logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 26/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 26/2011
z dnia 15 czerwca 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zwi臋kszenie bud偶etu oraz wprowadzenie zmian do uk艂adu wykonawczego projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋", realizowanego przez Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮. Zwi臋kszenie bud偶etu wynika z tego, 偶e kwota transz dofinansowania w roku 2011 jest wy偶sza o 29 219 z艂 ni偶 pierwotnie planowano. Zmniejszeniu uleg艂y 艣rodki przewidziane na zakup materia艂贸w
i wyposa偶enia z powodu nie zaakceptowania przez WUP zmian zwi膮zanych
z utworzenie pozycji - nagrody dla uczestnik贸w. 艢rodki te zosta艂y przesuni臋te na realizacj臋 dodatkowych grup terapeutycznych. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwi臋kszenie bud偶etu oraz wprowadzenie zmian do uk艂adu wykonawczego projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋" w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu wyja艣ni艂, 偶e realizacja tego wniosku nale偶y do kompetencji zarz膮du i przedstawi艂 dwie uchwa艂y w tej sprawie.
Pierwsza uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011 i zwi臋ksza艂a dochody bud偶etu powiatu na rok 2011 o kwot臋 29 219 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwal臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Druga uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego dotyczy艂a zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011 i zmienia艂a plan wydatk贸w bud偶etu powiatu na rok 2011. Kwota 7 665 z艂 zosta艂a przesuni臋ta z paragraf贸w 4217 i 4219 - zakup materia艂贸w
i wyposa偶enia do paragraf贸w 4307 4309 - zakup us艂ug pozosta艂ych. Zarz膮d podj膮艂 uchwal臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du nad nieruchomo艣ci膮 stanowi膮ca dzia艂k臋 nr 18 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Nieruchomo艣膰 ta jest zb臋dna dla szko艂y i zosta艂a przeznaczona do sprzeda偶y. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej na terenie gminy Kobylanka stanowi膮cej drog臋 na odcinku od skrzy偶owania z drog膮 wojew贸dzk膮 nr 120
w miejscowo艣ci Kobylanka do granicy z gmin膮 Stargard Szczeci艅ski w celu zaliczenia jej do kategorii dr贸g powiatowych. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋
i podj膮艂 uchwal臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 5.

Starosta przedstawi艂 informacje o spotkaniach, w kt贸rych uczestniczy艂. W dniu czerwca spotka艂 si臋 z Wojewod膮 Zachodniopomorskim. W trakcie spotkania rozmawiano mi臋dzy innymi o budowie dom贸w dziecka w Pyrzycach. Starosta otrzyma艂 zapewnienie Wojewody o podj臋ciu dzia艂a艅 w celu dofinansowania tej inwestycji. W dniu czerwca Starosta uczestniczy艂 w spotkaniu Marsza艂ka Wojew贸dztwa i w艂adz gmin oraz powiat贸w, przez kt贸rych tereny przebiega by艂a droga krajowa nr 3. Wojewoda wyrazi艂 wol臋 przyj臋cia tej drogi do zasobu dr贸g wojew贸dzkich. Teraz rady gmin powinny podj膮膰 uchwa艂y, kt贸re pozwol膮 na zmian臋 kategorii tej drogi oraz przyj臋cie innych dr贸g, kt贸re otrzymaj膮 kategori臋 drogi gminnej.
Wicestarosta poinformowa艂 o przygotowaniu umowy w sprawie przyst膮pienia do grupy zakupowej. Firma Open Energy przeprowadzi post臋powanie przetargowe maj膮ce na celu wy艂onienie ta艅szego dostawcy energii elektrycznej. Starosta zauwa偶y艂, 偶e nale偶y skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci zmniejszenia koszt贸w i przyst膮pi膰 do grupy zakupowej.
Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-07-21 14:43:38
Data ostatniej modyfikacji : 2011-07-21 14:43:38
Liczba wy艣wietle艅 : 1727licznik odwiedzin: 12795303