logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2010-2014
Uchwa艂a Nr 19/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.

W sprawie przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie do projektu

Uchwa艂a Nr 19/2011
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 6 kwietnia 2011 r.

W sprawie:
1. przyst膮pienia Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮
w 呕abowie do projektu pn.: "Sytuacja os贸b cierpi膮cych na Demencj臋 w Polsce
i Niemczech - wymiana do艣wiadcze艅" ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Fundusz Ma艂ych Projekt贸w w ramach Programu Operacyjnego Cel 3 "Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna" - "Wsp贸艂praca Transgraniczna" Kraj贸w Meklemburgia - Pomorze Przednie/Branderburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Wojew贸dztwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IV A,
2. udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
z siedzib膮 w 呕abowie do podejmowania decyzji wi膮偶膮cych oraz realizacji ww. projektu.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z p贸藕n. zm.), Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.
Zatwierdza si臋 przyst膮pienie Powiatu Pyrzyckiego - Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach
z siedzib膮 w 呕abowie do projektu pn.: "Sytuacja os贸b cierpi膮cych na Demencj臋 w Polsce
i Niemczech - wymiana do艣wiadcze艅" w ramach Programu Operacyjnego Cel 3: "Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna" - "Wsp贸艂praca Transgraniczna"- INTERREG IV A.

搂 2.
1. Udziela si臋 pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie Pani Urszuli Konopnickiej do:
1) reprezentowania Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego w ramach projektu, o kt贸rym mowa w 搂 1 niniejszej uchwa艂y;
2) podpisania umowy o przyst膮pienie do przedmiotowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Cel 3: Europejska Wsp贸艂praca Terytorialna - "Wsp贸艂praca Transgraniczna"- INTERREG IV A, pn.: "Sytuacja os贸b cierpi膮cych na Demencj臋 w Polsce i Niemczech - wymiana do艣wiadcze艅";
3) wykonywania wszelkich czynno艣ci wynikaj膮cych z realizacji projektu, w tym: prowadzenie korespondencji, podpisywanie wniosk贸w o p艂atno艣膰, podpisywanie formularzy zmian do wniosk贸w o dofinansowanie, podpisywanie wniosk贸w o dofinansowanie, podpisywanie aneks贸w do umowy o dofinansowanie.
2. Pe艂nomocnictwa udziela si臋 na czas nieokre艣lony od dnia 6 kwietnia 2011 roku.
3. Pe艂nomocnictwo wygasa z chwil膮 jego odwo艂ania lub w dniu rozwi膮zania stosunku pracy
z pe艂nomocnikiem.

搂 3.
Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Pyrzycach z siedzib膮 w 呕abowie.

搂 4.
Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego:

Wiktor To艂oczko
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2011-05-06 10:17:40
Data ostatniej modyfikacji : 2011-05-06 10:18:16
Liczba wy艣wietle艅 : 1744

Redaktor  Data modyfikacji 
Artur 呕muda  06.05.2011 09:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13017796