logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 22/2011 z dnia 27 maja 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 22/2011
z dnia 27 maja 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 sprawozdanie finansowe Powiatu Pyrzyckiego za rok 2010. Sprawozdanie zawiera bilans z wykonania bud偶etu, 艂膮czny bilans jednostek bud偶etowych i zak艂ad贸w bud偶etowych, 艂膮czny rachunek zysk贸w i strat jednostek bud偶etowych i zak艂ad贸w bud偶etowych oraz 艂膮czne zestawienie zmian w funduszach jednostek bud偶etowych i zak艂ad贸w bud偶etowych. W terminie do 30 kwietnia sprawozdanie zosta艂o przed艂o偶one Regionalnej Izbie Obrachunkowej i w takiej formie, po uwzgl臋dnieniu uwag RIO, jest przedk艂adane radzie powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 sprawozdanie w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany w bud偶ecie powiatu na rok 2011. Uchwa艂a zosta艂a przygotowana zgodnie
z wnioskiem o zatwierdzenie podzia艂u 艣rodk贸w stanowi膮cych odpis na zak艂adowy fundusz 艣wiadcze艅 socjalnych nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w. 艢rodki przeznaczone s膮 dla 95 nauczycieli. W pierwszej transzy do poszczeg贸lnych plac贸wek przekazuje si臋 75 % 艣rodk贸w. Do ko艅ca wrze艣nia zostanie przekazana pozosta艂a cz臋艣膰. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie og艂oszenia otwartego naboru na partnera w celu wsp贸lnej realizacji projektu, wsparcia uczni贸w w uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia pojazd贸w samochodowych - kategoria C oraz uzyskania uprawnie艅 operatora w贸zk贸w wid艂owych. Projekt b臋dzie wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Jaros艂aw Stankiewicz przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie pojazdu usuni臋tego z drogi oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w razie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu. Z dniem 21 sierpnia 2011 r. wejd膮 w 偶ycie przepisy, wed艂ug kt贸rych te op艂aty b臋d膮 stanowi艂y doch贸d powiatu. Maksymalna warto艣膰 op艂at zosta艂a okre艣lona w ustawie. Zasadnym jest, aby do dnia 21 sierpnia nowe stawki zosta艂y uchwalone i opublikowane w dzienniku urz臋dowym. W przypadku powierzenia wykonywania usuwania i przechowywania pojazd贸w innym podmiotom wynagrodzenie dla tego podmiotu zostanie ustalone w innym trybie. Wicestarosta wyrazi艂 swoje w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce dochod贸w powiatu, w przypadku powierzenia tego zadania innemu podmiotowi. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 2 g艂osy za, 1 wstrzymuj膮cy si臋. Od g艂osu wstrzyma艂 si臋 Wicestarosta.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 wniosek o wyra偶enie zgody na ocieplenie 艣cian zewn臋trznych lokali zajmowanych przez Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a. Ocieplenie zostanie wykonane w taki sam spos贸b, jak pozosta艂ych budynk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Nr 2 RCKU, zgodnie
z projektem budowlanym sporz膮dzonym w 2008 r. Kolor elewacji zostanie dobrany do koloru pozosta艂ej cz臋艣ci budynku, a po jej ociepleniu zmieniony zgodnie
z kolorystyk膮 ca艂ego budynku. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie obci膮偶enia prawem u偶ytkowania udzia艂u Powiatu Pyrzyckiego w prawie w艂asno艣ci nieruchomo艣ci. Prawem u偶ytkowania na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego obj臋te zostan膮 pomieszczenia na parterze budynku administracyjnego przy ul. M艂odych Technik贸w 5a, o 艂膮cznej powierzchni 193,57 m2. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
W zwi膮zku ze staraniami KRUS o mo偶liwie szybkie przej臋cie pomieszcze艅, Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na zwo艂anie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego. Uchwa艂臋 w tej sprawie Zarz膮d podj膮艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 5.
Starosta przedstawi艂 informacj臋 o wydanych skierowaniach do Zak艂adu Opieku艅czo-Leczniczego. W okresie od 24 lutego do 12 maja 2011 r. wydano 33 skierowania. Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 informacj臋 o dzia艂alno艣ci Agencji Rynku Rolnego, przygotowan膮 pod obrady rady powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 przedstawione informacje w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.

Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin
Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
....................................
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-07-21 14:42:01
Data ostatniej modyfikacji : 2011-07-21 14:42:01
Liczba wy艣wietle艅 : 1830licznik odwiedzin: 12794360