logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 19/2011 z dnia 12 maja 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 19/2011
z dnia 12 maja 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.


Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmian w bud偶ecie powiatu na rok 2011. W zwi膮zku z uzyskaniem oszcz臋dno艣ci, w trakcie realizacji przez Poradni臋 Psychologiczno-Pedagogiczn膮 projektu "Wiem, rozumiem, potrafi臋", przeznacza si臋 kwot臋 400 z艂 na zakup pomocy dydaktycznych dla dodatkowych grup terapeutycznych. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 wniosek o zatwierdzenie wyboru wykonawcy konserwacji boisk ze sztuczn膮 nawierzchni膮. Andrzej Jakie艂a dyrektor Wydzia艂u O艣wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji wyja艣ni艂, ze systematyczne przeprowadzanie zabieg贸w konserwacyjnych przed艂u偶a 偶ywotno艣膰 takich nawierzchni. Dlatego zebrano oferty na wykonanie konserwacji zespo艂u boisk "Orlik" przy Zespole Szk贸艂 Nr 2 RCKU. Spo艣r贸d sze艣ciu ofert najkorzystniejsz膮 jest oferta firmy NOR-MA s.c. z Bia艂ogardu. Zarz膮d zaakceptowa艂 wyb贸r tej firmy w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 opini臋 w sprawie obowi膮zku przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o stanie mienia powiatu. W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie nowej ustawy o finansach publicznych i przepisami reguluj膮cymi zadania RIO pojawi艂y si臋 w膮tpliwo艣ci, czy zarz膮d powiatu ma obowi膮zek przedk艂adania RIO do zaopiniowania informacj臋 o stanie mienia powiatu. Do zada艅 RIO nale偶y wydawanie opinii o przedk艂adanych sprawozdaniach
z wykonania bud偶etu wraz z informacjami o stanie mienia. Natomiast ustawa
o finansach publicznych nie nak艂ada na zarz膮d obowi膮zku przedk艂adania
do zaopiniowania przez RIO informacji o stanie mienia. Kieruj膮c si臋 tak膮 interpretacj膮 ustawy o finansach publicznych nie przes艂ano do RIO informacji o stanie mienia powiatu.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 decyzje o przekazaniu na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Pyrzycach trwa艂ego zarz膮du gruntami, zaj臋tymi pod drogi powiatowe. Uporz膮dkowanie stanu prawnego nieruchomo艣ci pozwoli na pe艂n膮 realizacj臋 zada艅 zarz膮dczych na tych drogach. Decyzje dotyczy艂y grunt贸w, zaj臋tych pod drog臋 powiatow膮 nr 1558 Z Gi偶yn-M艂yny, nr 1572 Z Brzesko-Bylice-Lipiany, nr 1626 Z (ul. Staromiejska w Pyrzycach), nr 1550 Z Pars贸w-B臋dgoszcz, nr 1574 Z 艢lazowo-Kluki i nr 1351 Z Gardno-Pyrzyce. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie trwa艂ego zarz膮du nad tymi nieruchomo艣ciami w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 4.
Starosta przedstawi艂 pismo w sprawie wsparcia finansowego dla jednej
z rodzin, kt贸ra ucierpia艂a w czasie po偶aru dachu budynku wielorodzinnego
w Pyrzycach. Pomoc finansowa zosta艂aby przeznaczona na udzia艂 rodziny
w remoncie dachu. Starosta poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e sprawdzi艂 mo偶liwo艣ci powiatu w tym zakresie i powiat nie ma takich kompetencji. Zaproponowa艂 natomiast inn膮 form臋 pomocy w postaci mo偶liwo艣ci wyjazdu dzieci na ob贸z sportowy, organizowany przez powiat w czasie wakacji.

Na tym spotkanie zako艅czono. Starosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-01 09:40:16
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-01 09:40:16
Liczba wy艣wietle艅 : 1606licznik odwiedzin: 12795316