj臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 og艂oszenie trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego oraz regulamin przetargu. Na dzie艅 2 wrze艣nia 2011 og艂asza si臋 przetarg na sprzeda偶 dzia艂ek przy ul. S艂owackiego i ul. M艂odych Technik贸w
w Pyrzycach. Cena wywo艂awcza pozostaje na takim poziomie, jak w drugim przetargu. Zarz膮d zatwierdzi艂 og艂oszenie trzeciego ustnego przetargu oraz regulamin przetargu w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na nieodp艂atne przekazanie 30 drzew rosn膮cy przy drodze powiatowej nr 1561Z na rzecz Rady So艂eckiej
w Letninie. Drzewa zostan膮 wyci臋te na koszt Rady So艂eckiej, a 艣rodki uzyskane ze sprzeda偶y drewna zostan膮 przeznaczone na remont sali wiejskiej. Wnioskowane drzewa to topole stwarzaj膮ce zagro偶enie bezpiecze艅stwa ruchu drogowego.
W miejsce wyci臋tych drzew zostan膮 wykonane nowe nasadzenia. Szczeg贸艂owe warunki wycinki zostan膮 okre艣lone w umowie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na nieodp艂atne przekazanie drzew w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul. Sadowej
w Moryniu, gmina Mory艅, w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g gminnych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 6.
Skarbnik przypomnia艂, 偶e 31 lipca up艂ywa termin, w kt贸rym samodzielne publiczne zak艂ady opieki zdrowotnej maj膮 obowi膮zek przed艂o偶y膰 Zarz膮dowi informacj臋 o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze p贸艂rocze, uwzgl臋dniaj膮c膮 w szczeg贸lno艣ci stan nale偶no艣ci i zobowi膮za艅, w tym wymagalnych.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-09-09 11:39:27
Data ostatniej modyfikacji : 2011-09-09 11:39:27
Liczba wy艣wietle艅 : 1569licznik odwiedzin: 12794323