logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 32/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie powo艂ania Komisji do oceny wniosk贸w w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w, po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr 32/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie powo艂ania Komisji do oceny wniosk贸w w sprawie udzielania dotacji celowych
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytk贸w, po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego

Na podstawie: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.), 搂 6 ust. 5 uchwa艂y Nr XXXIX/217/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego, Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:


搂 1.

W celu rozpatrzenia i dokonania oceny wniosk贸w z艂o偶onych w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego powo艂uje Komisj臋 w sk艂adzie:

1. Andrzeja Jakie艂a - dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu , Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach,
2. Mariusz Majak - inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym,
3. Marta Procyk - inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa.

搂 2.

Tryb pracy Komisji okre艣la regulamin b臋d膮cy za艂膮cznikiem do uchwa艂y.

搂 3.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

搂 4.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:


Wiktor To艂oczko ........................................
Robert Betyna ........................................
Jaros艂aw Stankiewicz .......................................


Za艂膮cznik do uchwa艂y Nr 32/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 7 czerwca 2011 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI


powo艂anej w celu rozpatrzenia i dokonania oceny wniosk贸w z艂o偶onych w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego.
Niniejszy regulamin zosta艂 opracowany zgodnie z tre艣ci膮 uchwa艂y nr XXXIX/217/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w po艂o偶onym na obszarze Powiatu Pyrzyckiego.

搂 1.

4. Podstaw臋 pracy Komisji stanowi膮 udokumentowane wnioski podmiot贸w z艂o偶one w terminie okre艣lonym w cyt. uchwale.
5. Wnioski z艂o偶one po terminie lub niekompletne nie b臋d膮 rozpatrywane.

搂 2.

Komisja dokonuje oceny wniosk贸w wed艂ug nast臋puj膮cych kryteri贸w:
1) dost臋pno艣膰 zabytku dla spo艂eczno艣ci lokalnej i turyst贸w;
2) upowszechnianie historii i kultury, a tym samym promowanie dziedzictwa kulturowego Powiatu Pyrzyckiego;
3) stan zachowania zabytku;
4) kontynuacj臋 prac wykonywanych przed z艂o偶eniem wniosku;
5) wysoko艣膰 zaanga偶owania 艣rodk贸w w艂asnych wnioskodawcy zaanga偶owanych w wykonanie prac;
2. Preferuje si臋 tylko prace mo偶liwe do realizacji do ko艅ca roku bud偶etowego.

搂 3.

1. Komisja pracuje na posiedzeniach, kt贸rym przewodniczy Dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, zwany dalej Przewodnicz膮cym.
2. Posiedzenia Komisji zwo艂uje Przewodnicz膮cy.

搂 4.

1. Komisja podejmuje decyzj臋 na zasadzie consensusu lub tajnego g艂osowania, o ile do consensusu nie dojdzie, przy obecno艣ci ca艂ego jej sk艂adu, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.
2. Komisja przedk艂ada Zarz膮dowi Powiatu Pyrzyckiemu list臋 rankingow膮 wniosk贸w wraz z propozycj膮 wysoko艣ci dotacji.
3. Protoko艂y z posiedze艅 Komisji oraz list臋, o kt贸rej mowa w ust. 2, podpisuje Przewodnicz膮cy.

搂 5.

Obs艂ug臋 administracyjno - techniczn膮 sprawuje Wydzia艂 O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-15 10:23:45
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-15 10:23:45
Liczba wy艣wietle艅 : 1775licznik odwiedzin: 13015309