logo
logo
Zarz膮d Powiatu » uchwa艂y Zarz膮du » 2002-2006
Uchwa艂a Nr 07/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego

Uchwa艂a Nr 7/2004
Zarz膮du Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko艣ci dotacji dla niepublicznych szk贸艂 o uprawnieniach szk贸艂 publicznych oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie o艣wiaty funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego

Na podstawie:art. 90 ust.2, 3, 3a ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (tekst jednolity z 1996 r. Nr 67 poz. 329; zmiany: z 1996 r. Dz. U. Nr 106, poz.496; z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943; z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz.1126; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz.1320; z 2001r. Nr 111, poz.1194, Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz.1185, Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, Nr 1304, Nr 203, poz.1966 ), art. 32 ust.2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz.1688, Nr 214, poz. 1806;z 2003 r Nr 162, poz. 1568)), Uchwa艂y Nr XXXIII/199/2002 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 24 kwietnia 2002r. zmienionej Uchwa艂膮 Nr XV/80/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szk贸艂 niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych funkcjonuj膮cych na terenie powiatu pyrzyckiego oraz plac贸wek niepublicznych wymienionych w art.2 pkt.5 ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991r. o systemie o艣wiaty, Uchwa艂y Nr XV/78/04 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2004
Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co nast臋puje:

搂 1.

Ustala si臋 miesi臋czn膮 dotacje na jednego ucznia/ wychowanka dla nast臋puj膮cych plac贸wek w wysoko艣ciach:

1. Katolickie Wieczorowe Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce im. Ks. Tadeusza Myszczy艅skiego TChr. z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 2 - 53,00 z艂

2. Prywatne Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce przy Centrum Edukacyjnym „OMNIBUS” z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Rejtana 6 - 53,00 z艂.

3. Policealne Studium Zawodowe im. Ks. Tadeusza Myszczy艅skiego TChr. z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Lipia艅skiej 2 - 50,00 z艂.

4. Prywatne Policealne Studium Zawodowe przy Centrum Edukacyjnym „OMNIBUS” z siedzib膮 w Pyrzycach przy ul. Rejtana 6 - 50,00 z艂.

5. O艣rodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Nowielinie - 1197,00 z艂

搂 2.

Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 Skarbnikowi Powiatu.

搂 3.

Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia i ma zastosowanie do dotacji nale偶nych od 1 stycznia 2004 r.


Zarz膮d Powiatu Pyrzyckiego


W艂adys艂aw Dusza ...........................................

Krzysztof Kunce ...........................................

Robert Betyna ...........................................

Halina Korzeniewicz ...........................................

Piotr Rybkowski ............................................
Autor : 
Opublikowa艂(a) : Artur 呕muda
Data wprowadzenia : 2004-06-22 08:54:10
Data ostatniej modyfikacji : 2004-06-22 08:54:10
Liczba wy艣wietle艅 : 2872licznik odwiedzin: 12804746