logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 23/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 23/2011
z dnia 1 czerwca 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.
Robert Betyna Wicestarosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 2.
Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie upowa偶nienia Moniki Mirowskiej p.o. kierownika Sekcji Liniowej Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach do za艂atwiania spraw w imieniu Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego i sk艂adania o艣wiadcze艅 woli. Upowa偶nienia udziela si臋 na czas nieobecno艣ci dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wyra偶enia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, odcinka by艂ej drogi krajowej nr 3 przebiegaj膮cej przez gmin臋 Pyrzyce na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Wniosek o wyra偶enie opinii z艂o偶ony przez Burmistrza Pyrzyc nie zawiera艂 informacji, 偶e droga zostanie zaliczona do nowej kategorii i jaka to b臋dzie kategoria. Pomimo wezwania do uzupe艂nienia wniosku, informacja taka nie zosta艂a dostarczona
w wyznaczonym terminie. Zarz膮d wyrazi艂 negatywn膮 opini臋 i podj膮艂 uchwa艂臋
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 3.
Wicestarosta przedstawi艂 wniosek o wygaszenie trwa艂ego zarz膮du dla cz臋艣ci nieruchomo艣ci oznaczonej, jako dzia艂ka nr 7/9 w obr臋bie 12 miasta Pyrzyce. Pomieszczenie te nie s膮 zagospodarowane i nie s膮 wykorzystywane przez Zesp贸艂 Szk贸艂 Nr 2 RCKU, kt贸ry jest zarz膮dc膮 nieruchomo艣ci. Ta cz臋艣膰 nieruchomo艣ci zostanie przekazana w u偶ytkowanie na rzecz Oddzia艂u Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego w Koszalinie na siedzib臋 Plac贸wki Terenowej w Pyrzycach. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na wygaszenie trwa艂ego zarz膮du
w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.
Nast臋pnie Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie przeznaczenia do sprzeda偶y nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Pyrzyckiego. Nieruchomo艣膰 jest w zarz膮dzie Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU i by艂a wykorzystywana do cel贸w edukacyjnych zasadniczej szko艂y zawodowej rolniczej. Obecnie stanowi nieu偶ytek i jest zb臋dna dla szko艂y. Zarz膮d wcze艣niej ju偶 podj膮艂 decyzj臋 o wystawieniu nieruchomo艣ci na sprzeda偶 w ca艂o艣ci z mo偶liwo艣ci膮 zagospodarowania pod us艂ugi nieuci膮偶liwe. W celu przyspieszenia procedury sprzeda偶y proponuje si臋 wprowadzenie projektu uchwa艂y do porz膮dku sesji nadzwyczajnej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 4.
Wicestarosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Zmienia si臋 nazw臋 stanowiska pracy z istniej膮cego zapisu "stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej" na "stanowisko ds. obronnych i rezerw" oraz wykre艣la si臋 szpitalny oddzia艂 ratunkowy. Wprowadzane zmiany maj膮 charakter porz膮dkowy. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za.

Ad. 5.
Wicestarosta przedstawi艂 informacje przygotowane pod obrady Komisji
Spraw Spo艂ecznych: Funkcjonowanie O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie, Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej, Stowarzyszenie na Rzecz Os贸b z Upo艣ledzeniem Umys艂owym Ko艂o
w Pyrzycach. Zarz膮d przyj膮艂 informacje.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-07-21 14:42:33
Data ostatniej modyfikacji : 2011-07-21 14:42:33
Liczba wy艣wietle艅 : 1741licznik odwiedzin: 12794361