logo
logo
Zarz膮d Powiatu » protoko艂y z posiedze艅 Zarz膮du » 2010-2014
PROTOK脫艁 Nr 16/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.PROTOK脫艁 Nr 16/2011
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
z posiedzenia Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego

Lista obecno艣ci oraz proponowany porz膮dek posiedzenia stanowi膮 za艂膮czniki do niniejszego protoko艂u.

Ad. 1.
Starosta powita艂 zebranych i po stwierdzeniu quorum przedstawi艂 porz膮dek posiedzenia. Porz膮dek oraz protok贸艂 z poprzedniego spotkania zosta艂y przyj臋te
w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 2.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany bud偶etu powiatu na rok 2011. Uchwa艂膮 wprowadza si臋 do bud偶etu 艣rodki otrzymane na kontynuacj臋 w roku 2011 projektu "Nowa szansa". Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z o艣rodkami pomocy spo艂ecznej w ramach programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011. Wprowadzenie zmiany bud偶etu dotycz膮cej realizacji projektu finansowego
z udzia艂em 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej spowodowa艂o konieczno艣膰 zaktualizowania wieloletniej prognozy finansowej. Zmienia sie za艂膮cznik nr 3 do uchwa艂y Nr V/18/11 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pyrzyckiego na lata 2011-2037. Uwzgl臋dnia si臋 tam 艣rodki otrzymane na realizacj臋 projekt贸w "Nowa szansa" oraz "Piramida kompetencji". Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie okre艣lenia zada艅, na kt贸re przeznacza si臋 艣rodki Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych. W zwi膮zku ze znacznym zmniejszeniem kwoty przypadaj膮cej powiatowi na realizacj臋 zada艅 z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej proponuje si臋 rezygnacj臋 ze zwrotu koszt贸w wyposa偶enia stanowiska pracy osoby niepe艂nosprawnej, udzielania dotacji na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz finansowania koszt贸w szkole艅 os贸b niepe艂nosprawnych organizowanych przez powiatowy urz膮d pracy. Szkolenia dla os贸b niepe艂nosprawnych zostan膮 sfinansowane w ramach programu "Nowa szansa". Proponuje si臋 r贸wnie偶 rezygnacj臋 z dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu si臋 i technicznych oraz uczestnictwa os贸b niepe艂nosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych. Kontynuacja realizacji projektu "Nowa szansa" powoduje konieczno艣膰 dofinansowania koszt贸w dzia艂ania warsztat贸w terapii zaj臋ciowej. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 na takie ograniczenia i przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego. Przyj臋to wysoko艣膰 dotacji na poziomie 50 % dotacji otrzymywanych przez szko艂y publiczne. Ustalono na rok 2011 miesi臋czn膮 dotacj臋 na jednego ucznia w nast臋puj膮cych plac贸wkach: Prywatne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce przy Centrum Edukacyjnym "OMNIBUS" - 55 z艂, Prywatne Liceum Uzupe艂niaj膮ce przy CE "OMNIBUS" - 78 z艂, Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych w Kozielicach - 55 z艂, Prywatne Policealne Studium Zawodowe przy CE "OMNIBUS" - 64 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla O艣rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie. Wysoko艣膰 dotacji jest ustalana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na rok 2011 miesi臋czna dotacja na jednego wychowanka wynosi 3 499 z艂. Zarz膮d podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o przyznanie nagrody Starosty Pyrzyckiego Piotrowi Olechowi. Doceniaj膮c prac臋 i zaanga偶owanie dyrektora Powiatowego Mi臋dzyszkolnego O艣rodka Sportowego w rozw贸j sportu na terenie powiatu, proponuje si臋 z okazji dziesi臋ciolecia dzia艂alno艣ci plac贸wki uhonorowa膰 Piotra Olecha nagrod膮 w wysoko艣ci 1 400 z艂. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Nast臋pnie Starosta przedstawi艂 uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2011 r. Na realizacj臋 zada艅 przyznano dotacj臋 w wysoko艣ci 6 000 z艂 Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, 4 000 z艂 Klubowi PTTK Ziemi Pyrzyckiej, 3 000 z艂 Polskiemu Zwi膮zkowi W臋dkarskiemu Ko艂o w Pyrzycach. Nie przyznano dotacji na realizacj臋 zadania "dzia艂ania na rzecz dzieci i m艂odzie偶y zaniedbanej wychowawczo". Z艂o偶ona oferta nie uzyska艂a akceptacji komisji i proponuje si臋 ponowne og艂oszenie konkursu na to zadanie. Zarz膮d wyrazi艂 zgod臋 i podj膮艂 uchwa艂臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.
Starosta przedstawi艂 wniosek o zaopiniowanie zamiaru udost臋pnienia pomieszcze艅 Zespo艂u Szk贸艂 Nr 1 na rzecz Pyrzyckiego Stowarzyszenia O艣wiatowego. Stowarzyszenie planuje prowadzenie spo艂ecznego gimnazjum przy Zespole Szk贸艂 Nr 1 i potrzebuje do tego bazy dydaktycznej. Ju偶 w tym roku zostanie og艂oszony nab贸r do dw贸ch klas. Zarz膮d wyrazi艂 pozytywn膮 opini臋 w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za.

Ad. 3.
Starosta przedstawi艂 projekt uchwa艂y Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie okre艣lenia rozk艂adu godzin pracy aptek og贸lnodost臋pnych na terenie Powiatu Pyrzyckiego na rok 2011. Projekt uzyska艂 pozytywn膮 opini臋 burmistrz贸w i w贸jt贸w gmin z terenu powiatu oraz samorz膮du aptekarskiego. Zarz膮d przyj膮艂 projekt uchwa艂y w wyniku g艂osowania: 3 g艂osy za. Jednocze艣nie zwr贸cono uwag臋, ze nale偶y sprawowa膰 nadz贸r nad aktualno艣ci膮 rozk艂adu i zobowi膮za膰 w艂a艣cicieli aptek do informowania o ewentualnych wprowadzanych zmianach. Rozk艂adu godzin pracy aptek powinien by膰 wywieszony w plac贸wkach opieki zdrowotnej, r贸wnie偶 w punkcie opieki nocnej i 艣wi膮tecznej, a tak偶e na stronach internetowych.
Na tym spotkanie zako艅czono. Wicestarosta podzi臋kowa艂 zebranym za udzia艂.


Sporz膮dzi艂:
Waldemar Durkin

.................................... Podpisy cz艂onk贸w Zarz膮du:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-06-01 09:37:30
Data ostatniej modyfikacji : 2011-06-01 09:37:30
Liczba wy艣wietle艅 : 1773licznik odwiedzin: 12794365