logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 55/2011 z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013

Uchwa艂a Nr 55/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 25 lipca 2011 r.

w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
w zwi膮zku z art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 20 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Udziela si臋 El偶biecie Gabruch dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy
w Pyrzycach pe艂nomocnictwa do dokonywania wszelkich czynno艣ci prawnych zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w wsp贸艂finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013.

搂 2.
1. Pe艂nomocnictwo, o kt贸rym mowa w 搂 1, w szczeg贸lno艣ci obejmuje:
1) przyst膮pienie do realizacji projekt贸w,
2) przyst膮pienie do porozumienia na rzecz partnerskiej wsp贸艂pracy przy realizacji projekt贸w,
3) reprezentowanie Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach w porozumieniu
z partnerem w ramach realizacji projekt贸w,
4) podpisanie wniosku o dofinansowanie projektu,
5) podpisywanie aneks贸w do porozumienia,
6) podejmowanie decyzji finansowych zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w,
7) podejmowanie zobowi膮za艅 finansowych wynikaj膮cych z realizacji projektu do wysoko艣ci 艣rodk贸w zagwarantowanych w porozumieniu dotycz膮cym realizacji projekt贸w,
8) sk艂adanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 i wymaganych sprawozda艅,
9) oraz podejmowanie wszelkich innych czynno艣ci wynikaj膮cych z bie偶膮cej realizacji projekt贸w i ich rozliczania.
2. Pe艂nomocnictwa udziela si臋 na okres od 20 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2015 r.
3. Pe艂nomocnik w granicach posiadanego umocowania mo偶e udzieli膰 dalszego pe艂nomocnictwa pracownikowi Powiatowego Urz臋du Pracy w Pyrzycach do ww. czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w, o kt贸rych mowa w 搂 1.
4. Pe艂nomocnictwo traci moc z up艂ywem czasu, na jaki zosta艂o udzielone lub
z dniem rozwi膮zania umowy o prac臋 z osob膮, kt贸rej pe艂nomocnictwa udzielono.

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 dyrektorowi Powiatowego Urz臋du Pracy
w Pyrzycach.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Wiktor To艂oczko ....................................
Robert Betyna ....................................
Jaros艂aw Stankiewicz ....................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-09-09 11:13:49
Data ostatniej modyfikacji : 2011-09-09 11:14:07
Liczba wy艣wietle艅 : 1724

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  09.09.2011 10:13poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13017411