logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 29/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 29/2011
z dnia 29 czerwca 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta przywita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego posiedzenia zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂 wyniku finansowego Zak艂adu Opieku艅czo - Leczniczego w Pyrzycach za rok 2010. Wicestarosta przypomnia艂, i偶 sprawozdanie by艂o ju偶 omawiane na jednym z zarz膮d贸w teraz potrzebna jest tylko akceptacja w formie podj臋cia uchwa艂y, poniewa偶 jednostki potrzebuj膮 takiego potwierdzenia celem z艂o偶enia dokument贸w w instytucjach takich jak m.in. Urz膮d Skarbowy, bank. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podzia艂 wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Pyrzycach za rok 2010. Podobnie jak wcze艣niej sprawozdanie by艂o ju偶 omawiane konieczne jest tylko podj臋cie stosownej uchwa艂y. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za

Ad. 3.
W kolejnej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 wniosek o przyst膮pienie do projektu "Ochrona alei przydro偶nych na obszarach cennych przyrodniczo jako korytarzy ekologicznych". Z wnioskiem takim wyst膮pi艂a Federacja Zielonych Gaja. Starosta przypomnia艂, i偶 temat omawiany by艂 na posiedzeniu zarz膮du 17 czerwca br. ale pojawi艂y si臋 wtedy w膮tpliwo艣ci zwi膮zane z utrzymaniem trwa艂o艣ci projektu w zwi膮zku z tym na spotkanie zaproszono przedstawiciela Federacji Zielonych Gaja Pana Jakuba Szumina - Prezesa Federacji celem wyja艣nienia wszelkich w膮tpliwo艣ci.
Starosta zapyta艂 czy po stronie Starostwa w zwi膮zku z przyst膮pieniem do projektu a po jego zako艅czeniu nasza opieka i nasz udzia艂 b臋dzie zobowi膮zywa艂 nas do zabezpieczenia 艣rodk贸w. Pan Jakub Szumin odpowiadaj膮c na pytanie stwierdzi艂, i偶 do projektu zg艂aszamy tylko te aleje, kt贸re s膮 w rejestrze zabytk贸w lub s膮 na ewidencji konserwatora zabytk贸w. Projekt wymaga zobowi膮zania 5 letniej trwa艂o艣ci to oznacza, 偶e ze strony Powiatu istnieje obowi膮zek utrzymania efekt贸w projektu.
Pan Szumin przypomnia艂 r贸wnie偶 to, i偶 pracujemy z zabytkowymi alejami przydro偶nymi, kt贸re stoj膮 od 50 albo i stu lat i nic z nimi nie jest robione nie s膮 nawet konserwowane. W ramach programu Federacja Gaja zamierza pozyska膰 1300 000z艂 na konserwacje tych alei. Zak艂ada si臋, 偶e b臋dzie to konserwacja ca艂kowita - liniowa tzn., 偶e wykonawca wchodzi na aleje i wykonuje ca艂kowit膮 konserwacje, b膮d藕 te偶 w zale偶no艣ci od potrzeb piel臋gnacja punktowa czyli dotykamy tylko tych drzew, kt贸re tego wymagaj膮.
Prezes Federacji zagwarantowa艂, i偶 przez najbli偶sze 5 a mo偶e nawet 15 lat na pewno nic tym drzewom nie b臋dzie. Pan Szumin wyja艣ni艂 r贸wnie偶 to, i偶 w 偶adnym wypadku w wyniku realizacji projektu nie b臋d膮 blokowane inwestycje drogowe takie jak chocia偶by remont drogi. Nie ma to ze sob膮 powi膮zania. Nale偶y pami臋ta膰 r贸wnie偶 o tym, i偶 w przypadku decyzji dendrologa, i偶 dane drzewo nie mo偶e podlega膰 konserwacji to nie b臋dzie jej podlega艂o. Celem Federacji jest to aby te aleje sta艂y przez kolejne 50 lat - ewentualnie je艣li b臋dzie konieczno艣膰 to z jednorazow膮 piel臋gnacj膮.
W projekcie jest sytuacja taka, i偶 RPO WZ nie pozwala na prowadzenie jednocze艣nie inwentarza i piel臋gnacji. Dlatego Federacja inwentaryzacje "ukry艂a" w piel臋gnacji tak wi臋c po zako艅czeniu realizacji projektu Powiat otrzyma dodatkowo teczk臋 z dokumentem dotycz膮cym tej alei w kt贸rej ka偶de drzewo b臋dzie opisane, zlokalizowane i okre艣lone obmiarem, gatunkiem i kondycj膮. A wi臋c uzyskamy dokument pozwalaj膮cy na dalsze podejmowanie decyzji czy co艣 na tej alei b臋dziemy robili, konserwowali ewentualnie dosadzali.
Starosta zapyta艂 dlaczego akurat zosta艂y wskazane w umowie konkretne aleje a nie inne. W odpowiedzi Pan Szumin stwierdzi艂, i偶 wskazane aleje widniej膮 w ewidencji konserwatora, cz臋艣膰 z nich ma podane dzia艂ki i zrobion膮 dokumentacje. Niestety kr贸tki czas przygotowania dokumentacji (20 dni), kiedy Marsza艂ek przed艂u偶y艂 termin nie daje mo偶liwo艣ci aby "dotyka膰" nowych alei. Pan Zenon Mirowski doda艂, i偶 wskazane aleje maj膮 ju偶 jak膮艣 dokumentacje.
Starosta ponowi艂 pytanie dotycz膮ce tego, co oznacza inwentaryzacja i wywi膮zanie si臋 z obowi膮zku trwa艂o艣ci. Pan Szumin odpowiadaj膮c stwierdzi艂, i偶 tak naprawd臋 to Federacja chcia艂a zinwentaryzowa膰 ca艂e wojew贸dztwo tak aby ka偶dy zarz膮d dr贸g wiedzia艂 z czym ma do czynienie i czy wchodzi w konflikt z natur膮 oraz czy b臋dzie mia艂 do czynienia z GDO艢. To niestety si臋 nie uda, gdy偶 dzia艂ania musz膮 by膰 ze sob膮 sp贸jne, wi臋c je艣li dostajemy pieni膮dze na konkretn膮 alej臋 to pod ni膮 przy okazji robimy ca艂膮 dokumentacje 艂膮cznie z geolokalizacj膮. Po zako艅czeniu projektu o tej alei Powiat b臋dzie wiedzia艂 wszystko. Musimy si臋 ponadto trzyma膰 wytycznych konserwatorskich i nie dotyczy si臋 to tylko konserwacji fizycznej ale r贸wnie偶 konserwacji zabytk贸w - czy dosadza膰 drzewa, jakiego gatunku ilu letnie i w kt贸rej linii. S膮 to rzeczy z punktu widzenia trwa艂o艣ci takiej alei.
Dodatkowo Starosta zapyta艂 czy jakie艣 szczeg贸lne obowi膮zki s膮 po stronie Powiatu po realizacji projektu np. opieka i nadz贸r. Pan Szumin odpowiedzia艂, 偶e nic takiego nie ma, gdy偶 raz zakonserwowana aleja postoi przez kolejne "na艣cie" lat.
W kolejnym pytaniu Starosta zapyta艂 czy s膮 potrzebne dodatkowe umowy z w艂odarzami gmin. Odpowied藕 Pana Szumin by艂a taka, i偶 偶adna dodatkowa umowa nie jest konieczna, gdy偶 s膮 to drogi administrowane przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych. Zaznaczy膰 jednak nale偶y, i偶 zabroniona jest po realizacji projektu sprzeda偶 takiej alei ale dozwolone jest skomunalizowanie tej drogi na rzecz gminy. Trzeba tylko poinformowa膰 Federacje o zmianie w艂a艣ciciela bez zmiany przedmiotu ochrony.
Nast臋pnie Starosta przekaza艂 g艂os cz艂onkom Zarz膮du i obecnym zaproszonym go艣ciom. Pierwszy g艂os zabra艂 Sekretarz Powiatu Miros艂aw Gryczka, kt贸ry zapyta艂 o to czy powiat pyrzycki jest 8 powiatem, kt贸ry podpisuje umow臋 i tym samym czy jeste艣my ostatnim oraz czy zaplanowana kwota wystarczy na korekcje i porz膮dkowanie, drzew w naszym powiecie i jak to si臋 ma do innych partner贸w. Pan Szumin odpowiadaj膮c na pytania odwo艂a艂 si臋 do tego, i偶 umowa partnerska to nie tylko umowa papierowa ale i d偶entelme艅ska. Federacja Zielonych b臋dzie partner贸w obdziela艂a sprawiedliwie. W przypadku gdyby pula przyznanych 艣rodk贸w by艂a mniejsza ni偶 zaplanowano. Prawdopodobnie b臋dzie to podzia艂 proporcjonalny albo pod wzgl臋dem ilo艣ci alei lub ilo艣ci drzew. Nale偶y pami臋ta膰, i偶 Federacja Zielonych poza 艣rodkami z RPO pomno偶y je o dodatkowe fundusze z WFOSiGW i NFOSiGW. Skala mo偶liwo艣ci pomno偶enia tych 艣rodk贸w jest du偶a tym bardziej, 偶e regulamin WFOSiGW m贸wi o tym, 偶e wnioski z dofinansowaniem unijnym s膮 priorytetowo traktowane przez Fundusz.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Andrzej Drabczyk, kt贸ry wyrazi艂 w膮tpliwo艣ci i stwierdzi艂, i偶 nie zgadza si臋 z Panem Szumin, kt贸ry powiedzia艂, i偶 po wykonaniu konserwacji przez najbli偶sze lata nie b臋dzie si臋 wchodzi艂o w aleje. Z do艣wiadczenia Dyrektor wie, i偶 kiedy robi si臋 przegl膮d drzewostan贸w wszystkie drzewa s膮 zdrowe a na drugi rok na danej alei jest 5-6 drzew ca艂kiem suchych/obumar艂ych. Tak wi臋c obawy Dyrektora s膮 takie, i偶 po wykonaniu przycinki drzew pojawi si臋 du偶o suchych ga艂臋zi tym bardziej, 偶e aleje te znajduj膮 si臋 na terenie rolniczym, gdzie u偶ywa si臋 du偶o 艣rodk贸w chemicznych, zim膮 drogi sypie si臋 sol膮 - a wi臋c drzewa te rosn膮 w trudnych warunkach. A zapewne po "wyj艣ciu" tych drzew spod sekatora konserwator贸w b臋dziemy zobligowani utrzyma膰 je w takim stanie jak po wykonaniu prac. Je艣li tak to ma wygl膮da膰 to na pewno b臋dziemy mi臋li du偶o pracy i du偶o czasu trzeba b臋dzie po艣wi臋ci膰 na ci臋cia piel臋gnacyjne i usuwanie suchych ga艂臋zi. Pan Szumin odpowiadaj膮c powiedzia艂, i偶 je艣li chodzi o posusz ca艂kowity wszystko to, co jest na drzewie b臋dzie wyci臋te. Nie mamy wp艂ywu na to czy drzewo uschnie - to s膮 warunki atmosferyczne i si艂y wy偶sze. Z tego tytu艂u ani Federacja Zielonych ani Powiat nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci bo jest to zwyk艂y naturalny proces. Podpisuj膮c projekt nie ma r贸wnie偶 ani s艂owa 偶eby przesta膰 sypa膰 sol膮. Warto pami臋ta膰 doda艂 Pan Szumin, i偶 bez wzgl臋du na to czy aleje zostan膮 zrobione czy te偶 nie posusz b臋dzie wyst臋powa艂.
Nast臋pnie g艂os zabra艂 Dyrektor Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska Pan Zenon Mirowski stwierdzi艂, i偶 warto si臋 cieszy膰, 偶e jest kto艣 kto chce nam te aleje zachowa膰 dla kultury i bezpiecze艅stwa ludzi. Pan Mirowski podkre艣li艂, i偶 je偶eli drzewo piel臋gnujemy i w trakcie prac zostan膮 wyci臋te chore i suche ga艂臋zie to drzewo nie b臋dzie tak chorowa艂o i tego posuszu b臋dzie du偶o mniej. Zapewne ocena w trakcie inwentaryzacji poka偶e nam faktyczny stan drzew. Je偶eli to drzewo nie b臋dzie si臋 nadawa艂o do leczenia to zostanie ono zaplanowane do usuni臋cia bo ono roznosi choroby. Podsumowuj膮c swoj膮 wypowied藕 Pan Mirowski uwa偶a, 偶e po wykonaniu tych prac te wszystkie drzewa b臋d膮 na pewno w innej kondycji ni偶 s膮 teraz oraz wygl膮d alei b臋dzie zupe艂nie inny. Posuszu na pewno nie unikniemy ale zapewne b臋dzie on mniejszy ni偶 obecnie.
Starosta zapyta艂 dodatkowo o inne obowi膮zki partnera, kt贸re wynikaj膮 z umowy: przygotowanie wystaw i prowadzenie dzia艂a艅 edukacyjno-informacyjnych poprzez dystrybucje materia艂贸w powsta艂ych w ramach projektu - Starosta zapyta艂 czy te materia艂y otrzymamy od Lidera. Prezes Federacji potwierdzi艂 fakt dostarczenia materia艂贸w.
Nast臋pnie Sekretarz powr贸ci艂 do wcze艣niej zadanego pytania o ilo艣膰 um贸w podpisanych na kt贸re nie uzyska艂 odpowiedzi. Pan Szumin odpowiedzia艂, i偶 wi臋kszo艣膰 um贸w zosta艂a ju偶 podpisana. Dzisiaj podpisuje jeszcze Gmina Barlinek i albo gmina albo starostwo Goleni贸w - dok艂adnie nie pami臋tam powiedzia艂 Pan Szumin. Cz臋艣膰 um贸w zosta艂a zaniechana ze wzgl臋du na to, i偶 du偶a ilo艣膰 jednostek nie by艂a w stanie w ci膮gu 3 tygodni si臋 zdecydowa膰 - Federacja nie mo偶e na nich czeka膰 gdy偶 stwarza to zagro偶enie dla projektu. Federacji zale偶y na tych partnerach, kt贸rzy s膮 mobilni i szybcy.
Cz艂onek Zarz膮du Jaros艂aw Stankiewicz wspomnia艂 o przetargu od kt贸rego zapewne r贸wnie偶 uzale偶niona b臋dzie cena. Prezes Federacji Gaja powiedzia艂, i偶 robiono ju偶 rozeznanie i firmy sobie 偶ycz膮 od 700 - 1200 z艂/drzewo, poniewa偶 s膮 to ci臋cia alpinistyczne, gdy偶 nie zawsze mo偶na u偶y膰 podno艣nika. Na pewno te dzia艂ania b臋d膮 robili podwykonawcy. Federacji Gaja zale偶y na tym aby w ekipie by艂 dendrolog i osoba z uprawnieniami do konserwacji zieleni zabytkowych.
Po wyczerpaniu pyta艅 starosta podda艂 pod g艂osowanie wniosek. Zarz膮d przyj膮艂 wniosek w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przeprowadzenia II aukcji na sprzeda偶 drewna pozyskanego przez Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach. Jaros艂aw Stankiewicz poinformowa艂, i偶 I aukcja si臋 ju偶 odby艂a ale nie by艂o ch臋tnych w zwi膮zku z tym og艂oszona zostanie II aukcja z obni偶on膮 cen膮. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.


Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na wej艣cie na teren dzia艂ki nr 20/44 obr臋b m. Pyrzyce, w celu przeprowadzenia remontu linii kablowej. Planowane przedsi臋wzi臋cie realizowane b臋dzie na nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 powiatu pyrzyckiego w udziale 3553/10000, kt贸ry zosta艂 przekazany w trwa艂y zarz膮d dla Powiatowego Urz臋du Pracy. Z wnioskiem na wykonanie powy偶szych prac zwr贸ci艂 si臋 Zak艂ad Us艂ug Energetycznych EON. Szczeg贸艂owe warunki wej艣cia na grunt ustalone zostan膮 z trwa艂ym zarz膮dc膮 - Powiatowym Urz臋dem Pracy. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋, w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 kolejn膮 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie do cel贸w budowlanych i wej艣cie na teren nieruchomo艣ci b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Powiatu Pyrzyckiego. Przedsi臋wzi臋cie wykonane ma by膰 na nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 i wsp贸艂w艂asno艣膰 powiatu s膮 to dwie dzia艂ki przekazane w trwa艂y zarz膮d dla Zespo艂u Szk贸艂 nr 2 RCKU Pyrzycach. Planowane prace polega膰 maj膮 na budowie przy艂膮czy telekomunikacyjnych w ruroci膮gu z istniej膮cej studni kanalizacyjnej. Szczeg贸艂owe warunki wej艣cia na grunt zostan膮 ustalone z trwa艂ym zarz膮dc膮 - ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
W kolejnej cz臋艣ci Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Skarbnik wyja艣ni艂, 偶e uchwa艂膮 dokonuje si臋 zmian w planie wydatk贸w w ramach dzia艂u klasyfikacji bud偶etowej - zgodnie z kompetencjami Zarz膮du Powiatu okre艣lonymi w art. 257, ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz w 搂 9, pkt 2 uchwa艂y bud偶etowej na rok 2011. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 kolejn膮 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pyrzyckiego. Skarbnik wyja艣ni艂, i偶 jest ona konsekwencj膮 zmian bud偶etu powiatu wprowadzonymi uchwa艂ami Rady Powiatu Pyrzyckiego i Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego. Przedstawiona uchwa艂a zmienia prognoz臋 finansow膮 w ramach kompetencji Zarz膮du - wynikaj膮cych z art. 232 ustawy o finansach publicznych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Skarbnik przedstawi艂 skonsolidowany bilans Powiatu Pyrzyckiego za 2010r. Zarz膮d jednog艂o艣nie przyj膮艂 przedstawiony skonsolidowany bilans za 2010 rok.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Piotr Kowalski

....................................


Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:

1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-07-21 14:45:02
Data ostatniej modyfikacji : 2011-07-21 14:45:02
Liczba wy艣wietle艅 : 2150licznik odwiedzin: 12794417