logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 31/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 31/2011
z dnia 13 lipca 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Andrzej Wabi艅ski doda艂, ze uchwa艂膮 t膮 wprowadza si臋 do bud偶etu dotacj臋 celow膮 w wysoko艣ci 6 000 z艂, przeznaczon膮 na realizacj臋 zada艅 zleconych z zakresu administracji rz膮dowej, przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.

Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 protok贸艂 z drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Do przetargu wystawiono 14 nieruchomo艣ci niezabudowanych.
W wyniku przetargu zosta艂a sprzedana jedna nieruchomo艣膰 za cen臋 33 000 z艂 netto. Zarz膮d zatwierdzi艂 protok贸艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.

Starosta poinformowa艂 Zarz膮d o zaproszeniu na uroczysto艣ci z okazji 艢wi臋ta Policji oraz o planowanym na 15 lipca podpisaniu aktu notarialnego w sprawie ustanowienia nieodp艂atnego prawa u偶ytkowania dziewi臋ciu pomieszcze艅 o 艂膮cznej powierzchni u偶ytkowej 193,57 m2, po艂o偶onych na parterze budynku "B" by艂ego internatu ZS Nr 2 RCKU, na rzecz Oddzia艂u Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego w Koszalinie.
Kolejna informacja dotyczy艂a przygotowywanego spotkania w zwi膮zku
z planami likwidacji posterunku celnego w Pyrzycach. Spotkanie ma na celu podj臋cie dzia艂a艅 zapobiegaj膮cych likwidacji posterunku.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 relacj臋 ze spotkania z udzia艂em dyrekcji OBR Backer w Pyrzycach i dyrekcji Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Tematem spotkania by艂o kszta艂cenie m艂odzie偶y, kt贸ra zosta艂aby zatrudniona w OBR Backer. Firma pr臋偶nie si臋 rozwija i potrzebuje specjalistycznej kadry. Nawi膮zanie wsp贸艂pracy z Zespo艂em Szk贸艂 Nr 2 RCKU mo偶e doprowadzi膰 do powo艂ania nowego kierunku kszta艂cenia. Uczniowie b臋d膮 przygotowywani do przysz艂ej pracy w OBR Backer, odbywaj膮c praktyki w tym zak艂adzie. Dla student贸w zak艂ad przewiduje stypendia i miejsca pracy po studiach. Zarz膮d popar艂 t臋 cenn膮 inicjatyw臋.
Andrzej Wabi艅ski poinformowa艂 Zarz膮d o wej艣ciu w 偶ycie przepisu nak艂adaj膮cego na powiat obowi膮zek powo艂ania koordynatora rodzinnej pomocy zast臋pczej, kt贸ry obejmie opiek膮 rodziny zast臋pcze oraz rodzinne domy dziecka.
Kolejna informacja dotyczy艂a przepis贸w okre艣laj膮cych post臋powanie organ贸w za艂o偶ycielskich samodzielnych publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej w przypadku uzyskania przez te zak艂ady ujemnego wyniku finansowego. Nowe przepisy wymuszaj膮 na samorz膮dzie dofinansowywanie dzia艂alno艣ci SPZOZ przez pokrywanie straty lub doprowadzenie do zmiany formy organizacyjno-prawnej SPZOZ-u, przekszta艂cenie w sp贸艂k臋 kapita艂ow膮, jednostk臋 bud偶etow膮, samorz膮dowy zak艂ad bud偶etowy lub instytucj臋 gospodarki bud偶etowej.
Jaros艂aw Stankiewicz zwr贸ci艂 uwag臋 na koszty ponoszone przez Starostwo na rzecz mieszka艅c贸w, kt贸rych mieszkania znajduj膮 si臋 w budynku Starostwa. Niedawno wymieniano pion wodoci膮gowy, teraz wymieniane s膮 schody. W budynku Starostwa s膮 trzy mieszkania lokatorskie. Ich w艂a艣cicielem jest Starostwo i na Starostwie ci膮偶y obowi膮zek ich utrzymania. Jest to niekorzystne i nale偶a艂oby si臋 zastanowi膰, jak ten stan zmieni膰. Starosta zaproponowa艂, aby tym tematem zaj膮膰 si臋 w innym terminie.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-07-21 14:45:48
Data ostatniej modyfikacji : 2011-07-21 14:45:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1737licznik odwiedzin: 12795333