logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 44/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego

Uchwa艂a Nr 44/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu
dla nauczyciela ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.) w zwi膮zku art. 9g ust. 2, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z p贸藕n. zm.) uchwala si臋, co nast臋puje:

搂 1.

Powo艂uje si臋 Komisj臋 Egzaminacyjn膮 dla pani Agnieszki Klucznik-Bara艅skiej, nauczycielki j臋zyka niemieckiego w Zespole Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach, ubiegaj膮cej si臋 o awans zawodowy na stopie艅 nauczyciela mianowanego, w sk艂adzie:
1) Andrzej Jakie艂a - przewodnicz膮cy Komisji Egzaminacyjnej - przedstawiciel
organu prowadz膮cego - dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji;
2) ........................... - przedstawiciel organu sprawuj膮cego nadz贸r pedagogiczny -
Kuratorium O艣wiaty w Szczecinie;
3) Wies艂awa Sosnowska - wicedyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 w Pyrzycach;
4) Danuta Tondyk - ekspert w zakresie j臋zyka niemieckiego - z listy ekspert贸w
Ministerstwa Edukacji Narodowej;
5) Marlena Ko艣ci艅ska - ekspert w zakresie filologii s艂owia艅skiej, j臋zyka angielskiego,
zarz膮dzania o艣wiat膮 - z listy ekspert贸w Ministerstwa Edukacji
Narodowej.

搂 2.

Tryb dzia艂ania Komisji okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z p贸藕n. zm.).

搂 3.

Komisja Egzaminacyjna rozwi膮zuje si臋 z chwil膮 przeprowadzenia egzaminu.

搂 4.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Przewodnicz膮cemu Komisji.

搂 5.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Wiktor To艂oczko ...............................

Robert Betyna ...............................

Jaros艂aw Stankiewicz ...............................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-09-09 11:03:08
Data ostatniej modyfikacji : 2011-09-09 11:03:08
Liczba wy艣wietle艅 : 1789licznik odwiedzin: 13000870