logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 17/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 17/2011
z dnia 19 kwietnia 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.Ad. 1.

Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.

Starosta przedstawi艂 wniosek o zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu wk艂adu w艂asnego na realizacj臋 projektu utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej
w strukturach Powiatowego Urz臋du Pracy. El偶bieta Gabruch dyrektor Urz臋du Pracy wyja艣ni艂a, 偶e urz膮d pracy zobligowany jest do wydzielenia i uruchomienia w ramach swojej struktury Centrum Aktywizacji Zawodowej. Formalne wyodr臋bnienie CAZ wprowadzone zosta艂o od dnia 1 stycznia 2010 r. Uk艂ad pomieszcze艅 PUP, a tak偶e organizacja pracy nie odpowiada w pe艂ni standardom us艂ug rynku pracy w kwestii dotycz膮cej obs艂ugi klient贸w CAZ. PUP otrzyma艂 cz臋艣膰 budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a na dzia艂alno艣膰 CAZ oraz sk艂adnic臋 akt. Remont i adaptacja pomieszcze艅, a tak偶e zakup wyposa偶enia wymaga poniesienia znacznych koszt贸w. Ca艂kowity koszt przedsi臋wzi臋cia oszacowany zosta艂 na kwot臋 343.900 z艂. Istnieje mo偶liwo艣膰 uzyskania dofinansowania ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy pozostaj膮cych
w dyspozycji ministra w艂a艣ciwego ds. pracy pod warunkiem wniesienia wk艂adu w艂asnego z bud偶etu powiatu w wysoko艣ci 68.800 z艂. Poniesione wydatki w znacz膮cy spos贸b poprawi膮 jako艣膰 us艂ug 艣wiadczonych na rzecz os贸b poszukuj膮cych pracy.
Andrzej Wabi艅ski Skarbnik Powiatu przedstawi艂 mo偶liwo艣ci wygospodarowania w bud偶ecie powiatu kwoty wk艂adu w艂asnego. Mo偶na j膮 pokry膰 zwi臋kszaj膮c przychody bud偶etu z tytu艂u wolnych 艣rodk贸w znajduj膮cych si臋 na koncie na koniec roku 2010, kt贸re stanowi膮 przychody bud偶etu w latach nast臋pnych.
Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej
w budynku przy ul. M艂odych Technik贸w 5a i przeznaczenie na ten cel kwoty 68 800 z艂, jako wk艂ad w艂asny do wniosku o dofinansowanie tego zadania. Decyzja zapad艂a
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wyra偶enia opinii o wniosku o dofinansowanie koszt贸w utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej. Do wniosku, kt贸ry zaakceptowa艂 Zarz膮d wymagana jest opinia rady powiatu. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o dofinansowanie zakupu aparatu RTG
z ramieniem C dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Wed艂ug wcze艣niejszych ustale艅 Zarz膮d zobowi膮za艂 si臋 wspom贸c finansowo zakup tego urz膮dzenia. Wniosek dotyczy pokrycia 50 % koszt贸w zakupu, kt贸re stanowi 150 tys. z艂 p艂atne w 6 ratach po 25 tys. z艂 miesi臋cznie.
Skarbnik poinformowa艂 Zarz膮d, 偶e obecnie mo偶liwe jest wygospodarowanie 艣rodk贸w w wysoko艣ci 100 tys. z艂, kt贸re zapewni膮 sp艂at臋 rat do miesi膮ca sierpnia. Kwesti臋 mo偶liwo艣ci przekazania Szpitalowi 艣rodk贸w na pozosta艂e dwie raty b臋dzie mo偶na rozstrzygn膮膰 po ocenie bud偶etu powiatu po pierwszym p贸艂roczu. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na przekazanie Szpitalowi dotacji w wysoko艣ci 100 tys. z艂 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Uchwa艂a dotyczy艂a zwi臋kszenia planu wydatk贸w wi膮偶膮cych si臋 z realizacj膮 wniosk贸w o zabezpieczenie w bud偶ecie powiatu wk艂adu w艂asnego na realizacj臋 projektu utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz dofinansowania zakupu aparatu RTG z ramieniem C. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-01 09:37:58
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-01 09:37:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1705licznik odwiedzin: 12795311