logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 13/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2004 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki

Uchwa艂a Nr 13/2004
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 4 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia nauczycieli w 2004 roku w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez powiat pyrzycki

Na podstawie:art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081), art. 32 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz. 1806;z 2003 r Nr 162, poz. 1568), 搂 6 ust.2 i 搂 7 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podzia艂u 艣rodk贸w na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomi臋dzy bud偶ety poszczeg贸lnych wojewod贸w, form doskonalenia zawodowego, dofinansowanych ze 艣rodk贸w wyodr臋bnionych w bud偶etach organ贸w prowadz膮cych szko艂y, wojewod贸w, ministra w艂a艣ciwego do spraw o艣wiaty i wychowania oraz szczeg贸艂owych kryteri贸w i trybu przyznawania tych 艣rodk贸w ( Dz. U. Nr 46, poz. 430), zgodnie z Uchwa艂膮 Nr XV/78/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004,
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

1. Ustala si臋, 偶e zgodnie z Uchwa艂膮 bud偶etow膮 Rady Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004 r. 艣rodki w
rozdziale 80 146 zostan膮 przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli.
Dofinansowaniem mog膮 by膰 obj臋te:

1) organizacja szkole艅, seminari贸w, warsztat贸w oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmuj膮cych stanowisko kierownicze,
2) szkolenia rad pedagogicznych,
3) ca艂kowite lub cz臋艣ciowe dofinansowanie op艂at za kszta艂cenie pobierane przez szko艂y wy偶sze
i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli,
4) ca艂kowite lub cz臋艣ciowe op艂aty za kursy kwalifikacyjne i doskonal膮ce, seminaria oraz inne formy
doskonalenia zawodowego,
5) zakup, przygotowanie materia艂贸w szkoleniowych i informacyjnych,
6) organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty zatrudnienia doradc贸w
metodycznych oraz koszty podr贸偶y s艂u偶bowych.

2. Dofinansowanie dotyczy nast臋puj膮cych form doskonalenia nauczycieli:
1) studi贸w uzupe艂niaj膮cych magisterskich,
2) studi贸w podyplomowych,
3) kurs贸w kwalifikacyjnych organizowanych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli.

3. Dofinansowania winny dotyczy膰 nauczycieli realizuj膮cych formy kszta艂cenia uj臋te w wieloletnim planie
doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szko艂y lub plac贸wki.

4. Dofinansowaniem, o kt贸rym mowa w ust. 2 mog膮 by膰 r贸wnie偶 obj臋ci nauczyciele zajmuj膮cy
stanowiska kierownicze w zaakceptowanych przez Starost臋 Powiatu Pyrzyckiego formach.

搂 2.

Maksymalna kwota dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczyciela w 2004 r, w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez powiat pyrzycki wynosi 500 z艂. za semestr.

搂 3.

Zatwierdza si臋 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2004 r. stanowi膮cy za艂膮cznik nr 1 do niniejszej uchwa艂y.

搂 4.

艢rodki na finansowanie zada艅 wynikaj膮cych z 搂 3 b臋d膮 przekazywane szko艂om i plac贸wkom sukcesywnie wraz z nale偶n膮 miesi臋czn膮 cz臋艣ci膮 uchwalonego bud偶etu.

搂 5.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 6.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego


W艂adys艂aw Dusza ...........................................

Krzysztof Kunce ...........................................

Robert Betyna ...........................................

Halina Korzeniewicz ...........................................

Piotr Rybkowski ............................................

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC16.5 KB POBIERZZa艂膮cznik do uchwa艂y Nr 13/20042004-06-22 09:01:25891

Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-22 09:00:11
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-22 09:00:11
Liczba wy艣wietle艅 : 2895licznik odwiedzin: 12795141