logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 37/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2011 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.

Uchwa艂a Nr 37/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2011 r. w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Powiat Pyrzycki.

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz.674 z p贸藕n. zm.), art. 32 ust.2, pkt.2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z p贸藕n. zm.), zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podzia艂u 艣rodk贸w na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi臋dzy bud偶ety poszczeg贸lnych wojewod贸w, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze 艣rodk贸w wyodr臋bnionych w bud偶etach organ贸w prowadz膮cych szko艂y, wojewod贸w, ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania oraz szczeg贸艂owych kryteri贸w i trybu przyznawania tych 艣rodk贸w (Dz. U z 2002 r. Nr 46, poz.430), zgodnie z uchwa艂膮 Nr V/17/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011 z p贸藕niejszymi zmianami, po zasi臋gni臋ciu opinii zwi膮zk贸w zawodowych zrzeszaj膮cych nauczycieli Zarz膮d Powiatu uchwa艂a, co nast臋puje:


搂 1.

1. Ustala si臋, 偶e zgodnie z Uchwa艂膮 bud偶etow膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011 r. 艣rodki w rozdziale 80146 zostan膮 przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Pyrzycki. Ze 艣rodk贸w dofinansowuje si臋:

1) organizacj臋 szkole艅, seminari贸w oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmuj膮cych stanowiska kierownicze,
2) organizacj臋 doskonalenia zawodowego nauczycieli szko艂y lub plac贸wki oraz przygotowanie materia艂贸w szkoleniowych i informacyjnych,
3) organizacj臋 warsztat贸w metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikaj膮cych z potrzeb edukacyjnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego,
4) szkolenie rad pedagogicznych.

2. Ze 艣rodk贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1, dofinansowuje si臋 r贸wnie偶 w cz臋艣ci lub w ca艂o艣ci:

1) op艂aty za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli, w tym dop艂aty do studi贸w uzupe艂niaj膮cych magisterskich oraz studi贸w podyplomowych,
2) op艂aty za kursy kwalifikacyjne i doskonal膮ce, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szko艂y lub plac贸wki.

搂 2.

Maksymalna kwota dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczyciela w 2011 r. w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez Powiat Pyrzycki wynosi 800 z艂 za semestr nauki na studiach uzupe艂niaj膮cych magisterskich, podyplomowych, za nauk臋 na kursach kwalifikacyjnych b膮d藕 w kolegiach j臋zyk贸w obcych.

搂 3.

Ustala si臋 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 r. stanowi膮cy za艂膮cznik do niniejszej uchwa艂y, opracowany na podstawie wniosk贸w dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek z uwzgl臋dnieniem wieloletnich plan贸w doskonalenia zawodowego.

搂 4.

1. 艢rodki na dofinansowanie zada艅 wynikaj膮cych z 搂 3 b臋d膮 przekazane szko艂om i plac贸wkom.
2. Dyrektor贸w szk贸艂 zobowi膮zuje si臋, aby przy podziale 艣rodk贸w uwzgl臋dnia膰:
1) kwalifikacje nauczycieli oraz zg艂aszane przez nauczycieli potrzeby w zakresie ich uzupe艂niania i podnoszenia,
2) ocen臋 przydatno艣ci form doskonalenia zawodowego w pracy nauczycieli danej szko艂y i plac贸wki,
3) zadania zwi膮zane z realizacj膮 polityki o艣wiatowej pa艅stwa.
3. Dyrektorzy szk贸艂 i plac贸wek sk艂adaj膮 Zarz膮dowi Powiatu sprawozdania ze sposobu wykorzystania ww. 艣rodk贸w w spos贸b i w terminach okre艣lonych przepisami prawa.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Wiktor To艂oczko ...............................

Robert Betyna ...............................

Jaros艂aw Stankiewicz ...............................

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC33.5 KB POBIERZza艂膮cznik2011-07-21 14:35:35628

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-07-21 14:34:36
Data ostatniej modyfikacji : 2011-07-21 14:35:55
Liczba wy艣wietle艅 : 1991

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  21.07.2011 13:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13018057