logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 30/2011 z dnia 6 lipca 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 30/2011
z dnia 6 lipca 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta przywita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przypomnia艂, i偶 15 lipca ma zosta膰 podpisana umowa u notariusza w Koszalinie. Nast臋pnie Starosta odczyta艂 tre艣膰 zaproponowanej umowy przyrzeczenia poprzedzaj膮cej podpisanie aktu notarialnego w sprawie przekazania w nieodp艂atne u偶ytkowanie na rzecz KRUS udzia艂u w prawie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci. Do tej umowy zosta艂y wcze艣niej wniesione poprawki i zmiany. Po odczytaniu tre艣ci Starosta otworzy艂 dyskusje w ww. temacie. Zarz膮d podj膮艂 decyzj臋, aby dokona膰 jeszcze kilku zmian w umowie. Zaproponowane zmiany dotycz膮 m.in. zobowi膮za艅 wyst臋puj膮cych po stronie Powiatu Pyrzyckiego, gdzie nale偶a艂oby wprowadzi膰 dodatkowy zapis, i偶 Powiat Pyrzycki zobowi膮zuje si臋 do wymiany stolarki drzwiowej ale po wcze艣niejszym przygotowaniu otwor贸w drzwiowych do osadzenia o艣cie偶y. Ponadto nale偶y usun膮膰 z tre艣ci fragment m贸wi膮cy o wykonaniu przez Powiat zobowi膮za艅 w trzecim kwartale br. pozostawiaj膮c zapis, i偶 prace zostan膮 wykonane w terminie uzgodnionym pomi臋dzy stronami. Kolejn膮 zaproponowan膮 poprawk膮 by艂o uzupe艂nienie zobowi膮za艅 KRUS o ponoszeniu koszt贸w zwi膮zanych z remontem. Zarz膮d przyj膮艂 tre艣膰 umowy z zaproponowanymi poprawkami w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za

Ad. 3.
W kolejnej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 wniosek o wydanie opinii w sprawie umowy najmu pomieszcze艅 w Zespole Szk贸艂 nr 1 w Pyrzycach dla Pyrzyckiego Stowarzyszenia O艣wiatowego w Pyrzycach i przekaza艂 g艂os Dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sporty, Turystyki i Promocji Andrzejowi Jakie艂a, kt贸ry uzupe艂niaj膮c tre艣膰 wniosku doda艂, i偶 idea powo艂ania szko艂y jest taka, aby dla rodzic贸w i dzieci stworzy膰 alternatyw臋 wyboru. Warto pami臋ta膰 r贸wnie偶 o tym, i偶 po uko艅czeniu tej szko艂y zapewne wi臋kszo艣膰 uczni贸w pozostanie kontynuuj膮c nauk臋 w liceum.
Nast臋pnie Starosta zaproponowa艂 aby w umowie znalaz艂 si臋 zapis dotycz膮cy mo偶liwo艣ci korzystania z boiska. Po wyczerpaniu dyskusji Starosta podda艂 wniosek pod g艂osowanie. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
W dalszej cz臋艣ci Starosta wspomnia艂 o tym, 偶e do ko艅ca grudnia stowarzyszenie nie otrzyma subwencji a jedynie b臋d膮 pobiera膰 czesne. Wynajem pomieszcze艅 w tym okresie to koszty ok. 7 - 8 tys. z艂, wi臋c oczekiwania cz艂onk贸w stowarzyszenia s膮 takie aby przez ten okres nie pobiera膰 op艂at. W zwi膮zku z tym Starosta otworzy艂 dyskusje w temacie.
Wed艂ug dyrektora Andrzeja Jakie艂y nie powinni艣my traktowa膰 stowarzyszenia na preferencyjnych warunkach. Op艂ata nie powinna by膰 umorzona a je艣li mieliby艣my w jaki艣 spos贸b pom贸c stowarzyszeniu to mo偶na si臋 jedynie zastanowi膰 nad roz艂o偶eniem sp艂at na raty. Dla dyrektora wa偶na jest r贸wnie偶 opinia Pani Wandy K艂odawskiej - dyrektora szko艂y, czy bez tych 7-8 tys. b臋dzie w stanie wykona膰 za艂o偶ony bud偶et. Je艣li tak to oczywi艣cie do Pani dyrektor nale偶y decyzja czy umorzy膰 sp艂at臋. Pan Andrzej Jakie艂a obawia si臋 jednak tego, 偶e we wrze艣niu sp艂ata zostanie stowarzyszeniu umorzona a pod koniec wrze艣nia do Zarz膮du wp艂ynie wniosek, 偶e Zespo艂owi Szk贸艂 nr 1 brakuje pieni臋dzy.
W zwi膮zku z tym Starosta wyszed艂 z wnioskiem aby w sytuacji gdyby dyrektor ZS nr 1 wyst膮pi艂 z propozycj膮, i偶 nie widzi mo偶liwo艣ci skorzystania z prawa, kt贸re daje Uchwa艂a Rady Powiatu z pa藕dziernika 2008r. z uwagi na sytuacj臋 finansow膮 szko艂y to warto pom贸c szkole oraz Stowarzyszeniu i p艂atno艣膰 za wynajem odroczy膰 do stycznia 2012 roku oraz roz艂o偶y膰 j膮 na raty - na 6 miesi臋cy. Po wyczerpaniu dyskusji starosta podda艂 wniosek pod g艂osowanie. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
W kolejnej cz臋艣ci posiedzenia Starosta przedstawi艂 wniosek Dyrektora Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska Rolnictwa i Le艣nictwa w sprawie ustalenia administratora ruroci膮gu przy ulicy Kwiatowej w Pyrzycach i przekaza艂 g艂os Panu Zenonowi Mirowskiemu Dyrektorowi Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska Rolnictwa i Le艣nictwa. Dyrektor uzupe艂niaj膮c tre艣膰 wniosku doda艂, i偶 powinien kto艣 zarz膮dza膰 ruroci膮giem i za niego odpowiada膰, chocia偶by w przypadku usuwania wszelkich awarii - teraz w takich sytuacjach ponosimy koszty my. Na dzie艅 dzisiejszy niestety trudno jest w post臋powaniu ustali膰, kto budowa艂 ruroci膮g i kto jest w艂a艣cicielem.
Nast臋pnie do sprawy odni贸s艂 si臋 Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych Andrzej Drabczyk, kt贸ry wyrazi艂 swoje stanowisko w sprawie. Wed艂ug Dyrektora Zarz膮d Dr贸g Powiatowych nie powinien by膰 administratorem ruroci膮gu i przemawia za tym kilka argument贸w. Przede wszystkim ruroci膮g w ca艂o艣ci przebiega poza pasem drogowym, ruroci膮g nie jest w pe艂ni zinwentaryzowany a jego stan nie jest udokumentowany. Ponadto Zarz膮d Dr贸g Powiatowych nie jest jednostk膮, kt贸ra pobiera op艂aty za u偶ytkowanie urz膮dze艅 oraz nie ma do艣wiadczenia w zarz膮dzaniu tego typu urz膮dzeniami w sytuacji gdzie z ruroci膮gu korzystaj膮 3 instytucje i ok. 15 podmiot贸w indywidualnych. Propozycja Dyrektora jest taka aby ruroci膮giem zarz膮dza艂a Gmina Pyrzyce jako gospodarz terenu lub Pyrzyckie Przedsi臋biorstwo Komunalne, kt贸re zajmuje si臋 takimi urz膮dzeniami na co dzie艅. Zarz膮d podsumowuj膮c dyskusje podj膮艂 decyzj臋 aby doprowadzi膰 do spotkania Burmistrza Pyrzyc oraz Prezesa Pyrzyckiego Przedsi臋biorstwa Komunalnego, celem podj臋cia rozm贸w aby ostatecznie ustali膰 administratora ruroci膮gu.

Ad. 5.
Dyrektor Andrzej Jakie艂a przedstawi艂 tegoroczne wyniki matur zaznaczaj膮c, i偶 znacznie s艂absze wyniki mamy w liceum. Spora cz臋艣膰 uczni贸w nie zaliczy艂a egzaminu z matematyki (24 uczni贸w). Pozytywnym jest jednak to, 偶e wszyscy ci uczniowie (poniewa偶 nie zaliczyli tylko jednego egzaminu) maj膮 szans臋 zda膰 poprawk臋 we wrze艣niu w wyznaczonej szkole - a wi臋c te wyniki mog膮 si臋 znacznie poprawi膰.
Ponadto Starosta wspomnia艂, i偶 12 lipca odb臋dzie si臋 spotkanie z Pani膮 Ew膮 Bogack膮 Prezes firmy Backer OBR oraz wiceprezesem S艂awomirem Czumakiem na temat ewentualnego kszta艂cenia uczni贸w w Zespole Szk贸艂 nr 2 o profilu przydatnym dla firmy Backer OBR.
Nast臋pnie Andrzej Drabczyk przedstawi艂 propozycj臋 planowanych zada艅 do wykonania w 2011r. przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d zapozna艂 si臋 z przedstawionym materia艂em informacyjnym. Temat b臋dzie analizowany poza Zarz膮dem.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski

....................................

Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-07-21 14:45:24
Data ostatniej modyfikacji : 2011-07-21 14:45:24
Liczba wy艣wietle艅 : 1889licznik odwiedzin: 12795330