logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 22/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2011 r.

Uchwa艂a Nr 22/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w sprawie wynik贸w otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zada艅 publicznych w 2011 r.


Na podstawie: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) w zwi膮zku z "Programem wsp贸艂pracy Powiatu Pyrzyckiego z organizacjami pozarz膮dowymi w roku 2011" stanowi膮cym za艂膮cznik do uchwa艂y Nr XLII/244/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r., Zarz膮d Powiatu uchwala si臋, co nast臋puje:


搂 1.

Og艂asza si臋 wyniki konkursu ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w 2011 r., jak w za艂膮czniku nr 1 do uchwa艂y.


搂 2.

Oferentom zostan膮 udzielone dotacje na zasadach okre艣lonych w umowach o wsparcie realizacji zadania zawartych zgodnie z ustaw膮 o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
oraz ustaw膮 o finansach publicznych.


搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego

Wiktor To艂oczko
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-05-06 10:39:58
Data ostatniej modyfikacji : 2011-05-06 10:39:58
Liczba wy艣wietle艅 : 1783licznik odwiedzin: 13001019